Newsletter 03/2023

Kurzy a semináře PrF  |  03/2023
16. 3. 2023, 12:15

Kurzy pro veřejnost

1. - 2. června 2023

Kongres pro soudní znalce BRNO 2023

V prvních červnových dnech jsme připravili pro zájemce o soudní problematiku Kongres pro soudní znalce Brno 2023. Těšit se můžete na čtyři obsáhlé panelové diskuze, kterých se budou účastnit významné osobnosti z různých oblastí znalecké činnosti.

Kongres proběhne na Právnické fakultě v Brně. Odborných garantem a předsedou vědecké rady Kongresu je JUDr. Miroslav Frýdek, který je současně manažerem aktivity Celoživotního vzdělávání znalců na Právnické fakultě.

Program je rozdělen do čtyř bloků, které se budou věnovat znaleckým předpisům, šablonám znaleckých posudků, oborům a specializacím a problematice vzájemného respektu znalce a soudce v soudní síni.

Pozvání přijali například doc. Ing. Aleš Vémola z Ústavu soudního inženýrství VUT Brno, MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek z Ústavu soudního lékařství FN u sv. Anny v Brně,  JUDr. Kateřina Čuhelová z Krajského soudu v Brně nebo Mgr. Helena Hornychová, znalkyně v oboru kriminalistika a písmoznalectví a další.  

Využijte ZVÝHODNĚNOU CENU ÚČASTNICKÉHO POPLATKU při včasném přihlášení do 20. dubna 2023.

 

Program Kongresu Chci zvýhodněnou cenu

Přijímací řízení do programů LL.M.

Zahájili jsme přihlašování do mezinárodně uznávaných kurzů LL.M.

Od září 2023 se mohou zájemci o postgraduální studium vzdělávat na Právnické fakultě MU v mezinárodně uznávaném kurzu LL.M.  Pro akademický rok 2023/2024 bylo zahájeno přijímací řízení pro dva programy - LL.M. v právu informačních a komunikačních technologiíLL.M. Stavební činnosti v právních a ekonomických souvislostech.

Výuku v programech LL.M.  zajišťují jak zástupci odborných pracovišť Právnické fakulty a Masarykovy univerzity, tak i odborníci z právní a ekonomické praxe. Účastníci získají důležité informace od profesionálů, kteří se problematice profesně věnují. Všichni lektoři jsou nejen profesionálové, kteří se s účastníky podělí o svoje praktické zkušenosti, ale jsou to i lidé, kteří vytváří na kurzech příjemné a přátelské prostředí. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému účastníkovi programu.

LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií LL.M. Stavební činnosti

Novinka

Novela zákona o ochraně spotřebitele

Zejména pro podnikatele je určen kurz, který seznámí účastníky se zásadními změnami v rámci novely zákona o ochraně spotřebitele, která je účinná od 6. ledna 2023. Zástupce České obchodní inspekce se bude věnovat tématům jako jsou nekalé obchodní praktiky, uzavírání smluv po telefonu, jak seznámit zákazníka s cenou, diskriminaci spotřebitele atd.

Součástí kurzu jsou i příklady z praxe a prostor pro dotazy účastníků. Kurz proběhne online.

Program kurzu

Novinka

Co přinese rozsáhlá novela zákoníku práce

Kurz se zaměří na seznámení účastníků s rozsáhlejší novelou zákoníku práce, která má, dle plánů předkladatelů, většinově nabýt účinnosti v období okolo letních prázdnin 2023. V době konání kurzu by tedy měla být již známá finální podoba implementovaných změn pracovněprávní úpravy, které lektoři účastníkům osvětlí, včetně praktických dopadů na vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů a dalších relevantních souvislostí. Připravované změny se dotknout například  uzavírání dohod o provedení práce,  náhrad nákladů při práci z domu,  doručování písemností atd.

Kurz proběhne prezenčně na Právnické fakultě MU.

Informace o kurzu

Pozvánka

Výstava Svět očima seniorů

Srdečně Vás zveme na výstavu fotografií účastníků fotografických kurzů U3V MU. Účastníci se pod vedením zkušeného fotografa Milana Marečka naučili pracovat s fotoaparátem, což jim následně umožnilo zachytit krásy jak interiérů budov, tak venkovních prostranství nejen v Brně, ale také v Telči, kde se kurzy konaly.

Výstava je ke zhlédnutí každý den až do 13. dubna 2023 v jižním křídle Hradu Špilberk.

Kompletní informace o připravovaných akcích najdete na našich webových stránkách
ZDE

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook