Právnická fakulta MU - Centrum dalšího vzdělávání pro Vás připravila nový Newsletter.

Kurzy a semináře PrF  |  1/2017
19. 1. 2017, 9:30

Kurzy pro veřejnost

Nový Newsletter

Do rukou se Vám dostává první číslo Newsletteru Centra dalšího vzdělávání Právnické fakulty Masarykovy univerzity.  Je určeno nejen vám, kteří jste se v minulých letech zúčastnili našich vzdělávacích akcí, ale i vám, kteří hledáte  kvalitní vzdělávání reagující na aktuální témata. V našich Newsletterech vás budeme pravidelně každý měsíc informovat nejen o nadcházejících seminářích a kurzech, které by mohly být přínosné pro vaše profesní působení, ale také o právních novinkách, plánovaných legislativních změnách či zajímavých článcích a komentářích.

Věříme, že se pro vás Newsletter stane užitečnou součástí vašeho pracovního života a bude vám sloužit jako průvodce světem práva.

Rádi bychom vám popřáli hodně zdraví a štěstí v roce 2017, mnoho pracovních i osobních úspěchů a těšíme se na setkání s vámi.

 Tým Centra dalšího vzdělávání
Právnické fakulty MU

Legislativní novinky

Jaké změny nás čekají v roce 2017?

V nadcházejícím roce nás čeká několik změn, které se dotknou různých právních oblastí. Mezi ty hlavní patří plánovaná novelizace Zákoníku práce a Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Dočkat bychom se měli i úpravy Občanského zákoníku a Stavebního zákona a novinky nás neminou ani v oblasti insolvencí a oddlužení. Revoluce proběhne v oblasti ochrany osobních údajů, a to na základě evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Během roku 2016 proběhly také významnější úpravy v trestněprávní oblasti.

Na důležité legislativní změny reagují aktuální semináře pořádané Centrem dalšího vzdělávání PrF MU.

Slovo lektora

Jazykové vzdělávání pro právníky

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem, pravil Masaryk. A i po více jak 100 letech je tento citát stále aktuální. Znalost alespoň jednoho světového jazyka je dnes téměř nezbytností a ve světě právníků to platí bez výjimky.

Zejména ti právníci, kteří působí v mezinárodních advokátních kancelářích či ve státní správě, musí ovládat nejen obecnou angličtinu, ale i tu odborně-právní. K ověření jejich znalostí slouží mezinárodně uznávaná zkouška TOLES (Test of Legal English Skills), na základě které mohou její absolventi získat mezinárodně uznávaný certifikát vydávaný britským partnerem - Global Legal English. Po zrušení zkoušky ILEC je TOLES nyní jedinou profesní zkouškou z právnické angličtiny.

Na zkoušku TOLES Higher (pokročilá úroveň) vás připraví zkušení lektoři z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v přípravném kurzu, který bude zahájen na konci února 2017. Tento kurz je vhodný nejen pro ty, kteří chtějí složit zkoušku, ale také pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v právnické angličtině a využít své jazykové znalosti a dovednosti ve své právnické praxi.  

Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D.
Centrum jazykového vzdělávání MU

Kalendář akcí leden - březen 2017

út 24. 1. 2017

Znalecké posudky ve zdravotnictví 

Obsahové a formální náležitosti posudku, znalecké doložky, volba odbornosti znalce, podklady, přibrání konzultanta, kontakt s posuzovaným, nejčastější chyby.

út 14. 2. 2017

Elektronická evidence tržeb 

Aktuální informace, spuštění 2. fáze, jak se vyznat v nabídkách pokladen,  co je potřeba ke splnění zákonné povinnosti, jaká data se musí posílat na finanční správu.

st 15. 2. 2017

Seminář pro soudní znalce - odpovědnost za škodu a vady 

Řádné a vadné plnění, kvalifikace vad z právního a technického pohledu, způsoby řešení vadného plnění, škoda a způsoby její náhrady, výpočet škody, včetně ušlého zisku.

čt 23. 2. 2017

Znalecké dokazování 

Základní informace o civilním a trestním procesu, dokazování, postavení znalce a odměňování  v civilním a trestním procesu.

út 28. 2. – út 16. 5. 2017

Přípravný kurz na zkoušku TOLES Higher 

Příprava na zkoušku TOLES Higher, která je od ledna 2017 jedinou mezinárodně uznávanou zkouškou z právnické angličtiny.

pá 3. 3. – pá 5. 5. 2017

Právní minimum pro překladatele a tlumočníky - právněznalostní část 

Absolvování tohoto kurzu je jednou z podmínek pro jmenování soudním tlumočníkem.

st 15. 3. 2017

Obchodní smlouvy 

Využití nové právní úpravy pro vytvoření a optimalizaci obchodní smlouvy a maximalizování výhod pro danou smluvní stranu.

st 22. 3. 2017

Pracovní právo a zaměstnávání specifických skupin zaměstnanců (cizinci, osoby se zdravotním postižením, těhotné ženy, mladiství zaměstnanci) 

Problematika zaměstnávání osob se specifickými požadavky a předpoklady, a to jak ve vztahu k jejich zdravotnímu stavu, tak národnosti, či věku.

čt 23. 3. 2017

Přístup k informacím a ochrana osobních údajů v činnosti veřejné správy 

Informace ve veřejné správě, pravomoci ÚOOÚ a dalších kontrolních orgánů, sankční režimy, transparentnost veřejné správy, střet zájmů.

Tento e-mail je obchodním sdělením dle § 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Pokud si nepřejete dostávat tento Newsletter, odepište, prosím, na  tento e-mail a do předmětu zprávy napište „nezasílat“.

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook