PŘÍSPĚVKY A PŘIHLAŠOVÁNÍ

TŘI TYPY PŘÍSPĚVKŮ:

1. KLASICKÝ KONFERENČNÍ PŘÍSPĚVEK

Příspěvky budou řazeny do osmi tematických sekcí:

  1. Teorie a metody v pedagogických vědách
  2. Vychovávaný a vzdělávaný jedinec
  3. Učitelé a jejich vzdělávání, učení a rozvoj
  4. Cíle a obsahy výchovy a vzdělávání nejen z pohledu oborových didaktik
  5. Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání
  6. Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí
  7. Učení žáků a studentů
  8. Covid-19, nerovnosti ve vzdělávání a distanční výuka

2. POSTER

Posterová sekce je tematicky otevřená a postery se přihlašují přes konferenční systém EasyChair. Pro postery využijte stejnou strukturu šablony jako v případě klasického příspěvku.

Formát vytištěného posteru by neměl být větší než ideální B1 (707 × 1000 mm). Pokud bude mít konference online podobu, posterová sekce se uskuteční také v online prostředí.

3. SYMPOZIA A KULATÉ STOLY

Sympozia a kulaté stoly musí být spojené s tématem konference a přihlašují se přes konferenční systém EasyChair.

PŘIHLAŠOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

Zveme účastníky k zaslání abstraktů plánovaných příspěvků výzkumného nebo metodologického charakteru na konferenci. Abstrakt musí obsahovat název, jména autorů, teoretický rámec, metodologii, výsledky, diskusi a bibliografii v českém jazyce. Dále název, klíčová slova a abstrakt (v anglickém jazyce). Vše v rozsahu minimálně 3600 a maximálně 7000 znaků. Všechny přijaté abstrakty budou uveřejněny v elektronickém sborníku abstraktů, který bude mít přiděleno ISBN. Sborník abstraktů mohou autoři textů vůči IS VaVaI vykazovat jako výsledek typu D (nikoliv však pro GA ČR).

Recenzní řízení bude anonymní a každý příspěvek bude hodnocen na základě níže uvedených kritérií dvěma nezávislými recenzenty. Výsledek procesu recenzního řízení bude A) přijat, B) vrácen k přepracování, C) nepřijat. Pokud bude příspěvek vrácen k přepracování, bude po zapracování změn autorem příspěvek znovu posuzován recenzenty a organizačním výborem konference. Proces recenzního řízení zajišťuje ČAPV.

Přihlášení příspěvku ve třech krocích

1. Stáhněte si šablonu pro příspěvky

Příspěvky je nutné odevzdat ve formátu daném šablonou ve wordu. Stáhněte si ji zde, vyplňte word a uložte do pdf. Šablona slouží pro lepší zpracování všech příspěvků pro účely sborníku abstraktů.

2. Prostudujte si manuál k přihlášení příspěvku

Přihlašování příspěvků na konferenci proběhne přes aplikaci Easy Chair (Manuál naleznete zde). Systém EasyChair umožňuje profesionální správu recenzního řízení, které bude tento rok nově pod správou ČAPV. Každý příspěvek bude hodnocen na základě níže uvedených kritérií dvěma nezávislými recenzenty. Uživatelský účet EasyChair vám zůstane i na další ročníky konference, které budou opět využívat tento nástroj.

3. Přihlaste svoje příspěvky v systému EasyChair 

PŘIHLAŠOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ V SYSTÉMU EASYCHAIR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info