Newsletter 03/2018

Kurzy a semináře PrF  |  03
5. 3. 2018, 10:11

Kurzy pro veřejnost

Podzimní programy

Vyhlásili jsme přijímací řízení do všech programů LL.M. a MPA

Právnická fakulta MU zahájila přihlašování do podzimních programů LL.M. a MPA.  Programy jsou určeny nejen právníkům, ale i manažerům, podnikatelům a těm, kteří si chtějí prohloubit své právní znalosti a dovednosti. Vybírat můžete z programů LL.M. v obchodním právu, LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií a LL.M. nemovitosti a právo. 

Mezinárodně uznávaný program MPA - Master of Public Administration je zaměřený na zvýšení kompetencí ve veřejné správě. Je určený těm, kteří se pohybují na úseku veřejného sektoru a chtějí získat specializované znalosti v dílčích činnostech výkonu veřejné správy.

Všechny programy vedou špičkoví lektoři s rozsáhlými zkušenostmi.

Přihlášky přijímáme do 30. dubna 2018.

Přidali jsme další termín kurzu

GDPR - nová pravidla ochrany osobních údajů

Do jarní nabídky kurzů jsme pro velký zájem zařadili již čtvrtý termín kurzu, který se věnuje problematice  GDPR.  Nová pravidla v ochraně osobních údajů začnou platit již 25. května 2018 a je tedy nutné se na tyto změny důkladně připravit. Je určený všem, kteří přicházejí do styku s osobními údaji.

 

Kurz pro oblast zdravotnictví

GDPR ve zdravotnictví - ochrana citlivých dat pacientů

Pro ty z vás, kteří zpracováváte citlivá osobní data pacientů jak v ambulancích, zdravotnických zařízeních, tak i velkých nemocnicích nebo i vám, kteří ve zdravotnictví podnikáte, je určený speciální kurz, který se zaměřuje výhradně na GDPR ve zdravotnictví.

Novinka

Připravujeme cyklus kurzů pro patentové zástupce

Pro rok 2018 jsme začali připravovat cyklus kurzů pro patentové zástupce. Na přípravě spolupracujeme se špičkami v oboru i interními vyučujícími. Kurzy budou určeny zájemcům o vzdělávání v oblasti průmyslového vlastnictví - a to jak stávajícím patentovým zástupcům, tak i těm, kteří se chystají na odbornou zkoušku pro budoucí patentové zástupce.

Předpokládané zahájení kurzů je od podzimu 2018. O možnostech přihlášení a detailním obsahu kurzů vás budeme včas informovat.

Kurzy pro znalce

Pro velký zájem opakujeme kurz Dohled a kontrola nad činností znalců – práva a povinnosti znalců při dohledu a kontrole

Na základě velkého zájmu jsme přidali další termín tohoto unikátního kurzu - 24. dubna. Je určen především  soudním znalcům, zájemcům o výkon znalecké činnosti a dalším zájemcům o problematiku výkonu dohledu a kontroly ve znalecké agendě (např. pracovníkům oddělení pro znalce a tlumočníky krajských soudů).

Vzdělávání pro soudní překladatele a tlumočníky

Gratulujeme všem, kteří úspěšně ukončili Právní minimum pro překladatele a tlumočníky

V průběhu ledna a února proběhly závěrečné testy budoucích soudních tlumočníků, a to jak v české verzi Právní minimum, tak i v jazykových kurzech - němčina, angličtina a italština. Tyto testy úspěšně složila téměř stovka posluchačů, kteří mohou být nyní zapsáni do seznamu soudních tlumočníků.

Všem gratulujeme! 

Od května u nás můžete absolvovat jazykový kurz francouzštiny a ruštiny pro budoucí tlumočníky. Kurz Právního minima byl zahájen na konci února, další běh bude následovat od podzimu 2018.

Tipy na další kurzy

út 20. 3. 2018

Znalecký posudek – meze přezkumu věcné správnosti v judikatuře a správní praxi 

Pro všechny zájemce o výkon znalecké činnosti a dalším zájemcům o problematiku míry hodnocení věcné správnosti znaleckého posudku orgánem veřejné moci (např. advokáti, kolizní opatrovníci).

čt 22. 3. 2018

Novela zákona o pohřebnictví – povinnosti obcí 

Aktuální informace o novele zákona o pohřebnictví a prováděcích vyhláškách.

st 28. 3. 2018

Znalecké posudky v oblasti odpovědnosti za vady a náhrada škody 

Kurz je určen pro soudní znalce zabývající se posudkovou činností v oblastech, kde je řešena náhrada škody a vady plnění, typicky stavebnictví, strojírenství apod., ale i pro praktikující právníky (advokáti, advokátní koncipienti, podnikoví právníci).

út 10. 4. 2018

Výkladové problémy zákona o registru smluv - co nás může potkat v praxi 

Výklad vybraných problémů zákona o registru smluv od spoluautora metodiky Ministerstva vnitra pro povinné subjekty a jejich smluvní partnery.

čt 12. 4. 2018

Řešení sporů v (mezinárodním) rozhodčím řízení 

Kurz je určen právníkům, obchodníkům a manažerům, kteří využívají institutu rozhodčího řízení ve své obchodní praxi a těm, kteří plánují zavedení mimosoudního řešení sporů do svého podnikání. 

čt 12. 4. 2018

Mezinárodní obchodní transakce 

Kurz je určen zejména pro ty, kteří se pohybují v mezinárodním obchodě nebo přicházejí do kontaktu s mezinárodními obchodními transakcemi.

Kompletní přehled našich kurzů najdete na www.kurzy.law.muni.cz
Tento e-mail je obchodním sdělením dle § 2 z.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Přejete si dostávat naše Newslettery pravidelně? Prosím, napište na e-mail kurzy@law.muni.cz

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook