Newsletter 06/2022

Kurzy a semináře PrF  |  06/2022
9. 6. 2022, 13:01

Kurzy pro veřejnost

Ohlédnutí za proběhlou akcí

Nový znalecký zákon má nedořešené problémy, shodli se účastnici Kongresu pro soudní znalce

O minulém víkendu proběhl na Právnické fakultě Kongres pro soudní znalce. Nesl se ve znamení příjemné atmosféry, ke které přispěli zejména skvělí přednášející z různých oblastí znalecké činnosti.  Svým profesionálním přístupem pomohli k vytvoření zcela výjimečné akce. Více než 70 účastníků tak mohlo diskutovat s těmi nejpovolanějšími odborníky z různých oblasti znalecké činnosti. Slova chvály jak od přednášejících, tak všech, kteří se akce zúčastnili nás, organizátory ujistili v tom, že takové akce má smysl pořádat a je to ta nejlepší platforma k předávání cenných zkušeností a rad. 
Velké díky patří odbornému garantovi Kongresu a současně moderátorovi akce,  JUDr. Miroslavu Frýdkovi,  který svým nadšením pro znalectví strhl všechny přítomné.

Na závěr jeden z mnoha milých komentářů, který shrnul proběhlou akci: " Bylo mi ctí se zúčastnit akce s tak silným obsazením. Rád bych poděkoval jak Miroslavu Frýdkovi a organizačnímu týmu, kteří akci skvěle zorganizovali a moderovali, tak všem zúčastněným řečníkům. Na kongresu zazněla řada nosných myšlenek, které jsou hodny naší pozornosti. Přeji, aby nás i účastníky kongres inspiroval a motivoval ke konkrétním krokům pro zlepšení znalectví v naší zemi."

Děkujeme za fotografie, které pořídila Ing. Mgr. Michaela Vaisová.

Novinka

Právní základy organizace a činnosti veřejné správy

Kurz je určen zejména pro nové studenty navazujícího magisterského programu Veřejná správa a současně nabízí upevnění znalostí také stávajícím studentům, kteří budou skládat státní zkoušku v magisterském programu Veřejná správa. 
Je však vhodný i pro úředníky územních samosprávných celků i dalších správních orgánů, členy přestupkových komisí, advokáty atd.

Kompletní program

Nový program LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií

Co o novém programu LL.M. říká jeho garant a v čem vidí jeho výjimečnost?

"Výuka v programu LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií představuje unikátní sepětí fundovaného teoretického zázemí poskytovaného zaměstnanci Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity a praktických zkušeností předních expertů z praxe. Rozvržení a způsob výuky byly plánovány s ohledem na účastníky pracující na plný úvazek. Přístupnou a moderní formou tak mohou účastníci nabýt prakticky využitelné znalosti ze všech hlavních oblastí práva informačních a komunikačních technologií, přičemž dostanou odpovědi nejen na pozitivistické otázky "JAK?" je daná oblast regulována, ale pochopí i hlubší teoretické otázky "PROČ?" tomu tak je."

doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

Chci se dozvědět více Chci se přihlásit

Právo pro seniory I.

Na podzim připravujeme další kurzy pro seniory

Od listopadu 2022 do února 2023 bude na Právnické fakultě probíhat již tradičně cyklus kurzů pro seniory.  Skladba kurzů bude přizpůsobena zájmům a požadavkům seniorů. Ti zde najdou rady, kam se obracet při řešení různých životních situací, kde hledat pomoc a užitečné informace.

Potkávat se  budeme pravidelně každé úterý od 14 hodin.

Těšíme se na vás!

Informace o kurzech

Pozvánka

Zveme vás na výstavu ilustrací ve sklenících Botanické zahrady

Až do konce června probíhá ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU výstava ilustrací a obrázků Barbory Brůnové. Barbora Brůnová je ilustrátorka a komiksová kreslířka. Výtvarně doprovodila více než 10 knih pro děti i dospělé. Pro její volnou tvorbu jsou typické především ženské náměty a témata. Výstava je průřezem její dosavadní tvorby. Uvidíte zde nejen komiksy,  ale i tisky či ilustrace z dětských historických knih.

Informace

Kompletní přehled akcí i letní provoz našeho oddělení najdete zde:

www.kurzy.law.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook