Newsletter 07/2021

Kurzy a semináře PrF  |  07
9. 7. 2021, 10:30

Kurzy pro veřejnost

Právní minimum pro seniory

Kurzy pro seniory od podzimu opět na Právnické fakultě

Praktický pohled na právo nabídne další oblíbený cyklus kurzů pro seniory - Právní minimum.  Jednotlivá témata reagují na problémy, se kterými se senioři setkávají v každodenním životě. Lektoři připravili ucelený přehled toho, s čím se mohou senioři setkávat a také návod na to, jak se některým nepříjemným situacím vyhnout, případně jak je řešit.  Součástí kurzů jsou i exkurze na zajímavá místa v rámci Brna - například Ústavní soud, Magistrát, Kancelář veřejného ochránce práv a další.

Kurzy budou probíhat pravidelně každé úterý od 9. listopadu v budově Právnické fakulty na Veveří ulici.

Kompletní program

ONLINE 14. - 16. října 2021

Přihlaste se na 4. konferenci pro soudní znalce včas a získejte zvýhodněnou cenu

I letošní konference pro soudní znalce přinese řadu zajímavých témat.  Program Konference se zaměří zejména na oblasti, které přinesly, v souvislosti s novým zákonem, nejvíce problémů a nejasností.  Návody a postupy,  jak je řešit nabídnou odborníci z různých oblastí znalecké činnosti. 

Konference proběhne online prostřednictvím aplikace Teams a všichni přihlášení tak mají jistotu, že bez ohledu na vývoj epidemiologické situace se konference bude konat. Ti, kteří se přihlásí do září získají zvýhodněnou cenu. 

Program

10. září 2021 - leden 2022

Tradiční jednosemestrální kurz pro překladatele a tlumočníky proběhne online

V září 2021 začíná již 16. kurz Právního minima pro překladatele a tlumočníky. Kurz jsme naplánovali online.  Chceme tak vyjít vstříc všem, pro které je náročné cestovat z různých míst ČR nebo i zahraničí. Účastníci, kteří kurzem prošli na jaře,  tuto formu online vzdělávání ocenili. 

Informace a přihláška

Podzimní nabídka témat nabídne mix online a prezenčních kurzů

Již nyní si můžete prohlédnout, jaká témata jsme připravili na podzim. Těšíme se, že se budeme opět potkávat u nás fakultě, současně jsme ale v nabídce ponechali i online kurzy, které si u vás získali oblibu. Najdete u nás širokou škálu témat pro soudní znalce, kurzy z oblasti správního práva nebo kurzy pro seniory.

Kompletní přehled kurzů

Přejeme vám hezké a pohodové léto a těšíme se po prázdninách na viděnou.

Kompletní informace o kurzech najdete na našich webových stránkách
www.kurzy.law.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook