Newsletter 09/2018

Kurzy a semináře PrF  |  09/2018
12. 9. 2018, 9:03

Kurzy pro veřejnost

Praktický kurz

Zkušenosti, dopady, nejčastější problémy po zavedení GDPR do praxe

Přinášíme vám praktický návod na řešení problémů, které přineslo zavádění nových pravidel ochrany osobních údajů do praxe. Prostor bude věnován i vývoji české legislativě - normě, která přinese řadu změn a výjimek. 

Informace o kurzu

Přihlašování je zahájeno

Připravíme vaše děti k přijímačkám na vysokou školu ...

Máte-li v rodině studenta střední školy, který se v příštím roce chce pokusit o zvládnutí přijímaček na vysokou školu, může využít naše přípravné kurzy k přijímačkám ve formě Testů studijních předpokladů - TSP.
Pro velký zájem jsme letos přidali další variantu termínů, celkem tedy nabízíme možnost výběru ze 4 různých termínů, vždy však s totožným obsahem. Každý kurz se skládá ze 6 témat, celkový rozsah kurzu je 24 hodin.
Kurzy vedou zkušení lektoři, kteří poskytnou studentům praktický návod k úspěšnému zvládnutí přijímaček. Samozřejmostí jsou také vhodně zpracované materiály, které budou užitečné při domácí přípravě.

Informace o kurzech

Kurz pro budoucí znalce

Uvažujete o profesi soudního znalce?

Pro všechny, kteří uvažují o jmenování znalcem, jsme připravili kurz, jehož absolvováním je možné splnit jednu z kvalifikačních podmínek pro jmenování.

Získejte praktické informace o základních právních úpravách znalecké činnosti, zpracování znaleckého posudku i o kvalifikačních požadavcích, které musíte  splnit. 

Součástí kurzu je závěrečný test a zpracování cvičného znaleckého posudku.

Informace o kurzu
 

Kurz pro veřejnou správu

Veřejná podpora - dodržujete systém pravidel?

Návod, jak neporušit systém pravidel a vyhnout se zpětnému vymáhání podpory i seznámení s aktuální rozhodovací praxí institucí EU, poskytne účastníkům kurzu JUDr. Michale Kincl,  asistent předsedy senátu Nejvyššího soudu ČR, který se dlouhodobě zabývá problematikou veřejné podpory.  

Informace o kurzu

Skvělá atmosféra na Konferenci pro soudní znalce v Telči

První Konference pro soudní znalce, která proběhla od 6. do 8. září v Telči, přinesla více než 60 účastníkům nové informace, příjemná setkání i možnost sdílení svých problémů a zkušeností. Děkujeme výborným přednášejícím a všem, kteří za námi do Telče přijeli.  Těšíme se na příště!

Tipy na další kurzy

út 30. 10. 2018

Znalecký posudek – meze přezkumu věcné správnosti v judikatuře a správní praxi 

Problematika míry hodnocení věcné správnosti znaleckého posudku orgánem veřejné moci.

čt 1. 11. 2018

Insolvence, principy a průběh oddlužení 

Sanační způsoby řešení úpadku,  průběhem insolvenčního řízení,  oddlužení,  připravovaná novela insolvenčního zákona.

čt 8. 11. 2018

Možnosti obrany proti daňovým kontrolám 

Praktické poznatky z aktuální praxe při daňových kontrolách a seznámení s možnostmi obrany daňového subjektu.

so 10. 11. 2018

Soudní tlumočník v řízení před soudem 

Přehled právních předpisů dopadajících na činnost soudního tlumočníka ve vztahu k soudu - např. odepření tlumočení, komunikace se soudem,  odměna tlumočníka,  následky vadného tlumočení/překladu.

Kompletní přehled kurzů najdete na našich webových stránkách

www.kurzy.law.muni.cz

Tento e-mail je obchodním sdělením dle § 2 z.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook