Newsletter 01/2019

Kurzy a semináře PrF  |  01/2019
7. 1. 2019, 10:07

Kurzy pro veřejnost

Přejeme vám úspěšný a šťastný rok 2019!

Právní minimum

Tradiční kurz pro překladatele a tlumočníky

V únoru opět otvíráme kurz Právní minimum pro překladatele a tlumočníky. Kurz je koncipován jako semestrální v rozsahu 80 hodin a zaměřuje se na základní právnickou terminologii. Je určen zejména pro budoucí soudní překladatele a tlumočníky - jeho absolvování je také jednou z podmínek jejich jmenování.

Informace o kurzu

Příprava k přijímačkám na vysokou školu

Poslední místa v přípravce k přijímačkám na VŠ

Ještě do konce ledna je možnost přihlásit se na přípravné kurzy k přijímačkám na vysoké školy ve formě Testů studijních předpokladů (TSP). Některé termíny jsou již obsazené, zbývají místa v sobotních a čtvrtečních kurzech. Přípravku vedou zkušení lektoři z praxe, kteří vycházejí jak z minulých testů, tak ze svých praktických zkušeností. Poskytnou účastníkům návod, jak k jednotlivých otázkám přistupovat, jak je řešit a jak dosáhnout maximální úspěšnosti.

Informace o kurzu
 

Kurz pro soudní znalce

Na jakou odměnu má znalec nárok

Prakticky zaměřený kurz, který soudní znalce seznámí, na jakou odměnu mají nárok, jak je to s poskytováním náhrady nákladů a jak postupovat při vyúčtování znalečného. Součástí kurzu je i seznámení s judikaturou ve věcech odměňování znalců včetně problematiky DPH.

Informace o kurzu

Právnická fakulta Masarykovy univerzity pořádá 23. února 2019 tradiční ples.  I pro letošní rok zvolila reprezentativní prostory hotelu Courtyard by Marriott na Holandské ulici. Těšit se můžete na skupinu Lake Malawi, kapelu Party Leaders nebo módní přehlídku.  Srdečně vás zveme!

Více informací

Tipy na nejbližší kurzy

út 29. 1. 2019

Znalečné – odměňování znalců a znaleckých ústavů 

Kurz je určen pro soudní znalce, pro zájemce o výkon znalecké činnosti a pro zaměstnance orgánu veřejné moci, kteří rozhodují o znalečném.

čt 7. 2. – čt 21. 3. 2019

Přípravný kurz k přijímačkám - čtvrtek odpoledne 

so 9. 2. – so 23. 3. 2019

Přípravný kurz k přijímačkám - sobota odpoledne 

út 12. 2. 2019

Rozpočet obcí - vyhněte se sankcím a finančním problémům 

Kurz je určen nejen pro nově zvolené zástupce obce - starosty, místostarosty, členy rady, tajemníky nebo vedoucí a členy finančních výborů, ale také pro pracovníky územních samosprávných celků, kteří pracují na úseku rozpočtu, dále ekonomům a účetním především menších obcí.

pá 15. 2. – pá 31. 5. 2019

Právní minimum pro překladatele a tlumočníky 

Kurz především pro budoucí, ale i stávající překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou terminologii. 

čt 21. 2. 2019

Daňová optimalizace - jak na zákonné daňové úspory 

Které daně se dotýkají podnikatelů, jak evidovat příjmy, o co vše lze upravit základ daně,  daňové zvýhodnění ...

Kompletní přehled kurzů najdete na našich webových stránkách

www.kurzy.law.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook