Newsletter 02/2022

Kurzy a semináře PrF  |  02/2022
8. 2. 2022, 14:43

Kurzy pro veřejnost

ONLINE kurz

Problematika elektronických dokumentů

Prakticky zaměřený kurz nabídne pohled na problematiku elektronických dokumentů v českém a evropském právu, jejich archivaci, využití různých druhů elektronických identit. Součástí kurzu budou i příklady z praxe.
Lektor, JUDr. Loutocký, je specialistou na elektronické dokumenty a elektronické identifikace, řešení online sporů, kyberbezpečnosti a kyberkriminality včetně online ochrany spotřebitele.

Informace a přihláška

3. - 4. června 2022 BRNO

V červnu proběhne Kongres pro soudní znalce

V termínu 3. - 4. června připravujeme pro soudní znalce a zájemce o znaleckou problematiku Znalecký kongres, který proběhne na půdě Právnické fakulty v Brně v nově zrekonstruovaných prostorách. Těšit se můžete na zajímavá témata a odborníky z různých oblastí znalecké činnosti. Na kvalitu obsahové obsahové náplně kongresu bude dohlížet vědecká rada v jejímž čele je JUDr. Miroslav Frýdek.
Součástí akce je i společenský večer.
Veškeré podrobnosti budou zveřejněny v průběhu února na našich webových stránkách.

Novinka pro soudní znalce

Připravíme vás na obecnou část znalecké zkoušky

Kurz se zabývá novou právní úpravou, která je účinná od 1. ledna 2021 a zaměřuje se na seznámení účastníků kurzu s materií, která je zapotřebí k úspěšnému složení obecné části vstupní zkoušky znalce.
Kurz vychází z výukového materiálu Ministerstva spravedlnosti a je doplněn informacemi z aplikační praxe nové právní úpravy regulující znaleckou činnost doplněnou o problematiku postavení znalců v jednotlivých procesních předpisech.
Nabízíme ji ve dvou variantách - prezenčně nebo online.

Online kurz - informace Prezenční kurz - informace

Celoživotní vzdělávání pro seniory

Pokračujeme v kurzech pro seniory - od května Právo pro seniory I.

V květnu začínají další kurzy pro seniory.  Na celkem 10 přednáškách se účastníci zorientují v jednotlivých právních odvětvích a jednoduchou a zajímavou formou získají všeobecný přehled. Součástí kurzu budou i exkurze do vybraných institucí v rámci Brna. 
Kurzy budou probíhat na Právnické fakultě pravidelně každé úterý.

Program kurzu

Kalendář kurzů

st 23. 3. 2022

Právní ochrana brandu | ONLINE 

út 29. 3. 2022

Vznik a skončení pracovního poměru | ONLINE 

st 13. 4. 2022

Trestní odpovědnost (nejen) obchodních korporací, obcí a krajů | ONLINE 

čt 21. – čt 28. 4. 2022

Podnikatelské minimum pro právníky a advokáty | ONLINE 

Kompletní informace najdete zde:

www. kurzy.law.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook