Newsletter 02/2020

Kurzy a semináře PrF  |  02/2020
6. 2. 2020, 8:58

Kurzy pro veřejnost

Jednodenní kurz pro překladatele a tlumočníky

Připravte se na novou právní úpravu zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Nové právní úpravě zákona o soudních tlumočnících a překladatelích, která bude účinná od 1. ledna 2021, se bude věnovat květnový kurz. Lektor, JUDr. Miroslav Frýdek, účastníky seznámí se strukturou nového zákona a představí jednotlivá témata v souvislostech a vazbách na současnou praxi.

Program kurzu

Zahájili jsme přihlašování na další kurzy pro seniory

Nejstaršímu účastníkovi kurzů pro seniory je 92 let

Od února běží další cyklus kurzů pro seniory.  Velmi nás těší zájem o tyto kurzy ze strany posluchačů, mezi nimiž jsou i účastníci, kterým je přes 90 let!  V tomto semestru se zaměříme na velmi praktické informace - například, na jaké dávky sociálního zabezpečení mám senior nárok, na koho se má obrátit, pokud je obětí nebo svědek trestné činnosti, co může udělat, pokud se dostane do finančních problémů apod. Součástí cyklu vzdělávání budou i zajímavé exkurze do brněnských institucí.

Pro ty, kteří se do kurzu z kapacitních důvodů nedostali, máme dobrou zprávu - od září 2020 budeme otvírat kurz Právo v kostce pro seniory - Úvod do práva, na který je možné  přihlásit již nyní.

Informace a přihláška

Cvičný Test studijních předpokladů

Vyzkoušejte si přijímačky nanečisto

Chcete si ověřit, jak jste připraveni na přijímací zkoušku, která bude formou Testů studijních předpokladů (TSP)? Přijďte si k nám napsat cvičný test, který následně vyhodnotí zkušení lektoři. Ti také poskytnou návod na správné řešení testových otázek.

Přihlásit se na cvičný test
 

Novinka

Novela zákona o obchodních korporacích - připravte se na zásadní změny

Jaké budou zásadní změny, které přináší novela zákona o obchodních korporacích, účinná od ledna 2021, přináší kurz, který jsme zařadili na pátek 29. května 2020.

V programu kurzu nebudou chybět například témata podíl na zisku, protest proti usnesení valné hromady, zvláštní druhy akcií, smlouva o výkonu funkce atd.

Kompletní informace

Centrum jazykového vzdělávání

Přípravný kurz a zkouška TOLES Higher

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity otvírá na jaře 2020 Přípravný kurz na zkoušku TOLES Higher, který je určen zájemců o právnickou angličtinu a připraví posluchače právě na výkon samotné zkoušky. Kurz se bude konat od 11. 3. do 27. 5. 2020 vždy ve středu od 17.00 do 18.30 hodin, zkouška proběhne 25. 6. 2020 v 9.00 hodin.
V případě zájmu kontaktujte Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity na e-mailové adrese: koordinator@cjv.muni.cz

Důležité upozornění

Na Právnické fakultě začala rekonstrukce některých učeben - provoz kurzů zůstává bez omezení

V budově Právnické fakulty začala další rekonstrukce některých učeben. Pro účastníky našich kurzů by neměly tyto práce být nijak omezující. Komerční kurzy budou probíhat v náhradních učebnách v 1.patře.

Více informací o rekonstrukci

Tipy na další kurzy

čt 13. 2. 2020

Rozhodovací praxe orgánů státní správy znalecké činnosti aneb typické i netypické přestupky znalců 

Kurz je určen pro soudní znalce a pro zájemce o výkon znalecké činnosti.

čt 27. 2. 2020

Novela zákona o místní poplatcích - připravte se na zásadní změny od 1. 1. 2020 

Kurz se zaměří na aktuální právní úpravu v oblasti místních poplatků včetně judikatury.

čt 5. 3. 2020

Nová vlna EET - koho se bude týkat a na co je nutné se připravit 

Aktuální informace o další vlně EET - koho se bude týkat a jak se na ni připravit.

čt 12. 3. 2020

Průvodce novým zákonem o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Kurz je určen pro soudní znalce a zaměstnance znaleckých ústavů.

so 28. 3. 2020

Nový znalecký zákon z pohledu již jmenovaného znalce 

Dopady účinnosti nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (zákon č. 254/2019 Sb.) na činnost již jmenovaných znalců.

Kompletní informace o kurzech najdete na www.kurzy.law.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook