Newsletter 05/2018

Kurzy a semináře PrF  |  05
10. 5. 2018, 14:15

Kurzy pro veřejnost

Výzva

Z důvodu zavedení GDPR vás prosíme o obnovení vašeho souhlasu se zasíláním našeho Newsletteru

V souvislosti s novým nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR, které začne platit od 25. května 2018, Vás prosíme o obnovení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tento Váš souhlas potřebujeme, abychom Vám mohli i nadále zasílat e-mailem náš Newsletter a zůstat tak s Vámi v kontaktu.  
Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, upravit zasílání či zveřejňování konkrétních informací nebo si vyžádat údaje, které o Vás vedeme v souladu s nařízením GDPR, zasláním žádosti na naši e-mailovou adresu kurzy@law.muni.cz

Obnovit souhlas

GDPR - nová pravidla ochrany osobních údajů

Jak se dotkne GDPR práce soudních tlumočníků?

Tento speciálně zaměřený kurz přináší základní informace o zpracování osobních údajů v oblasti práce soudního tlumočníka, upozorňuje na  rozdílnost úpravy GDPR při výkonu tlumočnické činnosti pro orgány veřejné moci a při činnosti prováděné v souvislosti s právními úkony fyzických nebo právnických osob. Poskytne cenné tipy na to, jak se na novinku v praxi připravit a seznámí s náležitrostmi vnitřní metodiky tlumočníků při vypracování technicko-organizačních bezpečnostních pravidel při zpracování osobních údajů.

Další informace
 

Tradiční kurz

Od září již po jedenácté kurz Právní minimum pro překladatele a tlumočníky

Tradičně jsme pro vás na září 2018 připravili kurz Právní minimum pro překladatele a tlumočníky. Tento kurz je nezbytné absolvovat v případě, že chcete požádat o jmenování soudním tlumočníkem a nejste absolventem právnické fakulty VŠ. Kurz  je pořádán pod záštitou Komory soudních tlumočníků ČR. 
Na tento kurz budou volně navazovat jazykové kurzy - připravujeme angličtinu, němčinu a ukrajinštinu.

Další informace

Pozvánka

Konference pro soudní znalce v Telči 6. - 8. září 2018

Od 6. do 8. září 2018 jsem připravili pro soudní znalce a všechny zájemce o problematiku soudního znalectví Konferenci v Telči, která má za cíl umožnit diskusi nad vybranými problémy znalecké činnosti. Chceme dát prostor k výměně informací, sdílení zajímavých kauz a poskytnout tipy na řešení konkrétních případů. To vše pod záštitou špičkových odborníků, kteří jednotlivá témata doplní z pohledu  aktuálních právních předpisů i svých zkušeností z praxe.

Program třídenní konference je vhodně rozložen tak, aby mohli účastníci absolvovat jak nosná společná témata, tak i jednotlivé workshopy podle vlastního výběru. 

Informace a přihláška

Celoživotní vzdělávání pro seniory

Přihlaste svoje rodiče nebo prarodiče na kurz Právo v kostce pro seniory, který v rámci celoživotního vzdělávání pořádáme od září

Pro všechny zájemce o právo jsme od září připravili dvousemestrální kurz Právo v kostce pro seniory. Cílem kurzu je, aby  účastníci získali základní orientaci v právních odvětvích,  seznámili se s praktickou stránkou práva, poznali špičkové lektory z řad akademiků Právnické fakulty a v neposlední řadě našli třeba nové přátele.

Další informace
 

Aktuální kurz

Nestihli jste se připravit na GDPR? Vše podstatné o nových pravidlech v ochraně osobních údajů shrneme na květnovém kurzu

Pro všechny, kteří se nestihli seznámit s novým nařízením EU o ochraně osobních údajů - GDPR, jsme na pátek 18. května připravili  prakticky zaměřený kurz, na kterém se dozvíte vše podstatné. Jedná se tak o poslední příležitost zjistit zásadní informace před datem účinnosti novely, tj. 25. květnem 2018.

Další informace

Občerstvení na našich kurzech

Nejen porce nových informací, ale i výborné občerstvení je pro vás vždy připraveno na našich kurzech

Skvělé občerstvení na na našich kurzech zajišťuje cattering Party styl pana Strnky. Naši klienti říkají, že především tvarohové koláčky jsou návykové. 

Pro nejbližší období jsme pro vás připravili tyto kurzy ...

st 16. 5. 2018

Efektivní smluvní sankce 

Jak vytvořit smluvní mechanismy tak, aby byly skutečně účinné a nejlépe i samovykonatelné? (aby se obešly bez potřeby soudního řízení), praktické příklady a kontraktační doporučení z obchodní smluvní praxe.

pá 18. 5. 2018

Nová pravidla ochrany osobních údajů GDPR 

Připravte se na nové nařízení ochrany osobních údajů, které začíná platit již 25. května.  

so 19. 5. 2018

Kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem 

Kurz je určen především pro budoucí soudní překladatele a tlumočníky. Tento kurz je vhodné absolvovat v případě, že chcete požádat o jmenování soudním tlumočníkem.

čt 24. 5. 2018

Oceňování nemovitostí podle práva 

Druhy cen, právní požadavky na oceňování podle účelu ocenění, právní rámec pro oceňování služebností včetně jejich odlišení od obdobných práv, hodnocení správnosti a použitelnosti ocenění s důrazem na nejčastější metodické chyby a formální nedostatky posudku.

pá 1. 6. 2018

Správní řízení podle správního řádu - akreditovaný kurz 

Akreditovaný kurz je určen především pracovníkům ve veřejné správě, členům zastupitelstev obcí a krajů, zaměstnancům obecních a krajských úřadů.  Dále také právníkům z praxe a zaměstnancům advokátních kanceláří.

Kompletní přehled našich kurzů najdete na www.kurzy.law.muni.cz

Tento e-mail je obchodním sdělením dle § 2 z.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook