newsletter 09/2019

Kurzy a semináře PrF  |  09
5. 9. 2019, 14:08

Kurzy pro veřejnost

Podzimní nabídka kurzů

Prázdninový klid střídá kurzy nabitý podzim

Na letošním podzim jsme pro vás připravili další zajímavé kurzy, které svým obsahem vycházejí vstříc jednak aktuální legislativě, jednak požadavkům z řad odborné veřejnosti. Budeme rádi za vaše náměty a tipy,  jaká témata jsou pro vás v současné době zajímavá.

Kompletní nabídku najdete na našich webových stránkách.

Přehled kurzů

Kurzy pro maturanty

Zahájili jsme přihlašování do Přípravných kurzů k přijímačkám na vysoké školy

Tradičně budeme od února 2020 pořádat Přípravné kurzy k přijímačkám na vysoké školy. Kurzy jsou určeny pro maturanty, kteří se hlásí na školy, kde je jako přijímací kritérium bráno zvládnutí Testů studijních předpokladů (TSP). V každém roce je o tyto přípravky obrovský zájem, který převyšuje naše kapacitní možnosti. Přesto se snažíme vždy vyjít vstříc maximálnímu počtu uchazečů - proto jsme pro příští rok přidali další běh tohoto kurzu. Vybírat lze tedy celkem z 5 možných variant.

Termíny a přihláška

Právo v kostce pro seniory

10. září začíná další kurz pro seniory - zbývají poslední volná místa

Kurz, který je připravený s ohledem na potřeby seniorů, seznámí jednoduchou a zajímavou formou účastníky s různými právními oblastmi a na příkladech z praxe jim ukáže, že i ve složitém světě paragrafů se lze orientovat. Přednášet budou lektoři z řad Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Více informací
 

Novinka

Elektronické důkazy - novinka v naší nabídce

Pokud se ve své praxi setkáváte v řízení před soudy a úřady s elektronickými důkazy, je pro vás určen náš nový kurz.
Lektor poskytne pohled na dovolené formy komunikace a na způsoby dokazování a možné důkazy i s tipy, jak čelit řadě nových výzev v souvislosti se spornou věrohodností elektronických dokumentů.

Kompletní informace

Na Konferenci pro soudní znalce v Telči navážeme řadou jednodenních kurzů v Brně

Pro stávající soudní znalce nabídneme na podzim řadu kurzů, které budou tématicky směřovat především k novému zákonu, který brzy vstoupí v účinnost. Jak se na změny připravit a co konkrétně budou tyto změny přinášet v praxi vám přiblíží odborníci z různých oblastí znalecké činnosti.

Kurzy pro soudní znalce

Tipy na podzimní kurzy

út 10. 9. – út 17. 12. 2019

Právo v kostce pro seniory - Úvod do práva 

st 16. 10. 2019

Novinky a změny v pracovním právu 2019 - novelizace a judikatura 

čt 7. 11. 2019

Elektronické důkazy v praxi 

čt 21. 11. 2019

Oddlužení v otázkách a odpovědích 

čt 28. 11. 2019

Znalecký posudek – od ustanovení znalce do provedení posudku jako důkazu 

čt 5. 12. 2019

Rozhodovací praxe orgánů státní správy znalecké činnosti aneb typické i netypické přestupky znalců 

Kompletní informace najdete na našich webových stránkách

www.kurzy.law.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook