Newsletter 08/2021

Kurzy a semináře PrF  |  08/2021
6. 8. 2021, 12:48

Kurzy pro veřejnost

14. - 16. října 2021

4. konference pro soudní znalce - získejte nejčerstvější informace od zástupců Ministerstva vnitra, soudů nebo expertů z různých oblastí znalecké činnosti

V pořadí již 4. konference pro soudní znalce bude v letošním roce online. Tento formát umožní účastníkům, aby se z pohodlí svého domova nebo kanceláře zúčastnili třídenní akce, která nabídne pohled na problematiku znalectví z různých úhlů. Ať už to bude pohled Ministerstva vnitra, soudů nebo expertů z různých oblastí, cílem bude poskytnout znalcům nejčerstvější informace i návody, jak se co nejlépe se změnami, které nový zákon přináší, vypořádat.

Program konference

ONLINE kurz

Máte obavy z online kurzů? Vyzkoušejte je u nás ZDARMA

Pro všechny, kteří váhají, zda pro ně bude online kurz vyhovující alternativou k prezenčním kurzům,  jsme připravili možnost vyzkoušet si jeden kurz ZDARMA.
Aktuálně je možné se přihlásit na online kurz Pracovní doba a její specifika, který se bude konat 20. října 2021 prostřednictvím aplikace MS Teams.

Informace o kurzu

10. září 2021 - leden 2022

Přihlášky do kurzu Právní minimum pro překladatele a tlumočníky přijímáme jen do konce srpna

Seznámení se základní právní problematikou nabízí pro překladatele a tlumočníky kurz Právní minimum, který proběhne v letošním roce online.  Jednotlivé kurzu budou probíhat pravidelně, vždy v pátek od 9.00 do 17.30 hodin. Celkem je pro zájemce připraveno 8 přednáškových kurzů.

Informace o kurzu a přihláška

9. listopadu 2021 - 1. února 2022

Právní minimum pro seniory - přehledně a jednoduše o různých právních oblastech

Kurz je určený v rámci celoživotního vzdělávání pro seniory. Cílem je především to, aby senioři získali všeobecný přehled a zorientovali se v různých právních odvětvích.  Jednotlivá témata jsou sestavena tak, aby byla prakticky využitelná v každodenním životě seniorů a poskytla jim základní návod, jak případné vzniklé situace řešit a na koho se obrátit.

Podrobný program

Novinka

Věcná břemena (včetně procesních souvislostí) | ONLINE

Nový kurz v naší nabídce je určený zejména advokátům a praktikujícím právníkům na úřadech. 

Kompletní informace a program

Tipy na další kurzy

čt 16. 9. 2021

Kompetence znalce-psychiatra, postupy a standardy psychiatrického znaleckého posuzování v roce 2021 | ONLINE 

čt 21. 10. 2021

Znalecké kanceláře a znalecké ústavy po 1. lednu 2021 | ONLINE 

čt 18. 11. 2021

Problémové oblasti správního řízení se zaměřením na řízení o přestupcích | ONLINE 

Kompletní informace najdete na 

www.kurzy.law.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook