Newsletter 03/2019

Kurzy a semináře PrF  |  03
11. 3. 2019, 10:09

Kurzy pro veřejnost

Novinky v legislativě

K jakým zásadním změnám došlo letos v pracovním právu?

Kurz, který aktuálně reaguje na zásadní změny v pracovním právu, poskytne ucelené informace, které přináší novelizace zákoníku práce. Ta zakládá zaměstnavatelům nové povinnosti, které je nutné znát. Kurz je prakticky zaměřený a umožňuje účastníkům připravit se na změny a vyhnout se tak hrozbě pokut až ve výši 2 mil. Kč.

Informace o kurzu

Pro zkušené soudní znalce

Co by měl vědět soudní znalec i po letech praxe aneb repetitorium pro znalce ...

Kurz určený pro soudní znalce, kteří se v oboru pohybují už řadu let a potřebují držet krok s aktuální legislativou. Program kurzu zahrnuje celou řadu témat,  u kterých došlo ke změnám, nebo se změny v nejbližší době očekávají. Řeč bude například o přestupcích,  elektronickém znaleckém deníku, jak je to s GDPR při znalecké činnosti  pro orgány veřejné moci a pro stranu sporu nebo o důvodech pro pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost.  Část kurzu bude věnována informacím o stavu projednávání a obsahu návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech  a představení nových či stěžejních soudních a správních rozhodnutí, vztahujících se k výkonu znalecké činnosti.

Více informací

Pro zájemce o jmenování soudním znalcem

Chcete se stát soudním znalcem? Absolvujte znalecké minimum ...

Všem zájemcům o jmenování znalcem je určen kurz právního minima, který poskytne účastníkům základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické dovednosti týkající se formálního zpracování znaleckého posudku. Absolvováním splní účastníci jednu z kvalifikačních podmínek.

Podrobnosti o kurzu

Od 1. dubna bude mít Právnická fakulta nového děkana. Jaké změny nás čekají?

Přečíst celý článek

Další tipy na kurzy

čt 21. 3. 2019

Povinnosti podnikatele aneb dodržujete zákon o ochraně spotřebitele? 

Kurz je určen zejména pro podnikatele v maloobchodě a službách s povinnostmi vůči spotřebiteli dle zákona o ochraně spotřebitele. 

st 27. 3. 2019

Skutečnosti ovlivňující věrohodnost znaleckého posudku v trestním řízení a jejich vliv na jeho důkazní hodnotu 

Kurz je určen především soudním znalcům, ale také zájemcům o zápis do seznamu znalců.

čt 25. 4. 2019

Aktuální otázky oceňování nemovitých věcí a práv k nim v právní praxi 

Kurz je určen především soudním znalcům a odhadcům. Využitelné poznatky se zde mohou případně dozvědět také osoby využívající ocenění nemovité věci v právní praxi (např. pracovníci územně samosprávných celků, investoři či advokáti).

út 9. 4. – čt 9. 5. 2019

Povinnost k náhradě majetkové škody a nemajetkové újmy v pracovním právu 

Škodné události na pracovišti - jaké jsou náhrady a jak správně nároky uplatnit?

Kompletní přehled kurzů najdete na našich webových stránkách

www.kurzy.law.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook