Newsletter 05/2022

Kurzy a semináře PrF  |  05/2022
13. 5. 2022, 9:51

Kurzy pro veřejnost

zahájení výuky září 2022

Vyhlásili jsme výběrové řízení do nového mezinárodně uznávaného kurzu LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií

Od září 2022 mohou na Právnické fakultě opět studovat všichni zájemci o informační a komunikační technologie mezinárodně uznávaný kurs LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií. Kurz nabídne moderní a ve středoevropském prostoru jedinečný obsah, pod vedením elitních vyučujících z odborných pracovišť Právnické fakulty a Fakulty informatiky. Na výuce se podílejí též špičkoví odborníci z právní praxe z předních pracovišť, které se problematice práva a informačních a komunikačních technologií profesně věnují.
Program je vyučován nejnovějšími metodami výuky způsobem, který reflektuje časové možnosti posluchačů a jejich vysoké pracovní vytížení. Vzdělávání je proto vedeno způsobem, který umožní časovou zátěž rozložit. Výuka probíhá na několika úrovních – prezenčně, distančně samostudiem a distančně pod přímým vedením lektora. Kombinace distanční a prezenční výuky tak umožňuje využít výhod obou metod na maximum. Počet účastníků v programu je omezený, posluchačům je věnována individuální péče.

Přihlášky přijímáme do 30. června 2022.

Kompletní informace Výukový design

3. - 4. června v Brně

Kongres pro soudní znalce v Brně - 5 důvodu proč se ho zúčastnit

1. Chci se dozvědět, jaké aplikační otázky vyvolává nová právní úprava znalecké činnosti napříč justičními profesemi ...
2. Chci si udělat jasno v § 28 odst. 5 nového zákona...
3. Chci se dozvědět více o společném znaleckém posudku, o konzultanství znaleckého posudku a udělat si jasno ve znaleckém úkolu ve vazbě na obor, odvětví a specializaci znalce ...
4. Chci získat aktuální poznatky od přednášejících - znalců, soudců, advokátů, zaměstnanců ministerstev spravedlnosti a obrany, prorektora Univerzity obrany, policistů...
5. Chci se konečně osobně setkat s kolegy a využít prostor i k neformálnímu setkání a debatě...

Těšíme se na Vás v Brně!

Program Kongresu Přihláška

9. září 2022 - 31. leden 2023

Právní minimu pro překladatele a tlumočníky proběhne na podzim již po osmnácté

Na září jsme připravili pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem nebo překladatelem již 18. běh kurzu Právní minimum. Tradiční kurz se bude věnovat odborné právní terminologii a je ukončen závěrečným testem.
Jednotlivé kurzy budou probíhat v období září 2022 až leden 2023 pravidelně v pátek a budou online.

Informace o kurzu

30. května od 17.00 hodin

Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity pořádá Vernisáž nové stálé expozice Genetika

Zveme vás na vernisáž nové stálé expozice Genetika, která se bude konat  30. května od 17 hodin v Mendelově muzeu Masarykovy univerzity.  Muzeum se nachází v autentických prostorách Augustiniánského opatství na Starém Brně, kde opat Mendel pracoval.
V současnosti muzeum vytváří moderní a interaktivní expozici propojenou se stávající částí o Mendelově životě. Nová výstava poskytne zábavnou formou základní informace o Mendelových pokusech a objevech, přiblíží návštěvníkům základy genetiky a molekulární biologie.

Další informace

Kompletní informace o našich akcích najdete na 
www.kurzy.law.muni

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook