Newsletter 03/2018

Kurzy a semináře PrF  |  03
5. 3. 2018, 10:11

Kurzy pro veřejnost

Podzimní programy

Vyhlásili jsme přijímací řízení do všech programů LL.M. a MPA

Právnická fakulta MU zahájila přihlašování do podzimních programů LL.M. a MPA.  Programy jsou určeny nejen právníkům, ale i manažerům, podnikatelům a těm, kteří si chtějí prohloubit své právní znalosti a dovednosti. Vybírat můžete z programů LL.M. v obchodním právu, LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií a LL.M. nemovitosti a právo. 

Mezinárodně uznávaný program MPA - Master of Public Administration je zaměřený na zvýšení kompetencí ve veřejné správě. Je určený těm, kteří se pohybují na úseku veřejného sektoru a chtějí získat specializované znalosti v dílčích činnostech výkonu veřejné správy.

Všechny programy vedou špičkoví lektoři s rozsáhlými zkušenostmi.

Přihlášky přijímáme do 30. dubna 2018.

Informace o programech

Přidali jsme další termín kurzu

GDPR - nová pravidla ochrany osobních údajů

Do jarní nabídky kurzů jsme pro velký zájem zařadili již čtvrtý termín kurzu, který se věnuje problematice  GDPR.  Nová pravidla v ochraně osobních údajů začnou platit již 25. května 2018 a je tedy nutné se na tyto změny důkladně připravit. Je určený všem, kteří přicházejí do styku s osobními údaji.

Informace o kurzu
 

Kurz pro oblast zdravotnictví

GDPR ve zdravotnictví - ochrana citlivých dat pacientů

Pro ty z vás, kteří zpracováváte citlivá osobní data pacientů jak v ambulancích, zdravotnických zařízeních, tak i velkých nemocnicích nebo i vám, kteří ve zdravotnictví podnikáte, je určený speciální kurz, který se zaměřuje výhradně na GDPR ve zdravotnictví.

Informace o kurzu

Novinka

Připravujeme cyklus kurzů pro patentové zástupce

Pro rok 2018 jsme začali připravovat cyklus kurzů pro patentové zástupce. Na přípravě spolupracujeme se špičkami v oboru i interními vyučujícími. Kurzy budou určeny zájemcům o vzdělávání v oblasti průmyslového vlastnictví - a to jak stávajícím patentovým zástupcům, tak i těm, kteří se chystají na odbornou zkoušku pro budoucí patentové zástupce.

Předpokládané zahájení kurzů je od podzimu 2018. O možnostech přihlášení a detailním obsahu kurzů vás budeme včas informovat.

Kurzy pro znalce

Pro velký zájem opakujeme kurz Dohled a kontrola nad činností znalců – práva a povinnosti znalců při dohledu a kontrole

Na základě velkého zájmu jsme přidali další termín tohoto unikátního kurzu - 24. dubna. Je určen především  soudním znalcům, zájemcům o výkon znalecké činnosti a dalším zájemcům o problematiku výkonu dohledu a kontroly ve znalecké agendě (např. pracovníkům oddělení pro znalce a tlumočníky krajských soudů).

Informace o kurzu

Vzdělávání pro soudní překladatele a tlumočníky

Gratulujeme všem, kteří úspěšně ukončili Právní minimum pro překladatele a tlumočníky

V průběhu ledna a února proběhly závěrečné testy budoucích soudních tlumočníků, a to jak v české verzi Právní minimum, tak i v jazykových kurzech - němčina, angličtina a italština. Tyto testy úspěšně složila téměř stovka posluchačů, kteří mohou být nyní zapsáni do seznamu soudních tlumočníků.

Všem gratulujeme! 

Od května u nás můžete absolvovat jazykový kurz francouzštiny a ruštiny pro budoucí tlumočníky. Kurz Právního minima byl zahájen na konci února, další běh bude následovat od podzimu 2018.

Informace o kurzech

Tipy na další kurzy

út 20. 3. 2018

Znalecký posudek – meze přezkumu věcné správnosti v judikatuře a správní praxi 

Pro všechny zájemce o výkon znalecké činnosti a dalším zájemcům o problematiku míry hodnocení věcné správnosti znaleckého posudku orgánem veřejné moci (např. advokáti, kolizní opatrovníci).

čt 22. 3. 2018

Novela zákona o pohřebnictví – povinnosti obcí 

Aktuální informace o novele zákona o pohřebnictví a prováděcích vyhláškách.

st 28. 3. 2018

Znalecké posudky v oblasti odpovědnosti za vady a náhrada škody 

Kurz je určen pro soudní znalce zabývající se posudkovou činností v oblastech, kde je řešena náhrada škody a vady plnění, typicky stavebnictví, strojírenství apod., ale i pro praktikující právníky (advokáti, advokátní koncipienti, podnikoví právníci).

út 10. 4. 2018

Výkladové problémy zákona o registru smluv - co nás může potkat v praxi 

Výklad vybraných problémů zákona o registru smluv od spoluautora metodiky Ministerstva vnitra pro povinné subjekty a jejich smluvní partnery.

čt 12. 4. 2018

Řešení sporů v (mezinárodním) rozhodčím řízení 

Kurz je určen právníkům, obchodníkům a manažerům, kteří využívají institutu rozhodčího řízení ve své obchodní praxi a těm, kteří plánují zavedení mimosoudního řešení sporů do svého podnikání. 

čt 12. 4. 2018

Mezinárodní obchodní transakce 

Kurz je určen zejména pro ty, kteří se pohybují v mezinárodním obchodě nebo přicházejí do kontaktu s mezinárodními obchodními transakcemi.

Kompletní přehled našich kurzů najdete na www.kurzy.law.muni.cz
Tento e-mail je obchodním sdělením dle § 2 z.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Přejete si dostávat naše Newslettery pravidelně? Prosím, napište na e-mail kurzy@law.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook