Newsletter 06/2016

Kurzy a semináře PrF  |  6/2017
6. 6. 2017, 13:29

Kurzy pro veřejnost

Kompletní nabídka kurzů na září - prosinec již nyní na našem webu

Již nyní můžete vybírat z pestré nabídky kurzů, které jsme pro vás připravili po prázdninách.  Těšit se můžete nejen na nová témata, ale i na nové lektory a odborníky z praxe. Hned v září se budeme věnovat problematice elektronických dokumentů, novele zákona o pedagogických pracovnících a celní problematice v prostředí vysokých škol. Na zákon o veřejných zakázkách reagujeme souborem kurzů, které se dotknou např. výstavbových projektů nebo zadávání software a hardware. Chybět nebudou novinky z oblasti pracovního práva,  uzavírání obchodních smluv nebo kurzy pro soudní znalce. Stále u nás budete nacházet i akreditované kurzy a přípravné kurzy na zkoušky z právnické angličtiny TOLES.

Kompletní přehled kurzů

Tip na kurz

Elektronická komunikace bez právních rizik

Elektronická komunikace je standardem dnešní doby. Jak ji ale využívat bez právních rizik? Na kurzu se dozvíte, jak v praxi fungují elektronické podpisy, jak při elektronické komunikaci zachovat písemnou formu i proč je problematické ukládání elektronických dokumentů. Získáte přehled o aktuální judikatuře týkající se doručování  do datových schránek, o nových možnostech využívaných v českém soudnictví a při konverzi dokumentů a také o připravované unijní legislativě. 

Mějte elektronické dokumenty pod kontrolou

Novinky v Centru dalšího vzdělávání

Reagujeme na vaše zajímavé podněty z dotazníku

V březnovém vydání Newsletteru jsme vás požádali o vyplnění dotazníku. Děkujeme všem, kteří nám zaslali svoje vyjádření.  Dali jsme vše dohromady a postupně budeme některé zajímavé podněty zařazovat do praxe. První věc, kterou na základě vašich připomínek změníme, je přejmenování seminářů na kurzy. Souhlasíme s vámi, že název lépe vypovídá o tom, že naše akce jsou dynamické a založené na vzájemné komunikaci mezi přednášejícím lektorem a účastníky. Nově nás tedy najdete na www.kurzy.law.muni.cz. V souvislosti s tímto jsme se také rozhodli, že počet účastníků na jednotlivých kurzech snížíme. Chceme dát větší prostor k diskusi a řešení vašich konkrétních problémů, po kterých jste v dotazníku také volali. Od podzimu 2017 se také v naší nabídce objeví nová témata, která jste navrhovali. 

Přejeme vám hezké léto a příjemnou dovolenou!

Tipy na nová témata

čt 14. 9. 2017

Mějte elektronické dokumenty pod kontrolou 

Elektronické podpisy, uchování elektronických dokumentů, doručování do datových schránek, elektronický spis, konverze dokumentů, GDPR.

út 19. 9. 2017

Novela zákona o pedagogických pracovnících 

Zavedení kariérního systému mění pravidla odměňování pedagogických pracovníků. Změna se bude týkat jak učitelů, tak i pedagogických pracovníků vykonávajících specializované činnosti a ředitelů.

čt 21. 9. 2017

Celní problematika v prostředí vysokých škol 

Provádění obchodních transakcí ve vztahu k zemím mimo Evropskou unii, především problematika, určená pro účely vysokých škol.

út 3. 10. 2017

Veřejné zakázky ve výstavbových projektech 

Základní druhy veřejných zakázek ve výstavbových projektech a vybrané aspekty v souvislosti s jejich zadáváním v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

út 7. 11. 2017

Nová pravidla ochrany osobních údajů (GDPR) 

Zásadní událost v oblasti evropské ochrany osobních údajů. Nové nařízení začne platit od 25. května 2018. Principy, změny, sankce.

út 5. 12. 2017

Veřejné zakázky - zadávání software a hardware 

Komplexní problematika zadávání veřejných zakázek v oblasti hardware a software.

Kompletní přehled našich kurzů najdete na www.kurzy.law.muni.cz
Tento e-mail je obchodním sdělením dle § 2 z.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Přejete si dostávat naše Newslettery pravidelně? Prosím, napište na e-mail kurzy@law.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook