Newsletter 04/2018

Kurzy a semináře PrF  |  04
26. 3. 2018, 15:53

Kurzy pro veřejnost

Nová pravidla v ochraně osobních údajů

GDPR při výkonu znalecké činnosti

Na duben jsme pro znalce a znalecké ústavy připravili zcela unikátní kurz, který se zaměří na ochranu osobních údajů (GDPR) při výkonu znalecké činnosti.  Kurz se bude věnovat specifickému postavení znalců (fyzických osob, znaleckých ústavů a jejich členů, společníků a zaměstnanců) při zpracování osobních údajů.  Upozorní také na rozdílnost povinností v případě výkonu znalecké činnosti pro orgány veřejné moci a pro úkony fyzických nebo právních osob. Bude představen i model vnitřní směrnice pro zpracování technickoorganizačních bezpečnostních pravidel při zpracování osobních údajů.
Nařízení začne platit od 25. května 2018 a za jeho nedodržování hrozí značné pokuty. 

Kurz GDPR při výkonu znalecké činnosti Další kurzy pro soudní znalce

Celoživotní vzdělávání

Od září 2018 se mohou na Právnické fakultě vzdělávat senioři

V rámci celoživotního vzdělávání seniorů otvíráme od září 2018 dvousemestrální kurz Právo v kostce pro seniory. Cílem kurzu je, aby  účastníci získali základní orientaci v právních odvětvích,  seznámili se s praktickou stránkou práva, poznali špičkové lektory z řad akademiků Právnické fakulty a v neposlední řadě našli třeba nové přátele.
Kurz bude probíhat v příjemném prostředí Právnické fakulty MU v Brně na Veveří ulici. Součástí kurzu bude i možnost nahlédnout do prostoru nové moderní knihovny, největších učeben nebo třeba auly, kde probíhá slavnostní ukončení studia.

Více informací o kurzu pro seniory

 

Tip na kurz

Co přinesla dvouletá praxe s registrem smluv

O tom,  co přinesla dvouletá zkušenost s registrem smluv, návod na řešení nejčastějších chyb i rady, jak se vyhnout problémům se dozvíte na našem dubnovém kurzu.
Lektorem je Mgr. Bc. Štěpán Šťarha, vedoucí advokát advokátní kanceláře Havel & Partners, který se poslední dva roky intenzivně věnuje otázkám souvisejícím s novým zákonem o registru smluv, kdy z právního pohledu řeší problematické výkladové otázky zákona, pomáhá klientům s nastavením procesů na dodržování tohoto zákona a vede školení na toto téma.

Informace o kurzu

Mezinárodní konference

Mezinárodní vědecká konference na Právnické fakultě pro odbornou veřejnost

Právnická fakulta pořádá ve dnech 31. května až 1. června 2018 mezinárodní vědeckou konferenci Zásady evropského soukromého práva v aplikační praxi. 

Konference je určena pro odbornou veřejnost, studenty, pracovníky veřejných institucí, neziskových organizací i představitele soukromého sektoru.

Více informací a možnost se přihlásit

Děti strávily na Právnické fakultě "Noc s Andersenem"

Zábavně vzdělávací akci pro děti připravila o tomto víkendu Ústřední knihovna Právnické fakulty. Pro 30 dětí bylo připraveno divadlo, čtení z knih pro děti, malování, ale také hra o poklad. Cílem zajímavé akce bylo  přivést děti nenásilnou formou ke čtení a pozitivnímu vztahu ke knihám. Podle ohlasů účastníků se akce vydařila a všichni odcházeli spokojení. 

Tipy na další kurzy

pá 13. 4. 2018

Nová pravidla ochrany osobních údajů (GDPR) 

Připravte se na zásadní změny v ochraně osobních údajů. Nové nařízení začne platit od 25. května 2018.

st 18. 4. 2018

Závazkové právo dle Občanského zákoníku - výkladové nejasnosti 

Praktický kurz pro všechny, kteří uzavírají smlouvy, vybrané aplikační problémy.

pá 20. 4. 2018

Aktuální otázky insolvenčního řízení - první zkušenosti po novele oddlužení 

Právní úprava úpadkového práva se zaměřením na nové právní předpisy po změnách ke dni 1.7.2017, oddlužení, dopady do praxe.

st 25. 4. 2018

Dohled a kontrola nad činností znalců – práva a povinnosti znalců při dohledu a kontrole 

Kurz je určen především soudním znalcům, zájemcům o výkon znalecké činnosti a dalším zájemcům o problematiku výkonu dohledu a kontroly ve znalecké agendě (pracovníci oddělení pro znalce a tlumočníky krajských soudů).

Kompletní přehled našich kurzů najdete na www.kurzy.law.muni.cz
Tento e-mail je obchodním sdělením dle § 2 z.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Přejete si dostávat naše Newslettery pravidelně? Prosím, napište na e-mail kurzy@law.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook