Newsletter 04/2018

Kurzy a semináře PrF  |  04
26. 3. 2018, 15:53

Kurzy pro veřejnost

Nová pravidla v ochraně osobních údajů

GDPR při výkonu znalecké činnosti

Na duben jsme pro znalce a znalecké ústavy připravili zcela unikátní kurz, který se zaměří na ochranu osobních údajů (GDPR) při výkonu znalecké činnosti.  Kurz se bude věnovat specifickému postavení znalců (fyzických osob, znaleckých ústavů a jejich členů, společníků a zaměstnanců) při zpracování osobních údajů.  Upozorní také na rozdílnost povinností v případě výkonu znalecké činnosti pro orgány veřejné moci a pro úkony fyzických nebo právních osob. Bude představen i model vnitřní směrnice pro zpracování technickoorganizačních bezpečnostních pravidel při zpracování osobních údajů.
Nařízení začne platit od 25. května 2018 a za jeho nedodržování hrozí značné pokuty. 

Celoživotní vzdělávání

Od září 2018 se mohou na Právnické fakultě vzdělávat senioři

V rámci celoživotního vzdělávání seniorů otvíráme od září 2018 dvousemestrální kurz Právo v kostce pro seniory. Cílem kurzu je, aby  účastníci získali základní orientaci v právních odvětvích,  seznámili se s praktickou stránkou práva, poznali špičkové lektory z řad akademiků Právnické fakulty a v neposlední řadě našli třeba nové přátele.
Kurz bude probíhat v příjemném prostředí Právnické fakulty MU v Brně na Veveří ulici. Součástí kurzu bude i možnost nahlédnout do prostoru nové moderní knihovny, největších učeben nebo třeba auly, kde probíhá slavnostní ukončení studia.

 

Tip na kurz

Co přinesla dvouletá praxe s registrem smluv

O tom,  co přinesla dvouletá zkušenost s registrem smluv, návod na řešení nejčastějších chyb i rady, jak se vyhnout problémům se dozvíte na našem dubnovém kurzu.
Lektorem je Mgr. Bc. Štěpán Šťarha, vedoucí advokát advokátní kanceláře Havel & Partners, který se poslední dva roky intenzivně věnuje otázkám souvisejícím s novým zákonem o registru smluv, kdy z právního pohledu řeší problematické výkladové otázky zákona, pomáhá klientům s nastavením procesů na dodržování tohoto zákona a vede školení na toto téma.

Mezinárodní konference

Mezinárodní vědecká konference na Právnické fakultě pro odbornou veřejnost

Právnická fakulta pořádá ve dnech 31. května až 1. června 2018 mezinárodní vědeckou konferenci Zásady evropského soukromého práva v aplikační praxi. 

Konference je určena pro odbornou veřejnost, studenty, pracovníky veřejných institucí, neziskových organizací i představitele soukromého sektoru.

Děti strávily na Právnické fakultě "Noc s Andersenem"

Zábavně vzdělávací akci pro děti připravila o tomto víkendu Ústřední knihovna Právnické fakulty. Pro 30 dětí bylo připraveno divadlo, čtení z knih pro děti, malování, ale také hra o poklad. Cílem zajímavé akce bylo  přivést děti nenásilnou formou ke čtení a pozitivnímu vztahu ke knihám. Podle ohlasů účastníků se akce vydařila a všichni odcházeli spokojení. 

Tipy na další kurzy

pá 13. 4. 2018

Nová pravidla ochrany osobních údajů (GDPR) 

Připravte se na zásadní změny v ochraně osobních údajů. Nové nařízení začne platit od 25. května 2018.

st 18. 4. 2018

Závazkové právo dle Občanského zákoníku - výkladové nejasnosti 

Praktický kurz pro všechny, kteří uzavírají smlouvy, vybrané aplikační problémy.

pá 20. 4. 2018

Aktuální otázky insolvenčního řízení - první zkušenosti po novele oddlužení 

Právní úprava úpadkového práva se zaměřením na nové právní předpisy po změnách ke dni 1.7.2017, oddlužení, dopady do praxe.

st 25. 4. 2018

Dohled a kontrola nad činností znalců – práva a povinnosti znalců při dohledu a kontrole 

Kurz je určen především soudním znalcům, zájemcům o výkon znalecké činnosti a dalším zájemcům o problematiku výkonu dohledu a kontroly ve znalecké agendě (pracovníci oddělení pro znalce a tlumočníky krajských soudů).

Kompletní přehled našich kurzů najdete na www.kurzy.law.muni.cz
Tento e-mail je obchodním sdělením dle § 2 z.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Přejete si dostávat naše Newslettery pravidelně? Prosím, napište na e-mail kurzy@law.muni.cz

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook