Newsletter 08/2018

Kurzy a semináře PrF  |  08
8. 8. 2018, 9:32

Kurzy pro veřejnost

Novinky

Osvěžte se naší podzimní nabídkou kurzů

čt 6. – so 8. 9. 2018

Konference pro soudní znalce v Telči 

Přijďte si vyměnit informace, sdílet zajímavé kauzy a získat tipy na řešení Vašich konkrétních případů. Akce proběhne pod záštitou špičkových odborníků z různých oborů znalecké činnosti.

pá 14. 9. 2018 – čt 31. 1. 2019

Právní minimum pro překladatele a tlumočníky 

Kurz je určen především pro budoucí, ale i stávající překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou terminologii. 

út 18. 9. – út 4. 12. 2018

Právo v kostce pro seniory I 

Kurz  je určený v rámci celoživotního vzdělávání pro seniory. V průběhu kurzu se účastníci seznámí s tématy, která se budou týkat teorie práva, ústavního práva a fungování soudů i Evropské unie.

pá 12. 10. 2018

GDPR a jeho dopad do praxe - aneb děláte vše správně? 

Kurz je určený pro všechny, kteří během zavádění nových pravidel ochrany osobních údajů do praxe narazili na problémy a nejsou si jisti, zda jsou zavedena
opatření správná a dostačující. Je také vhodný pro ty, který sledují aktuální vývoj české legislativy - normu, která přinese řadu změn a výjimek. 

po 22. 10. 2018

Znalecké minimum - obecná problematika soudního znalectví 

Kurz je určen uchazečům o jmenování znalcem v oborech, pro které není zavedeno (v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ČR č. 8/2017 ze dne 23. 11. 2017, č. j. MSP-26/2017-OJD-ORG/32) postgraduální specializační studium v rozsahu min. 4 semestrů.

čt 25. 10. 2018

Pravidla veřejné podpory - vyhněte se jejich porušení 

Kurz je určen institucím veřejné správy (městům, obcím, krajům, ministarstvům, státním fondům, státním podnikům, příspěvkovým organizacím, veřejných vysokým školám, výzkumným institucím - tedy všem, kteří disponují veřejnými prostředky) i příjemcům veřejných porostředků (z fondů EU a dalších zdrojů).

út 30. 10. 2018

Znalecký posudek – meze přezkumu věcné správnosti v judikatuře a správní praxi 

Kurz je určen především soudním znalcům, zájemcům o výkon znalecké činnosti a dalším zájemcům o problematiku míry hodnocení věcné správnosti znaleckého posudku orgánem veřejné moci (např. advokáti, kolizní opatrovníci).

Celý srpen je budova Právnické fakulty pro veřejnost uzavřena

Z důvodu plánovaných stavebních úprav je budova po celý srpen uzavřena. Naše oddělení má ale běžný režim bez většího omezení. Můžete nám zavolat, poslat e-mail, nebo se za námi po předchozí domluvě zastavit.

Kontaktujte nás

Více termínů, noví lektoři, praktické zaměření...

Čekají vaše děti přijímací zkoušky na vysokou školu? Přihlaste je do našich přípravných kurzů a zvyšte jejich šanci na úspěch...

Již nyní se mohou zájemci o studium na vysoké škole přihlásit do našich přípravných kurzů.  Kurzy se nabízí v několik možných termínech, vždy však se stejným obsahem a rozsahem. 

Přípravné kurzy k přijímačkám

Kompletní přehled kurzů najdete na našich webových stránkách

www.kurzy.law.muni.cz

Tento e-mail je obchodním sdělením dle § 2 z.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook