Newsletter 04/2022

Kurzy a semináře PrF  |  04/2022
14. 4. 2022, 7:52

Kurzy pro veřejnost

Kongres pro soudní znalce Brno 2022

Setkání znalců se uskuteční 3. - 4. června v Brně

Zveme všechny soudní znalce a zájemce o problematiku soudního znalectví na unikátní akci, kterou pořádáme v červnu 2022 v Brně. Kongres pro soudní znalce přinese nové schéma sdílení poznatků se zástupci různých institucí a odvětví znalectví.
Věříme, že otevřená diskuze přinese vám, soudním znalcům,  zajímavé náměty k práci i odpovědi na otázky, které v souvislosti se zavedením nového zákona přináší praxe. Ve třech panelových diskuzích se zaměříme na znalecký zákon pohledem znalců a zadavatelů znaleckých posudků,  na to, jaké povinnosti má znalec při vypracování znaleckého posudku v souladu s obecně uznávanými postupy a standardy daného oboru  a budeme hledat odpověď na to, kdy je vhodné či nutné přizvat ke znaleckému zkoumání konzultanta či je vhodné/nutné vypracovat společný znalecký posudek několika znalců z různých oborů, odvětví a specializací znalecké činnosti.
Součástí Kongresu je i odborná přednáška na téma Zadávání znaleckých otázek včetně otázek variantních.

Těšit se můžete na společenský večer s rautem, který proběhne v krásných prostorách Právnické fakulty.

Nad odborným programem převzala záštitu vědecká rada jejímž předsedou je JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D.et Ph.D..

Kompletní program Zvýhodněná cena Účastníci panelových diskuzí

Informační technologie

Právní aspekty vývoje a licencování softwaru

Na základě ohlasů a vašeho zájmu jsme do naší nabídky opět zařadili kurz, který se zaměřuje na právní úpravu vývoje a licencování softwaru.  Lektor se stručně a přehledně zaměří na fázi od objednávky až po implementaci softwarového řešení. Upozorní na fáze, které v rámci tohoto procesu mohou nastat a na to, jaká opatření jsou nutná v rámci procesu zavést.  Kurz se soustředí zejména na smlouvu o dílo (vývoj software) a licenční smlouvu.

Kurz proběhne online prostřednictvím aplikace MS Teams.

Informace o kurzu

Videokurzy (nejen) pro seniory ZDARMA

Nejen pro seniory jsme připravili sadu videokurzů, které nabízí netradiční pohled na různé právní oblasti. Kurzy jsou zdarma a jsou jednoduše dostupné na našich webových stránkách.

Videokurzy zdarma ZDE

Online kurz 24. května 2022

Evidujete správně pracovní dobu zaměstnance?

Kurz, který je zejména určený personalistům a vedoucím pracovníkům, nabídne komplexní pohled na způsob evidence pracovní doby,  na možnosti flexibility i rizika, která přináší nesprávné vedení evidence. Poskytne praktický návod, jak počítat přesčasy, proplácet a poskytovat náhradní volno za práci ve svátek či o víkendu nebo jakým způsobem evidovat a proplácet pracovní cesty. Pozornost bude věnována aktuální národní judikatuře.

Program kurzu

MUNIsportík pro děti

Masarykova univerzita pořádá příměstské tábory pro děti

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity pořádá ve dnech 11. – 15. července 2022 příměstské tábory pro děti.  V rámci táborů se budou děti moci seznámit se základy vybraných sportů. 

Zábavný, sportovně pohybový týden je zaměřen na rozvoj všestrannosti a děti si budou moci vyzkoušet netradiční pohybové hry, základy gymnastiky nebo atletiky či in line bruslení.  Místem konání jsou prostory Fakulty sportovních studií, Univerzitní kampus Bohunice.

Program a přihláška

Kompletní informace o akcích a kurzech najdete na našich webových stránkách
www.law.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook