Newsletter 06/2020

Kurzy a semináře PrF  |  06/2020
11. 6. 2020, 9:49

Kurzy pro veřejnost

Plán kurzů podzim 2020

Kurzy pro veřejnost jsou zpět - těšíme se na vás!

Od září 2020 jsme tu opět s širokou nabídkou vzdělávání. Kurzy, které jsme nemohli uskutečnit, jsme přesunuli na podzimní termíny a postupně přidáváme nová témata. 

Tak, jak jste zvyklí, najdete u nás i tradiční kurzy pro soudní překladatele a tlumočníky, soudní znalce i seniory. Aktuálně budeme reagovat na novinky v legislativě nebo na problematiku pracovního práva.

Přihlášky přijímáme do 31. července 2020

Vyhlásili jsme přijímací řízení do mezinárodně uznávaných programů LL.M.

Hledáte vhodné vzdělávání, které by prohloubilo vaše právní znalosti a dovednosti? Záleží vám na osobním rozvoji a kariérním růstu? Vyberte si jeden z programů mezinárodně uznávaného kurzu LL.M., který pravidelně realizuje Právnická fakulta a zvyšte svoje uplatnění na trhu práce.

Přijímací řízení do  programů LL.M. v obchodním právu, LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií a LL.M. nemovitosti a právo - bylo vyhlášeno a přihlásit se můžete formou elektronické přihlášky do 31. července 2020. Veškeré informace o jednotlivých programech i náležitostech přihlášky najdete na webových stránkách.

Informace o programech

Rezervujte si místo na kurzech již nyní

Co přinese nový zákon o soudních znalcích - odpovědi na nejčastější otázky

Od ledna 2021 vstoupí v účinnost nový zákon o soudních znalcích. Ten přinese řadu zásadních změn, na které se musí připravit jak stávající soudní znalci, tak i zástupci znaleckých kanceláří a ústavů. 

Nezapomeňte si do svých kalendářů poznamenat kurzy, které vám pomůžou se na změny připravit.  Jednotlivé kurzy jsou koncipovány tak, aby shrnuly podstatné informace a umožnily vám orientovat se
v připravovaných změnách. 

Kurzy pro soudní znalce

Právo v kostce pro seniory - Úvod do práva

Pro zvídavé seniory jsme připravili na období září - prosinec kurz Právo v kostce

1. září 2020 startuje další cyklus kurzů pro seniory - Právo v kostce - Úvod do práva. Účastníkům nabídneme trošku jiný, odlehčený pohled na jednotlivá právní odvětví, pomůžeme jim zorientovat se ve složitém světě paragrafů a umožníme jim pravidelné setkávání s vynikajícími lektory z řad akademiků Právnické fakulty. Součástí cyklu jsou i dvě exkurze - na Ústavní soud a do kanceláře Ombudsmana.

Přihlašovat se můžete prostřednictví elektronické přihlášky, kterou najdete na našich webových stránkách, telefonicky nebo e-mailem.

Informace a přihláška Kontakty

Vzdělávání pro překladatele a tlumočníky - tradiční kurz Právní minimum i Průvodce novým zákonem

Pro stávající i budou soudní překladatele a tlumočníky nabízíme na podzim jak tradiční kurz Právní minimum,  jehož absolvování je jednou z podmínek pro jmenování soudním překladatelem nebo tlumočníkem, tak aktuálně zařazený kurz, který reaguje na nový zákon. Ten vstoupí v účinnost 1. ledna 2021 a přehledně účastníky seznámí se strukturou nového zákona.

Přehled kurzů

Přehled kurzů

čt 17. 9. 2020

Průvodce novým zákonem o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 

Kurz se zabývá novou právní úpravou, která bude účinná od 1. ledna 2021. 

čt 24. 9. 2020

Znalecké kanceláře a znalecké ústavy po účinnosti nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 

Kurz se zabývá novou právní úpravou, která bude účinná od 1. ledna 2021 a zaměřuje se na nové situace a nové povinnosti, které nastanou pro znalecké ústavy a nově vzniklé znalecké kanceláře a to jak z pohledu nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech tak i z pohledu zákona o obchodních korporacích.

so 26. 9. 2020

Nový znalecký zákon z pohledu již jmenovaného znalce 

Kurz se zabývá novou právní úpravou, která bude účinná od 1. ledna 2021 a zaměřuje se na nové povinnosti, které budou muset znalci ihned po účinnosti nového zákona a v pětiletém přechodovém  období splnit, aby i nadále mohli vykonávat znaleckou činnost.

čt 1. 10. 2020

Nový znalecký zákon z pohledu již jmenovaného znalce 

Kurz se zabývá novou právní úpravou, která bude účinná od 1. ledna 2021 a zaměřuje se na nové povinnosti, které budou muset znalci ihned po účinnosti nového zákona a v pětiletém přechodovém  období splnit, aby i nadále mohli vykonávat znaleckou činnost.

čt 15. 10. 2020

Průvodce novým zákonem o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 

Kurz se zabývá novou právní úpravou, která bude účinná od 1. ledna 2021. Účastníky seznámí se strukturou nového zákona, tak aby se v novém zákoně lépe orientovali. Lektor představí jednotlivá témata v souvislostech a vazbách na současnou znaleckou praxi.

čt 5. 11. 2020

Oddlužení v otázkách a odpovědích 

Jak probíhá insolvenční řízení, způsoby řešení úpadku, řešení úpadku a hrozícího úpadku oddlužením – podmínky pro povolení oddlužení, způsob řešení oddlužení, postavení věřitelů při oddlužení, postavení zajištěných věřitelů při oddlužení, povinnosti dlužníka, podmínky pro zánik neuhrazených částí závazků dlužníka.

čt 12. 11. 2020

Povinnosti podnikatele aneb dodržujete zákon o ochraně spotřebitele? 

Kurz bude zaměřen na podrobný praktický výklad jednotlivých ustanovení zákona s uvedenímn příkladů z rozhodovací praxe správního orgánu.

čt 19. 11. 2020

Novinky a změny v pracovním právu 2021 

Cílem kurzu je poskytnout zásadní informace o změnách, které přináší novelizace zákoníku práce. Ta zakládá zaměstnavatelům nové povinnosti, které je nutné znát. Kurz je prakticky zaměřený a umožňuje účastníkům připravit se na změny a vyhnout se tak hrozbě pokut až ve výši 2 mil. Kč.

Kompletní informace o kurzech pro veřejnost najdete na

www.kurzy.law.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook