Newsletter 12/2017

Kurzy a semináře PrF  |  12
28. 11. 2017, 9:45

Kurzy pro veřejnost

Novinky v legislativě

Jaké novinky v pracovním právu nás čekají v roce 2018?

Revoluce v pracovním právu rokem 2017 nekončí. Seznamte se s plánovanou novelou, která v roce 2018 přinese další změny v právních a prováděcích předpisech. Kurz, který jsme pro vás připravili, shrnuje zásadní úpravy, s kterými novela počítá, a to např. změny v sazbách cestovních náhrad, výši minimální a zaručené mzdy včetně výše srážek ze mzdy, ale také zvýšení náhrad mzdy v pracovní neschopnosti. Ucelený přehled a praktický návod, jak se na tyto změny nejen připravit, ale jak je v praxi zvládnout, přinese specialista na pracovní právo JUDr. Stránský. 

Informace o kurzu

Jednosemestrální kurz

Právní minimum pro překladatele a tlumočníky od února 2018

Tradičně pro vás i pro nadcházející rok 2018 připravujeme kurz Právní minimum pro překladatele a tlumočníky. Tento kurz je nezbytné absolvovat v případě, že chcete požádat o jmenování soudním tlumočníkem a nejste absolventem právnické fakulty VŠ. Kurz  je pořádán pod záštitou Komory soudních tlumočníků ČR.  Začínáme v únoru 2018 a přihlašování je možné do 15. ledna 2018.

Informace o kurzu
 

Právně jazykové vzdělávání

Připravte se u nás na zkoušku TOLES Higher

Pro všechny zájemce o právnickou angličtinu i pro ty, kteří si chtějí rozšířit své jazykové znalosti a dovednosti jsme od 27. února 2018 zařadili Přípravný kurz na zkoušku. Ten se zaměří na zdokonalení pokročilých gramatických struktur a kolokací a na přesné použití současného právnického jazyka s tím, že účastníci by již měli mít základy právnické angličtiny. Od roku 2017 jde o jedinou mezinárodně uznávanou zkoušku z právnické angličtiny, kterou lze složit.

Informace o kurzu

Zveme vás na Adventní koncert Masarykovy univerzity

Zastavte se na chvíli uprostřed vánočního shonu a přijďte se naladit na vánoční čas. Zveme vás na Adventní koncert Masarykovy univerzity, který se bude konat 6. prosince 2017 ve 20 hodin v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí. Na koncertě zazní Mše D-dur Antonína Dvořáka.

Vstup na koncert je volný.

Celý tým Centra dalšího vzdělávání vám přeje pohodové Vánoce a vše dobré do nového roku. Těšíme se na setkání s vámi i v roce 2018!

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook