Newsletter 05

Kurzy a semináře PrF  |  05
12. 5. 2023, 9:34

Kurzy pro veřejnost

Postgraduální studium na Právnické fakultě

Přihlašování do mezinárodně uznávaných programů LL.M. je otevřeno až do 30. 6. 2023

Studujte prestižní mezinárodně uznávané programy LL.M. a staňte se uznávaným odborníkem ve svém oboru. Od října budou otevřeny 3 programy - LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií, LL.M. Stavební činnosti v právních a ekonomických souvislostech a LL.M. Law for Leadership in the Central European Context, který bude probíhat v angličtině.

Programy jsou vyučovány moderními metodami a jsou zajišťovány zkušenými odborníky s dlouholetou praxí. Výuka probíhá kombinací samostudia, prezenční a online výuky. 

Nabídka programů

Novinka v legislativě

Novela zákoníku práce

Připravili jsme přehled toho nejdůležitějšího, co přináší novela zákoníku práce. Shrnutí zásadních novinek včetně praktických dopadů na vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů a dalších relevantních souvislostí se dozvíte na kurzu, který proběhne na Právnické fakultě MU v termínu 22. 6. 

Informace o kurzu

Pozvánka

Kongres pro soudní znalce v Brně

Ve dnech 1. a 2. června 2023 se koná v Brně další Kongres pro soudní znalce.  Program Kongresu je tvořen čtyřmi panelovými diskuzemi,  kterých se budou účastnit zástupci různých oblastí znalecké činnosti - soudci, advokáti, státní zástupci, představitelé Ministerstva spravedlnosti ČR, znalecké obce. Věnovat se budou aktuálním otázkám znaleckého práva a znalectví.

Obsah jednotlivých diskuzí najdete na našich webových stránkách ZDE

Kompletní informace a přihláška

Čtvrtek 8. června ONLINE

Problémové oblasti správního řízení se zaměřením na řízení o přestupcích

Kurz je zaměřen na předání znalostí a dovedností využitelných v průběhu správního a specificky přestupkového řízení ze strany účastníků (jejich zástupců) i správních orgánů, a to s ohledem na aktuální praxi a judikaturu.

Lektor, Mgr. František Málek je advokát, který se specializuje na oblast veřejného práva, je také lektorem vzdělávacích kurzů vč. akreditovaných vzdělávacích programů dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Kurz bude probíhat formou on-line prostřednictvím MS Teams.

Informace
Kompletní informace o akcích najdete
ZDE

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook