Newsletter 08/2020

Kurzy a semináře PrF  |  08
4. 8. 2020, 8:45

Kurzy pro veřejnost

6. - 7. listopadu 2020

3. KONFERENCE PRO SOUDNÍ ZNALCE V BRNĚ

Jsme rádi, že i letos můžeme vám, soudním znalcům, nabídnout prostor pro setkání, sdílení informací a zprostředkování aktuálních poznatků. Proto jsme i letos naplánovali již 3. Konferenci pro soudní znalce, o jejíž odborný program se postará tým renomovaných odborníků z různých oblastí znalecké činnosti.

Dvoudenní Konference proběhne v Brně v termínu 6. - 7. listopadu 2020 a přinese celkem 7 zásadních témat, která se budou týkat nového zákona o soudních znalcích. Ten vstupuje v účinnost lednu 2021 a všichni stávající i budoucí soudní znalci se musí na změny pečlivě připravit. 

Informace o programu a přihláška

ON-LINE KURZY

Vzdělávejte se z pohodlí své kanceláře nebo domova

Nemáte čas cestovat za vzděláváním? Je pro vás příjemnější zůstat v pohodlí domova nebo své kanceláře? Přihlaste se na některý z nově zařazených ON-lINE kurzů a vzdělávejte se v klidu a bez starostí. Prostřednictvím jednoduchého připojení se můžete účastnit kurzu nejenom jako pasivní posluchači, ale formou chatu přispívat i do diskuze. Materiály i Osvědčení o absolvování kurzu zašleme účastníkům samozřejmě také elektronicky.

Informace o on-line kurzech

Mezinárodně uznávané kurzy LL.M.

Příjem přihlášek do programů LL.M. jsme prodloužili do 15. srpna 2020

Hledáte moderní vzdělávání s atraktivním obsahem? Chcete prohloubit svoji specializaci ve vybraných právních oblastech? Vyberte si z našich mezinárodně uznávaný programů LL.M. v obchodním právu, LL.M. nemovitosti a právo nebo LL.M.  v právu informačních a komunikačních technologií.
Výuka probíhá formou přednášek, e-learningu, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováváním případových studií a řešením vzorových i reálných příkladů. Během dvou let se z vás stanou odborníci v dané oblasti a získáte díky tomu profesní náskok.

Informace o programech

Aktuální téma

Co přináší nový zákon o realitním zprostředkování

Prakticky zaměřený kurz poskytne odpovědi na otázky, které vyplývají z aplikace nového realitního zákona. Na příkladech z praxe nabídne lektor JUDr. Tomáš Philippi, advokát, který se specializuje na realitní právo,  účastníkům návod na řešení konkrétních případů. Přehledně a jednoduchou formou získáte informace o všech novinkách a z nich vyplývajících povinností a požadavků.

Informace o kurzu
 

Nový znalecký zákon

Nové povinnosti pro znalecké ústavy a nově vzniklé znalecké kanceláře

Kurz nabídne pohled na novou právní úpravou, která bude účinná od 1. ledna 2021.
Důraz bude kladen především na to, jaké nové situace a povinnosti nastanou pro znalecké ústavy a nově vzniklé znalecké kanceláře, a to jak z pohledu nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, tak i z pohledu zákona o obchodních korporacích.

Program kurzu

Úřední hodiny o prázdninách

Jak jsme tu pro vás o prázdninách

Centrum dalšího vzdělávání funguje během srpna vždy v úřední hodiny,  a to v pondělí a středu 9.00 - 11.00 a 13.00 - 15.00. Pokud potřebujete vyřídit naléhavou záležitost, kontaktujte nás telefonicky.

Kontakty

Tipy na nejbližší kurzy

út 1. 9. – út 15. 12. 2020

Právo v kostce pro seniory - Úvod do práva 

Cyklus kurzů pro aktivní seniory, který umožní poznat jednotlivé právní obory zajímavou a srozumitelnou cestou.

út 8. 9. 2020

ON-LINE: Novela zákona o místních poplatcích 

Aktuální právní úprava v oblasti místních poplatků včetně judikatury z pohodlí vaší kanceláře.

čt 24. 9. 2020

Znalecké kanceláře a znalecké ústavy po účinnosti nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 

Kurz se zabývá novou právní úpravou, která bude účinná od 1. ledna 2021 a zaměřuje se na nové situace a nové povinnosti, které nastanou pro znalecké ústavy a nově vzniklé znalecké kanceláře.

čt 29. 10. 2020

Místní, přechodná a jiná úprava provozu na pozemních komunikacích 

Postup v řízení o stanovení místní a přechodné úpravy provozu podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, včetně dočasného zákazu stání nebo zastavení silničních vozidel podle § 19a zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Kompletní informace najdete na

www.kurzy.law.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook