Newsletter 12/2020

Kurzy a semináře PrF  |  12
21. 12. 2020, 12:14

Kurzy pro veřejnost

Přijímačky 2021 budou online

Obsah přípravných kurzů k přijímačkám bude reagovat na změny v příjímacím řízení

Masarykova univerzita rozhodla, že příjímací řízení v roce 2021 proběhne online. Oproti minulým rokům budou uchazeči odpovídat „jen" na 48 otázek ve 4 subtestech z oblasti verbálního, numerického, analytického a kritického myšlení. V této souvislosti dochází k obsahové úpravě přípravných kurzů. Nově  nebude součástí přípravy prostorová představivost a angličtina. 
Přípravné kurzy k přijímačkám budou probíhat online ve 3 různých termínech. 

Termíny přípravných kurzů

Tip na kurz

Jaký bude rok 2021 v oblasti pracovního práva?

Začátek roku 2021 přinese další změny v oblasti pracovního práva, na které je nutné se připravit. Novela zákoníku práce přinese v následujícím roce řadu novinek, včetně těch v oblasti dovolené. Nejsou to ovšem jen změny spojené s touto novelou, o kterých by personalisté měli vědět. Situace, spojená s epidemickou situací, přináší další problémy, které vyžadují nová opatření (například úprava práce z domu, OČR apod.).

Novinky v pracovním právu

Nová témata z oblasti informačních technologií

Specifika nákupu a prodeje software - doplňte si potřebné právní vědomosti

Nákup a prodej software je nutností v řadě organizací. Problematické je, že odpovědné osoby často nemají dostatečné právní povědomí, aby během takových obchodů dokázaly ohlídat zájmy své organizace. Některé tradiční smluvní instituty, které zběhlý podnikatel, manažer nebo právník zná, jako jsou záruka či odpovědnost za vady, je nutné uchopit z jiných úhlů, nebo dokonce nahradit jinými, jako jsou dobře definované servisní služby a SLA. Rozdílů oproti klasickým kupním smlouvám a smlouvám o dílo je spousta.
Kurzy, které u nás v příštím roce najdete, se budou zaměřovat na specifika práva IT, zejména různých smluv, týkajících se software. Účastníci si tak budou moci doplnit potřebné právní vědomosti (a dokonce i základní technické).

Přehled kurzů

Kurzy pro soudní znalce

Od 1. ledna 2021 nabývá účinnosti nový zákon o soudních znalcích

Nová právní úprava, která bude účinná od 1. 1. 2021 přináší mnoho změn. Jak se s nimi vypořádat a jak tyto novinky aplikovat do praxe soudního znalce vám poradí JUDr. Miroslav Frýdek  na svých kurzech.

Kurzy pro soudní znalce

PF 2021

Děkujeme vám všem za přízeň v letošním roce, za to, že jste nám zůstali věrní i ve složité situaci, kterou nyní všichni procházíme. Jsme rádi, že jste se přihlašovali na online kurzy, které byly v této době jedinou možností, jak s vámi zůstat v kontaktu.

Věříme, že rok 2021 přinese klid a pohodu nám všem.

Těšíme se na vás!

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook