Newsletter 09/2019

Kurzy a semináře PrF  |  10
16. 10. 2019, 9:57

Kurzy pro veřejnost

Telč 2019

Ohlédnutí za 2. Konferencí pro soudní znalce

Máme za sebou 2.Konferenci pro soudní znalce v Telči, která proběhla v prvních říjnových dnech a zúčastnilo se jí 80 znalců z různých oblastí znalecké činnosti. Účastníci mohli vybírat z celkem  16 témat workshopů a 3 aktuálních společných témat, celkem 12 hodin odborného programu.

Jsme rádi, že se znalci sešli v tak hojném počtu, s chutí diskutovali nad vybranými tématy a vytvořili příjemnou atmosféru na této zajímavé akci. Věříme, že se všem podařilo navázat nové profesní kontakty a že získané poznatky využijí účastníci ve své praxi.

Velké poděkování patří Odbornému garantovi obsahové stránky konference, JUDr. Miroslavu Frýdkovi, který strávil nespočet hodin nad hledáním jednotlivých témat, konzultacemi se specialisty z příslušných oborů i pečlivým sledováním aktuálního vývoje nového zákona o soudních znalcích a také všem skvělým lektorům, kteří svými znalostmi a profesionálním přístupem zajistili vysokou úroveň celé konference.

Náš tým již nyní začíná pracovat na  koncepci další konference pro soudní znalce, která se uskuteční v roce 2020. Mottem konference bude, jak jinak, nový zákon o soudních znalcích. 

Aktuálně

Změny v právní úpravě oddlužení - nové možnosti i nové otázky

Novela insolvenčního zákona přinesla do praxe řadu změn, zejména pak v oddlužení.  Kurz se proto zaměří právě na tuto oblast, především na to, jakým způsobem se dá řešit úpadek, jaké jsou podmínky pro povolení oddlužení a na možné způsoby řešení oddlužení. Součástí kurzu budou i informace o tom, jaké postavení má v procesu oddlužení věřitel, jaké jsou základní povinnosti dlužníka a za jakých podmínek mohou zaniknout neuhrazené části závazků dlužníka. Na otázky bude odpovídat dlouholetý soudce Krajského soudu Mgr. Jan Kozák, který v současné době působí jako lektor a specialista na insolvenční právo. 

Informace o kurzu

Aktuální judikatura

Zvláštnosti a specifika rozvržení pracovní doby

Kurz se zaměří na otázky spojené s rozvrhováním pracovní doby a specifiky, která se váží na různé potřeby zaměstnavatele (pracovní cesty zaměstnanců; přesčasy; práce ve státní svátek a ve dny dnů pracovního klidu) a různé profese (např. odlišnosti spojené s pedagogickými zaměstnanci a jejich přímou/nepřímou pedagogickou činností). Účastníci si po absolvování kurzu budou vědomi možností flexibility s nakládáním se zaměstnancem, které jim zákoník práce přiznává, stejně jako rizik, která jsou spojená s nesprávným vedením evidence pracovní doby, počítání přesčasů či proplácení a poskytování náhradního volna za práci ve svátek či v sobotu a neděli.

Zaměříme se rovněž na dopad rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie či aktuální národní judikaturu.

Informace a přihláška

100 litrů krve díky MUNI

Darujte krev s Masarykovou univerzitou

Zapojte se s námi do akce, která má za cíl získat nové dárce krve. Registrovat se k odběrům můžete v termínech od 23. října a do 14. listopadu.

100 litrů krve díky MUNI

Tipy na další kurzy

čt 7. 11. 2019

Elektronické důkazy v praxi 

Kurz pokrývá obecné otázky elektronických  důkazů, konkrétně jejich možnosti, specifika a principy dokazování. 

čt 21. 11. 2019

Oddlužení v otázkách a odpovědích 

kurz reaguje na přijaté změny v právní úpravě oddlužení. 

st 27. 11. 2019

Zvláštnosti a specifika rozvržení pracovní doby - home office; pracovní cesty; nepravidelná pracovní doba a dělená směna 

Kurz se zaměří na otázky spojené s rozvrhováním pracovní doby a specifiky, která se váží na různé potřeby zaměstnavatele (pracovní cesty zaměstnanců; přesčasy; práce ve státní svátek a ve dny dnů pracovního klidu) a různé profese (např. odlišnosti spojené s pedagogickými zaměstnanci a jejich přímou/nepřímou pedagogickou činností).

čt 12. 12. 2019

Znalecký posudek – od ustanovení znalce do provedení posudku jako důkazu 

Kurz je svým komplexním obsahem, který shrnuje právní úpravu, judikaturu a praxi ve znalecké agendě, unikátním, jelikož účastníky seznámí s procesem utváření znaleckého posudku jako vzájemné a rovnocenné komunikace mezi zadavatelem znaleckého posudku a jeho zpracovatelem.

út 4. 2. – út 12. 5. 2020

Právo v kostce pro seniory - Právo prakticky 

Kurz  je určený v rámci celoživotního vzdělávání pro seniory. Cílem je především to, aby senioři získali všeobecný přehled a zorientovali se i v klasických právních odvětvích.

Kompletní informace najdete na

www.kurzy.law.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook