Newsletter 04/2019

Kurzy a semináře PrF  |  04
3. 4. 2019, 11:43

Kurzy pro veřejnost

Tip na kurzy

Jaké jsou dopady novely katastrální vyhlášky v praxi

Prakticky zaměřený kurz, který účastníky seznámí s tím, jaké dopady má novela katastrální vyhlášky stavebního zákona v praxi a jaká je aktuální judikatura. Co je nutné sledovat a na co si dát pozor pohledem dlouholeté ředitelky Katastrálního úřadu v Brně a vedoucího Oddělení metodiky a kontroly katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj a současně  metodika Odboru řízení územních orgánů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Informace a možnost se přihlásit

Pro seniory

Pošlete svoji babičku a dědečka znovu do školních lavic

V rámci celoživotního vzdělávání seniorů připravila Právnická fakulta Masarykovy univerzity další zajímavé kurzy - Právo v kostce pro seniory - Úvod do práva a Právo v kostce pro seniory - Právo prakticky.
Kurzy umožní účastníkům základní orientaci v právních odvětvích a získání všeobecného přehledu. Současně nabídnou i praktický pohled na situace, se kterými se senioři setkávají v každodenním životě.  Součástí kurzu jsou i exkurze na zajímavá místa, například na Ústavní soud či Magistrát města Brna.

Další informace o kurzu

Aktuální kurz

Nestihli jste se přihlásit na dubnový kurz Novinky v pracovním právu? V květnu jsme připravili další termín

Nenechte si ujít kurz o zásadních změnách, které přináší novelizace zákoníku práce. Ta zakládá zaměstnavatelům nové povinnosti, které je nutné dodržovat. Kurz je prakticky zaměřený a umožňuje účastníkům připravit se na změny a vyhnout se tak hrozbě pokut až ve výši 2 mil. Kč.

Informace a přihláška

Pro znalce

Principy zdanění příjmů soudního znalce a platba DPH

Ať už působíte jako soudní znalec na volné noze nebo jste majitelem znalecké kanceláře, bude pro vás užitečný kurz, který se zaměřuje na základní principy zdanění příjmů ze znalecké činnosti. Lektor, který má dlouholeté zkušenosti jako zkušební komisař Komory daňových poradců ČR a zkušební řešitel příkladů Komory auditorů ČR, se zaměří především na to, jaké má znalec daňově uznatelné výdaje, co lze zahrnout do daňově odčitatelných položek, jak vypočítat daňovou povinnost a kdy je znalec plátcem DPH.

Další informace

Pro personalisty

GDPR pro personalisty - odpovědi na nejčastější otázky z praxe

Víte, jak správně vést osobní spis zaměstnance? Má zaměstnavatel právo kopírovat řidičské průkazy, průkazy zdravotní pojišťovny a další osobní doklady zaměstnanců? Máte dobře zabezpečený systém nakládání se životopisy uchazečů o zaměstnání? Máte právo vystavovat fotky svých zaměstnanců na webových stránkách? Jste si vědomi následků nedodržování GDPR? Na tyto a mnohé další otázky najdete odpovědi na aktuálně zařazeném kurzu, který je určený především personalistům a těm, kteří se setkávají s personální agendou. 

Informace o kurzu

Tipy na další kurzy

čt 9. 5. 2019

Povinnost k náhradě majetkové škody a nemajetkové újmy v pracovním právu 

Pro všechny, kteří řeší škodné události na pracovišti.

po 3. 6. 2019

Znalecké minimum - obecná problematika soudního znalectví 

Účastník kurzu získá základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické dovednosti týkající se formálního zpracování znaleckého posudku, a tím splní jednu z kvalifikačních podmínek dle § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

út 4. 6. 2019

Repetitorium pro již zkušené znalce, aneb co byste měli vědět i po mnoha letech praxe 

Kurz určený pro soudní znalce, kteří se v oboru pohybují už řadu let a potřebují držet krok s aktuální legislativou. Program kurzu zahrnuje celou řadu témat,  u kterých došlo ke změnám, nebo se změny v nejbližší době očekávají.

pá 7. 6. 2019

Povinnosti podnikatele aneb dodržujete zákon o ochraně spotřebitele? 

Kurz je určen zejména pro podnikatele v maloobchodě a službách s povinnostmi vůči spotřebiteli dle zákona o ochraně spotřebitele. 

pá 13. 9. 2019 – pá 31. 1. 2020

Právní minimum pro překladatele a tlumočníky 

Kurz je určen především pro budoucí, ale i stávající překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou terminologii. 
Tento kurz je nezbytné absolvovat v případě, že se ucházíte o jmenování soudním tlumočníkem (mimo absolventů právnických fakult VŠ).

čt 3. – so 5. 10. 2019

2. Konference pro soudní znalce Telč 2019 

Konference pro soudní znalce a všechny zájemce o problematiku soudního znalectví, která má za cíl umožnit diskusi nad vybranými problémy znalecké činnosti. 

Kompletní přehled kurzů a akcí najdete na www.kurzy.law.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook