Newsletter 03/2022

Kurzy a semináře PrF  |  03/2022
10. 3. 2022, 14:41

Kurzy pro veřejnost

Brno, Právnická fakulta, 3. - 4. června 2022

Kongres pro soudní znalce v Brně

Pro všechny zájemce o problematiku soudního znalectví jsme připravili novou platformu pro sdílení poznatků - otevřenou diskusi nad znalectvím.  Odborný kongres pro soudní znalce se bude konat 3. - 4. června 2022 v Brně v prostorách Právnické fakulty.  Těšit se můžete na 3 panelové diskuse a jednu odbornou přednášku. Účast přislíbili zástupci veřejné správy, policie, justice státního zastupitelství ČR, ministerstva spravedlnosti a další.  Záštitu nad obsahovou náplní převzala vědecká rada kongresu ve složení JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D.et Ph.D. ,MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. a doc. Ing. Robert Kledus Ph.D.

Součástí akce je i společenský večer v nových prostorách Právnické fakulty.

úterý 29. března 2022

Vznik a skončení pracovního poměru | ONLINE

Jak má vypadat ideální pracovní smlouva, jaké důsledky může mít opožděné podepsání smlouvy nebo jak se vyhnout sankcím za neplatné rozvázání pracovního poměru. Souvislosti a praktické příklady nabídne online kurz s JUDr. Horeckým, specialistou na obor pracovního práva, včetně sociálního dialogu a práva kolektivního vyjednávání., který aktivně působí na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů.

čtvrtek 24. března 2022 ONLINE

Připravíme vás na obecnou část znalecké zkoušky

Kurz se zabývá novou právní úpravou, která je účinná od 1. ledna 2021 a zaměřuje se na seznámení účastníků kurzu s materií, která je zapotřebí k úspěšnému složení obecné části vstupní zkoušky znalce.
Kurz vychází z výukového materiálu Ministerstva spravedlnosti a je doplněn informacemi z aplikační praxe nové právní úpravy regulující znaleckou činnost doplněnou o problematiku postavení znalců v jednotlivých procesních předpisech.

čtvrtek 21. dubna a 28. dubna 2022 | ONLINE

Podnikatelské minimum pro pro všechny, kteří uvažují o založení advokátní kanceláře

 V dubnu vám nabídneme unikátní kurz, který je určen pro absolventy právnických fakult, pro advokáty a koncipienty, kteří se rozhodli založit vlastní advokátní kancelář, notářské kandidáty, kteří se připravují na samostatné působení a podnikové právníky, kteří si chtějí rozšířit obzory a lépe porozumět problémům spojeným s podnikáním.
Tento kurz poskytne návod, jak s podnikáním v této oblasti začít, na co si dát pozor, jaké služby poskytovat a jak si například nastavit cenu za tyto služby. Upozorní i na daňové a další povinnosti, které jsou spojeny s provozem advokátní kanceláře. 

Novinka

Nově u nás najdete videokurzy se zaměřením na různé oblasti

Tipy na další kurzy

st 13. 4.

Trestní odpovědnost (nejen) obchodních korporací, obcí a krajů | ONLINE 

čt 21. 4.

Právní minimum pro provozovatele e-shopu | ONLINE 

út 26. 4. – út 28. 6.

Právo pro seniory I. 

Kompletní informace najdete zde:
www.kurzy.law.muni.cz

© 2022
Masarykova univerzita

Facebook