Newsletter 11/2021

Kurzy a semináře PrF  |  11/2021
5. 11. 2021, 13:47

Kurzy pro veřejnost

11. 11. 2021

Právní aspekty vývoje a licencování softwaru - od fáze objednávky až do implementace softwarového řešení

Na listopadovém online kurzu se můžete seznámit s právní problematikou agilního vývoje softwaru, výhodami i úskalími. Účastníci si budou moci projít i praktické příklady vhodné smluvní úpravy o dílo a licenčních smluv.
Využijte možnost získat aktuální informace z pohodlí domova nebo kanceláře a připojte se na kurz prostřednictví aplikace MS Teams.

Informace o kurzu

Online kurz

Správní řízení - jak na problémové oblasti zejména v oblasti přestupkového řízení

Projděte si společně s Mgr. Františkem Málkem, advokátem se specializací na oblast veřejného práva, oblasti správního řízení, ve kterých často dochází k problémům - například přestupkovou odpovědnost, posuzování podjatosti, posouzení způsobilosti účastníků řízení, svědecké výpovědi,  shromáždění znaleckých posudků, zastavení řízení apod.
Lektor se bude také věnovat vybraným aktuálním otázkám, které se týkají opravných prostředků nebo soudního přezkumu.

Program kurzu

únor - duben 2022 online

Připravíme vaše děti na přijímací zkoušky na vysokou školu

Přípravné kurzy začínají v únoru 2022, budou probíhat online a zájemci mohou vybírat z několika termínů.  Před kurzem obdrží všichni účastníci elektronické dokumenty. 

Kompletní informace

sobota 6. listopadu 2021

Masarykovu univerzitu představí virtuální Open Day

Zájemci o studium na Masarykově univerzitě se s ní mohou seznámit na virtuálním dni otevřených dveří. Akce se opírá o několik hlavních pilířů, ať už jde o výběr studijního programu, samotné podání přihlášky nebo přípravu k přijímacímu řízení. Se vším dokážou poradit sami zúčastnění, potenciální spolužáci.

Registrace

Přehled všech akcí najdete na webových stránkách

www.kurzy.law.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook