Newsletter 11/2019

Kurzy a semináře PrF  |  11
5. 11. 2019, 11:22

Kurzy pro veřejnost

Kurz 21. listopadu

Zajímají vás novinky v oddlužení? Přijďte na listopadový kurz

Na otázky ohledně novinek v oblasti oddlužení bude odpovídat dlouholetý soudce Krajského soudu Mgr. Jan Kozák, který v současné době působí jako lektor a specialista na insolvenční právo. Na kurzu zazní například tato témata:

- jakým způsobem se dá řešit úpadek
- podmínky pro povolení oddlužení
- možné způsoby oddlužení
- postavení věřitele v procesu oddlužení
- povinnosti dlužníka a další

Více informací

Novela zákona o místních poplatcích

Připravte se na zásadní změny v oblasti místních poplatků

Od 1. ledna 2020 začnou platit nová pravidla v oblasti místních poplatků. V této souvislosti Ministerstvo vnitra doporučuje obcím provedení revize jejich obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích a jejich nezbytných úprav. Jak se na tyto změny připravit, jakých oblastí se novela bude především týkat a co vše to znamená pro příslušné úřady shrne kurz, který jsme připravili na 27. února 2020. 

Kompletní informace

Problematika soudního znalectví

Nové kurzy pro soudní znalce

Ještě v tomto roce nabídneme soudním znalcům dva zajímavé kurzy.  První se bude týkat Právní úpravy a struktury přestupků v zákoně o znalcích a tlumočnících. Kurz poskytne informace, jaká práva a povinnosti má znalec, pokud je s ním zahájeno přestupkové řízení, včetně doporučení, jak se vyvarovat některých pochybení.

Druhým tématem je, jak správně zpracovat znalecký posudek, zejména, jaké jsou náležitosti znaleckého posudku, jak vymezit zkoumanou problematiku, ale i to, jak probíhá proces utváření znaleckého posudku, příprava potřebných podkladů a v neposlední řadě i proces posouzení posudku orgánem veřejné moci.

Rozhodovací praxe orgánů státní správy znalecké činnosti Znalecký posudek

Celoživotní vzdělávání pro seniory

V únoru 2020 začíná další dlouhodobý kurz pro seniory - Právo prakticky

Všichni zvídaví senioři se mohou už nyní přihlašovat do dalšího cyklu oblíbených kurzů, které začnou na Právnické fakultě v únoru 2020.

Tentokrát se témata budou věnovat výhradně praktickým záležitostem, se kterými se senioři mohou setkávat - jak řešit problematické sousedské vztahy, jak sepsat závěť, jaké jsou druhy sociálních dávek a kde si o ně požádat,  zrušení smlouvy na internetu a další. Kurzy povedou odborníci na danou problematiku, kteří působí například v advokátních kancelářích, České obchodní inspekci, odborovém svazu nebo se dlouhodobě věnují tématům v rámci působení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Obsah kurzu

únor - březen 2020

Stále je možné se přihlásit na přípravné kurzy k přijímačkám na vysoké školy

Přípravné kurzy jsou určeny pro maturanty, kteří se hlásí na vysoké školy, kde je jako přijímací kritérium bráno zvládnutí Testů studijních předpokladů (TSP). V příštím roce je možné vybírat z několika termínů. 

Termíny a přihláška

Kompletní přehled všech kurzů najdete na

www.kurzy.law.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook