Newsletter 12/2019

Kurzy a semináře PrF  |  12
11. 12. 2019, 13:03

Kurzy pro veřejnost

Nový zákon o soudních znalcích vstoupí v účinnost od ledna 2021

Nový zákon o soudních znalcích - připravte se na zásadní změny

Dlouho očekávaný nový zákon o soudních znalcích vstoupí v účinnost 1. ledna 2021. Přinese řadu zásadních změn, na které se musí všichni stávající, ale i budoucí soudní znalci, pečlivě připravit.  Již nyní jsme zařadili do naší nabídky řadu kurzů, které se budou věnovat právě novinkám, které změna právní úpravy znalcům přináší. Cílem je, aby se ti, kterých se změny týkají, mohli na vše v klidu a s dostatečným časovým předstihem připravit.

Kurzy pro soudní znalce

Další vlna EET od května 2020

Nová vlna EET - koho se bude týkat a na co je nutné se připravit

Připravte se na další vlnu elektronické evidence tržeb (EET), která začne platit od května 2020. Týkat se bude například zemědělců, řemeslníků, lékařů, advokátů, taxikářů  nebo kadeřníků.  Aktuální informace i návod na to, jak zavést evidenci do praxe můžete získat na kurzu, který jsme zařadili na 5. března 2020. S novinkami vás seznámí Ing. Martin ŠABO z Ministerstva financí ČR. 

Informace a přihláška

Praktické informace na kurzu 23. ledna 2020

Zvláštnosti a specifika rozvržení pracovní doby - jak správně evidovat docházku zaměstnanců

Kurz se zaměří na otázky spojené s rozvrhováním pracovní doby a specifiky, která se váží na různé potřeby zaměstnavatele (pracovní cesty zaměstnanců; přesčasy; práce ve státní svátek a ve dnech pracovního klidu) a různé profese (např. odlišnosti spojené s pedagogickými zaměstnanci a jejich přímou/nepřímou pedagogickou činností).
Upozorníme i na rizika, která jsou spojená s nesprávným vedením evidence pracovní doby, počítání přesčasů či proplácení a poskytování náhradního volna za práci ve svátek či v sobotu a neděli.

Zaměříme se rovněž na dopad rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie či aktuální národní judikaturu.

Informace o kurzu

Dlouhodobé kurzy v roce 2020

Dlouhodobé kurzy pro seniory, soudní překladatele nebo přípravné kurzy pro zájemce o studium na vysoké školy startují v únoru 2020 - stále je možné se přihlásit

Od února 2020 se otevřou dlouhodobé kurzy pro různé skupiny. Tradičně jsme připravili právní minimum pro překladatele a tlumočníky, kurzy pro seniory nebo přípravky pro zájemce o studium na vysoké školy. Stále je možné se přihlásit.

Dlouhodobé kurzy

KOMPLETNÍ INFORMACE NAJDETE NA

WWW.KURZY.LAW.MUNI.CZ

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook