newsletter 10/2018

Kurzy a semináře PrF  |  10
4. 10. 2018, 14:03

Kurzy pro veřejnost

Tip na kurz

Jak se pohybovat v "mantinelech" veřejné podpory

O systému pravidel, jejich dodržování i o rozhodovací praxi institucí EU bude kurz, který jsme pro vás připravili ve spolupráci s JUDr. Michalem Kinclem,  asistentem předsedy senátu Nejvyššího soudu ČR, který se dlouhodobě zabývá problematikou veřejné podpory.  

Informace o kurzu

Informace o kurzu

Kurz pro soudní znalce

Znalecký posudek jako důkaz

Unikátní kurz zaměřený na vývoj judikatury v oblasti  míry a možností přezkumu věcné správnosti znaleckých posudků před orgány veřejné moci. 

Kurz se také bude zabývat praxí orgánů státní správy znalecké činnosti v rámci šetření individuálních podnětů na věcnou správnost znaleckých posudků. 

Informace o kurzu
 

Novinka

Buďte připraveni na daňovou kontrolu aneb jaké máte možnosti obrany

Praktické poznatky z aktuální praxe při daňových kontrolách a seznámení s možnostmi obrany daňového subjektu - oblasti zaměření daňových kontrol, postup při odstranění pochybností, mantinely pro správce daně, povinnosti a práva daňové subjektu, stížnost, odvolání a další.

Informace o kurzu

Unikátní kurz pro soudní tlumočníky

Práva a povinnosti soudního tlumočníka v řízení před soudem

Nově jsme zařadili do nabídky kurz pro soudní tlumočníky, který je krok za krokem seznámí se všemi náležitostmi soudního řízení - možnost odepřít soudní tlumočení,  vystupování během soudu, nahlížení do spisu v průběhu řízení, omluva z jednání, výše odměny, dopady špatného tlumočení...

Informace o kurzu

Vzdělávání pro seniory

Pozitivní ohlasy na nový kurz pro seniory

Na začátku září jsme úspěšně zahájili kurz Právo v kostce pro seniory I.  Na úvod si mohli účastníci prohlédnout celou fakultu, nahlédli do auly,  moderních prostor knihovny i do naší nově otevřené kavárny, kde si mohou dát po skončení kurzu výbornou kávu.  
Program kurzu zaujal Český rozhlas a oslovil nás s nabídkou, že ho přiblíží svým posluchačům. Zástupce rozhlasu natočil rozhovory s účastníky, přednášejícími i vedoucí našeho Centra dalšího vzdělávání. Pro všechny nové zájemce nebo pro ty, kteří se nestihli přihlásit na podzimní kurz jsme od února 2019 připravili další zajímavá témata v kurzu Právo v kostce pro seniory II.

Informace o kurzu

Tipy na další kurzy

čt 25. 10. 2018

Pravidla veřejné podpory – vyhněte se jejich porušení 

út 30. 10. 2018

Znalecký posudek – meze přezkumu věcné správnosti v judikatuře a správní praxi 

čt 1. 11. 2018

Insolvence, principy a průběh oddlužení 

čt 8. 11. 2018

Možnosti obrany proti daňovým kontrolám 

so 10. 11. 2018

Soudní tlumočník v řízení před soudem 

Kompletní přehled kurzů najdete na našich webových stránkách

www.kurzy.law.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook