Newsletter 09/2017

Kurzy a semináře PrF  |  Newsletter 09/2017
5. 9. 2017, 8:48

Kurzy pro veřejnost

Aktuální legislativa

Co přinese rozsáhlá novela stavebního zákona?

Od 1. ledna 2018 vstoupí v účinnost dlouho očekávaná novela stavebního zákona.  Co tato novela přinese a na co je nutné se v praxi připravit? 

Seznamte se na našem kurzu se stěžejními body, které novela přináší. Zaměříme se na územní řízení, jednotlivé typy územních rozhodnutí, dále na stavební řízení, včetně vymezení typů staveb, na činnosti stavebního úřadu v rámci ohlašování staveb i možnosti povolování užívání staveb a odstraňování staveb. 

Prakticky a přehledně vás s novinkami seznámí JUDr. Kliková z Právnické fakulty Masarykovy unierzity, která se dlouhodobě na stavební zákon specializuje.

Informace o kurzu

Novinky

Kurzy pro veřejnost od října v nových moderních učebnách

Během léta vrcholila přestavba učeben, ve kterých budou probíhat kurzy pro veřejnost, ale i např. simulovaná soudní jednání nebo on-line konference akademických pracovníků.  V říjnu se můžete těšit na zcela nové a moderní zázemí. K dispozici bude několik moderně vybavených učeben, samozřejmostí je připojení na wifi.

Novinkou je příjemné zázemí pro občerstvení, ve kterém si v rámci kurzu můžete dát kávu a něco sladkého nebo lehký oběd.

Věříme, že těmito změnami přispějeme k tomu, abyste se na našich kurzech cítili příjemně a rádi se k nám vraceli.

Akreditované kurzy

Cyklus akreditovaných kurzů z oblasti správního práva

Na podzim jsme pro vás připravili ucelený cyklus kurzů z oblasti správního práva - správní řízení, správní trestání a správní rozhodnutí. Všechny tyto kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra.

Vzhledem k zásadním změnám v oblasti správního trestání, které začaly platit od 1. července 2017, jsme jako první zařadili kurz Správní trestání, který se zaměří na problematiku řízení o přestupcích, druhy sankcí a pravidla pro jejich ukládání. 

Zásady správního řízení a jejich význam při vedení správního řízení,  jaké jsou požadavky na zákonnost a správnost rozhodnutí, jaké jsou nejčastější vady správního rozhodnutí, jak se těmto vadám vyvarovat a jak je případně napravit - nejen o tomto bude kurz Správní řízení.

Cyklus zakončí kurz Správní rozhodnutí - to obsahuje řadu náležitostí, přičemž právní úprava je při jejich formulování poměrně stručná. Proto je nutné se řídit především judikaturou správní soudů. Přehledný a praktický návod, jak by správní rozhodnutí mělo vypadat a jaké náležitosti musí mít, vám poskytne závěrečný kurz.

Podívejte se, jaké další akreditované kurzy máme v naší nabídce.

Přehled akreditovaných kurzů

Tipy na další kurzy

čt 14. 9. 2017

Mějte elektronické dokumenty pod kontrolou 

Elektronické podpisy, uchování elektronických dokumentů, doručování do datových schránek, elektronický spis, konverze dokumentů, GDPR.

čt 21. 9. 2017

Celní problematika v prostředí vysokých škol 

Základní souvislosti, které jsou důležité při provádění obchodní transakcí ve vztahu k zemím mimo Evropskou unii v prostředí vysokých škol.

pá 22. 9. 2017

Správní trestání 

Nová právní úprava správního trestání, nově pojímané přestupky. Postřehy z dosavadní praxe.

út 10. 10. 2017

Pracovní právo pro územně samosprávné celky 

Specifika právní úpravy pracovněprávních vztahů úředníků ÚSC.

út 26. 9. 2017

Znalecké dokazování - PRAHA 

Základní informace o civilním a trestním procesu, znalecké dokazování v civilním a trestním procesu, postavení a odměňování znalců. 

út 3. 10. 2017

Veřejné zakázky ve výstavbových projektech 

Základní druhy veřejných zakázek ve výstavbových projektech a vybrané aspekty v souvislosti s jejich zadáváním v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

st 11. 10. 2017

Novela stavebního zákona

Zásadní změny, které přinesla novela stavebního zákona a na které je nutné se od ledna 2018 připravit.

po 30. 10. 2017

Znalecké minimum - obecná problematika soudního znalectví 

Unikátní kurz pro všechny, kteří se zajímají o práci soudního znalce, chtějí se seznámit se základní právní úpravou znalecké činnosti a získat praktické dovednosti, které se týkají zpracování znaleckého posudku. 

Kompletní přehled našich kurzů najdete na www.kurzy.law.muni.cz
Tento e-mail je obchodním sdělením dle § 2 z.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Přejete si dostávat naše Newslettery pravidelně? Prosím, napište na e-mail kurzy@law.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook