Newsletter 06/2018

Kurzy a semináře PrF  |  06
6. 6. 2018, 10:10

Kurzy pro veřejnost

Konference pro soudní znalce v Telči

Rezervujte si místo na jedinečné akci - přihlášky přijímáme jen do konce června

Během června je stále možné se přihlásit na zcela výjimečnou akci, kterou pořádá Právnická fakulta v září v Telči - Konferenci pro soudní znalce a všechny zájemce o problematiku soudního znalectví.  Cílem Konference je dát prostor k výměně informací, sdílet zajímavé kauzy a poskytnout tipy na řešení konkrétních případů. Jednotlivé workshopy vedou špičkoví odborníci z různých oborů znalecké činnosti. Podívejte se na naše webové stránky, kde najdete detailní program, témata jednotlivých worskhopů i informace o společných částech - přednáškách a slavnostních večeřích.

Kompletní informace

Nová pravidla ochrany osobních údajů pro soudní znalce a znalecké ústavy

Jak probíhá zavádění GDPR do praxe? Zaskočilo vás něco? Potřebujete si ujasnit postupy?

Kurz, který je určený soudním znalcům, zájemcům o výkon znalecké činnosti a také členům a zaměstnancům znaleckých ústavů reaguje na nové nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR.  Kurz poskytne ucelený pohled na problematiku a zároveň bude reagovat na první zkušenosti z praxe a poskytne praktický návod jak se zabezpečit, aby nedošlo k pochybení. 

Informace o kurzu

Přihlašování je možné do 17. července 2018

Studujte specializované programy LL.M. na prestižní univerzitě

Hledáte možnost, jak si rozšířit svoje právní znalosti a dovednosti v oblasti práva? Máte chuť vzdělávat se pod vedením špičkových odborníků v atraktivních oborech? 
Začněte studovat mezinárodně uznávané programy LL.M. na Právnické fakultě. Od podzimu otevíráme nové běhy programů - obchodní právo, právo informačních a komunikačních technologií a nemovitosti a právo.

Kompletní informace

 

Celoživotní vzdělávání pro seniory od září i u nás

Moderní vzdělávání pro seniory

Máte ve svém okolí aktivního seniora, který nechce jen sedět doma? Nabídněte mu možnost navštěvovat půlroční kurz Právo v kostce pro seniory a získat tak ucelený pohled na právo z té praktické stránky.
Účastníci kurzu se například dozví, jak se bránit proti nekalým praktikám, které právě na seniory vyvíjí některé obchodní společnosti, jak si zažádat o různé sociální příspěvky, jak řešit spory se sousedy, na koho se obrátit v případě, že je někdo obtěžuje nebo řeší třeba domácí násilí. 

Kompletní informace

Reference

Přečtěte si, co o nás napsali účastníci našich kurzů

Jsme rádi, že nám, prostřednictvím našich dotazníků, dáváte zpětnou vazbu na naše kurzy.  Získáváme z nich cenné informace a náměty pro naši další práci. Naši účastníci se nejvíce pochvalují kvalitní lektory a témata, která pružně reagují na aktuální vývoj legislativy. Často nacházíme v dotaznících i pochvaly na  perfektní organizaci a vynikající občerstvení, za což jsme moc rádi.

Již v této chvíli připravujeme kurzy na podzim a zimu 2018 a doufáme, že v nich najdete i témata, která jste nám doporučovali. Nové kurzy budeme postupně zveřejňovat na našich webových stránkách.

Přečtěte si reference

Přejeme vám pohodové léto a vydařenou dovolenou!

Kompletní přehled našich kurzů najdete na www.kurzy.law.muni.cz

Tento e-mail je obchodním sdělením dle § 2 z.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook