Newsletter 12/2022

Kurzy a semináře PrF  |  12/2022
9. 12. 2022, 10:37

Kurzy pro veřejnost

leden - březen 2023

Od ledna otvíráme další přípravné kurzy k přijímačkám pro zájemce o studium na MU

Od ledna 2023 nabízíme několik dalších termínů online přípravek k přijímačkám.  Přípravky svým obsahem reagují na změny v přijímacím řízení pro nadcházející rok.  Přípravné kurzy jsou vhodné pro ty studenty, kteří se hlásí na některou z fakult Masarykovy univerzity a čekají je testy studijní předpokladů (TSP).

Informace a termíny

Postgraduální studium

Nové programy mezinárodně uznávaných kurzů LL.M. v roce 2023 nabídnou pohled na stavební činnosti nebo informační a komunikační technologie

V únoru 2023 bude spuštěno přijímací řízení do nového programu mezinárodně uznávaného kurzu LL.M. Stavební činnosti v právních a ekonomických souvislostech. Veškeré podrobnosti budou zveřejněny na webu.

Pro velký zájem v letošním roce nabídneme i v roce 2023  kurz LL.M.  v právu informačních a komunikačních technologií.

Programy LL.M. jsou odborně zajišťovány a garantovány Právnickou fakultou Masarykovy univerzity.  Jsou vyučovány nejnovějšími metodami výuky způsobem, který reflektuje časové možnosti posluchačů a jejich vysoké pracovní vytížení.  Výuka probíhá na několika úrovních – prezenčně, distančně samostudiem a distančně pod přímým vedením lektora. Kurzy vedou elitní vyučující z řad Masarykovy univerzity a odborníci z praxe.

Informace o programech LL.M.

Online kurz pro překladatele a tlumočníky

V únoru 2023 začíná  jednosemestrální kurz pro překladatele a tlumočníky, který již tradičně nabízí Právnická fakulta všem, kteří se budou ucházet o jmenování soudním tlumočníkem nebo překladatelem. Kurz proběhne online.

Informace a přihláška

Vzdělávání pro veřejnost

Kurzy pro veřejnost v roce 2023 - novinky i tradiční témata

Pro nadcházející rok pro vás připravujeme řadu zajímavých témat. Vedle již tradičních kurzů pro překladatele a tlumočníky, přípravných kurzů k přijímačkám a kurzů pro seniory, budeme zařazovat i kurzy, které svým obsahem reagují na legislativní změny. Se zástupcem České obchodní inspekce se podíváme na změny v oblasti spotřebitelského práva, seznámíme vás s novinkami v oblasti pracovního práva nebo zaměstnávání cizinců, věnovat se budeme i aktuální právní úpravě vývoje a licencování softwaru. Nabídneme vám kurz z oblasti správního řízení, který se zaměří zejména na praktické problémy v rámci každodenní agendy.  Pro ty, kteří uvažují o založení vlastní advokátní praxe je určený kurz podnikatelského minima. Postupně budeme přidávat i kurzy pro soudní znalce a chybět nebudou ani konference právě pro tuto profesní skupinu.

Přehled kurzů

Tip na zajímavou prohlídku

Masarykova univerzita je součástí projektu, který umožnil obnovu skleníku v areálu augustiniánského opatství v Brně - nyní je přístupný i veřejnosti

Zveme vás na prohlídku nově obnoveného skleníku , který najdete v zahradě augustiniánského opatství, která sousedí s Mendelovým muzeem Masarykovy univerzity. 
Celý článek

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook