Newsletter 09

Kurzy a semináře PrF  |  09
8. 9. 2020, 7:39

Kurzy pro veřejnost

podzimní kurzy

Podzimní kurzy běží bez zásadního omezení - vybírat můžete z pestré nabídky

Všechny kurzy, které jsme pro vás připravili pro období září - prosinec 2020 budou probíhat v běžném provozu. Pro účastníky kurzů platí obecná hygienická doporučení. 
Pro ty, kteří dávají přednost vzdělávání z pohodlí domova nebo kanceláře jsme připravili i on-line kurzy.

On-line kurzy

novinka

Nová témata z oblasti informačních technologií

Nově jsme navázali spolupráci se specialistou z oblasti informačních technologií, Mgr. Jiřím Cískem., který pro vás připravil on-line a prezenční kurzy. Lektor se specializuje na právo informačních technologií, právo duševního vlastnictví se specializací na práva k označení. Účastnil se mnoha mezinárodních projektů. V současné době působí ve vlastní advokátní kanceláři. 

Připravované kurzy

Konference pro soudní znalce 6. - 7. 11. 2020

Co o 3. konferenci pro soudní znalce říká její garant JUDr. Miroslav Frýdek?

"Letošní setkání je zaměřeno na aktuální vývoj v právní úpravě znalecké činnosti. Lektoři se budou zabývat aplikačními otázkami a někdy i otazníky nové právní úpravy, která bude účinná od 1. ledna 2021. Společně s lektory nahlédneme nejenom do nového zákona (vyšel ve Sbírce zákonů v částce 110 v roce 2019), ale zejména se zaměříme na Ministerstvem spravedlnosti připravené vyhlášky (odměňování znalců, prováděcí vyhláška k zákonu a vyhláška upravující seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví)."

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D. 

Informace a přihláška

aktuální téma

Jaké novinky nás čekají v oblasti pracovního práva v roce 2021?

Podzim roku 2020, stejně jako začátek roku 2021 s sebou přináší řadu novinek v oblasti pracovního práva. Nejedná se jen o pravidelné změny výše cestovních náhrad či stravného či dlouhodobě zmiňovaných změn v dovolené (vzniku nároku na ni a následné čerpání), ale i nutnost reagovat na aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu ke skončení pracovního poměru pro nadbytečnost či rovnost v odměňování a zákazu nerovného zacházení při sjednávání výše mzdy zaměstnanců.
Pracovní právo a zaměstnávání bude v následujících dnes silně ovlivněno i pandemií COVID-19. Následkům lze předejít vhodným sjednáním home office (jak na to, i s vzorovými Dohodami, napoví kurz). Být přípraven na novinky i aktuální změny v pracovním právu znamená citelnou úsporu nákladů, kterou pozná ve své peněžence každý zaměstnavatel.
Kompletní informace nabídne náš kurz a lektor, JUDr. Jan Horecký, který se specializuje na obor pracovního práva, včetně sociálního dialogu a práva kolektivního vyjednávání.

Informace o kurzu

obnovený provoz

Kavárna Café PRÁH na Právnické fakultě opět v provozu

Od 1. září opět funguje kavárna Café PRÁH. Zajděte si na výbornou kávu nebo na některý ze skvělých zákusků. Příjemná obsluha se postará o to, aby jste se u nás během kurzů cítili dobře.

Tipy na kurzy

čt 24. 9. 2020

Znalecké kanceláře a znalecké ústavy po účinnosti nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 

Kurz se zabývá novou právní úpravou, která bude účinná od 1. ledna 2021 a zaměřuje se na nové situace a nové povinnosti, které nastanou pro znalecké ústavy a nově vzniklé znalecké kanceláře.

út 6. 10. 2020

ON-LINE: Dovolená, překážky v práci a home office po novelizaci zákoníku práce 

Dovolená a její aktuální změny,  překážky v práci, homeoffice.

čt 15. 10. 2020

Průvodce novým zákonem o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 

Kurz se zabývá novou právní úpravou, která bude účinná od 1. ledna 2021. Účastníky seznámí se strukturou nového zákona, tak aby se v novém zákoně lépe orientovali.

čt 22. 10. 2020

Nový zákon o realitním zprostředkování 

Nová pravidla realitního zprostředkování, která přinesl zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování.

čt 29. 10. 2020

Místní, přechodná a jiná úprava provozu na pozemních komunikacích 

Cílem kurzu je podrobný výklad právní úpravy místní a přechodné úpravy provozu a související právní úpravy, která ke stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu vede (uzavírky a objížďky, vyhrazené parkování, nízkoemisní zóny atd.). 

čt 5. 11. 2020

Oddlužení v otázkách a odpovědích 

Jak probíhá insolvenční řízení, způsoby řešení úpadku, řešení úpadku a hrozícího úpadku oddlužením – podmínky pro povolení oddlužení, způsob řešení oddlužení, postavení věřitelů při oddlužení, postavení zajištěných věřitelů při oddlužení, povinnosti dlužníka, podmínky pro zánik neuhrazených částí závazků dlužníka.

Kompletní informace najdete na

www.kurzy.law.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook