Newsletter 04/2021

Kurzy a semináře PrF  |  04
15. 4. 2021, 14:19

Kurzy pro veřejnost

Správní právo | ONLINE

Problémové oblasti správního řízení nebo budoucnost stavebního zákona - nová témata pro vás

Připravili jsme pro vás nová témata z oblasti správního práva. Se specialistou na správní právo, advokátem Mgr. Málkem to bude kurz, který se bude věnovat problémovým oblastem správního řízení, především s důrazem na řízení o přestupcích. 
Druhý kurz se zaměří na stavební zákon. Poskytne zájemcům Informace o posledním vývoji a zásadních změnách na úseku územního plánování, rozebere novinky a judikaturu týkající se územního rozhodování, povolování staveb, integrace jednotlivých řízení a postupů podle stavebního zákona a rovněž užívání staveb.  Veškeré informace budou navíc konfrontovány s obsahem připravovaného návrhu nového stavebního zákona. 

Stavební zákon Správní řízení

4. konference pro soudní znalce | ONLINE

Příprava 4. konference pro soudní znalce je v plném proudu

I v letošním roce budeme pro všechny zájemce o problematiku soudního znalectví připravovat Konferenci. Ta bude zejména reagovat na změny, které přinesl nový zákon. Cílem je diskutovat o problémech, které vznikají, v souvislosti se změnami v praxi soudního znalce. Odborným garantem celé akce bude opět JUDr. Miroslav Frýdek. Konferenci připravujeme v online formátu a předpokládaný termín konání je přelom září a října 2021.
Těšíme se, že i letošní setkání přinese všem účastníkům zajímavé a užitečné informace.

Nové kurzy pro soudní znalce

Nabídku kurzů pro znalce jsem rozšířili o zajímavá témata

Jsme velmi rádi, že jsem navázali spolupráci s primářem ochranného léčení Psychiatrické nemocnice Bohnice, MUDr. Jiřím Švarcem, který nabídku kurzů pro znalce obohatí o 3 zajímavé kurzy.  Ty jsou zaměřeny na oblast psychiatrie, jak už na posuzování duševního stavu pachatelů nebo obětí trestných činů, či kompetence znalce - psychiatra. 
Komplexní seznámení s novou právní úpravou řízení o znalečném s přihlédnutím k soudní rozhodovací činnosti nabídne červnový kurz Znalečné s JUDr. Miroslavem Frýdkem. 
Pro znalce - policisty jsou připraveny kurzy, které se zaměřují na problematiku forenzního zkoumání.

Přehled kurzů pro znalce

Tip na kurz

Řešíte smlouvy na zajištění podpory a údržby software? Právě Vám je určen nový kurz

Nový kurz z oblasti práva informačních technologií se zaměřuje na právní zajištění podpory a údržby software s důrazem na servisní smlouvy - jak prakticky ošetřit dlouhodobý provoz, podporu a údržbu software.
Kurz proběhne online.

Informace o kurzu

Nabídka Centra jazykového vzdělávání MU

Abolvujte na Masarykově univerzitě mezinárodně uznávanou zkoušku z právnické angličtiny TOLES

Centrum jazykového vzdělávání na MU nabízí pro studenty i veřejnost jazykové kurzy, letní školy nebo překlady či korektury.
Aktuálně se mohou zájemci o právnickou angličtinu přihlásit na jedinou mezinárodně uznávanou zkoušku TOLES. Zkouška je vypsána ve dvou úrovních - Higher a Advanced.

Kompletní informace

Právní minimum pro překladatele a tlumočníky

Další jednosemestrání kurz pro překladatele a tlumočníky začíná v září

Pro uchazeče o jmenování soudním překladatelem nebo tlumočníkem jsme připravili od září další jednosemestrální kurz právního minima. Přihlašování je možné již nyní. Kurz je plánovaný jako prezenční výuka.

Kurz je pořádán pod záštitou Komory soudních tlumočníků ČR.

Informace a přihláška

Celoživotní vzdělávání

Možnosti studia při neúspěchu u přijímacích zkoušek

V měsíci březnu bylo zahájeno přijímání přihlášek do programu celoživotního vzdělávání.  Této možnosti studia mohou využít studenti, kteří nebyli přijati ke studiu z kapacitních důvodů. Tato forma studia je placená.
Elektronické přihlášky je možné zasílat do 15. srpna.

Informace o studiu

Tipy na kurzy

čt 13. 5. 2021

Průvodce novým zákonem o soudních tlumočnících a soudních překladatelích | ONLINE 

čt 27. 5. 2021

Otazníky nad novým znaleckým zákonem - vybrané otázky znalectví | ONLINE 

čt 10. 6. 2021

Nový znalecký zákon z pohledu již jmenovaného znalce | ONLINE 

pá 11. 6. 2021

Správné zacházení s nejistotou ve znaleckém posudku | ONLINE i prezenčně 

pá 18. 6. 2021

Elektronické důkazy - aktuální judikatura | ONLINE 

čt 24. 6. 2021

Právní aspekty vývoje a licencování software | ONLINE 

čt 24. 6. – so 24. 7. 2021

Znalečné – odměňování znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů | ONLINE 

Kompletní přehled kurzů najdete na

www.kurzy.law.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook