Newsletter 12/2023

Kurzy a semináře PrF  |  12/2023
13. 12. 2023, 13:05

Kurzy pro veřejnost

Pro zájemce o studium na vysoké škole

Od ledna do dubna 2024 budou probíhat další online přípravné kurzy k přijímačkám

Pro všechny zájemce o studium na vysoké škole, kde je podmínkou přijetí úspěšné složení TSP (Testů studijních předpokladů), jsme od ledna připravili další kurzy, které budoucí studenty na testy připraví. Kurzy probíhají online a jsou vedeny lektory, kteří se specializují na jednotlivé sekce přijímacích zkoušek - analytické, numerické a kritické myšlení a anglický jazyk.

Přehled všech termínů

Online kurz

Novela zákoníku práce - vypořádejte se se změnami v klidu a s přehledem

Jaké změny přinese do oblasti pracovního práva "konsolidační balíček"? Jak nově uzavírat dohody o práci konané mimo pracovní poměr? A jaká jsou pravidla pro práci na dálku? Přijďte s námi diskutovat o všech novinkách a o tom, jak se s nimi v klidu a s přehledem vypořádat.

Prakticky koncipovaný kurz se zaměří na konkrétní situace z praxe, ke kterým dochází v souvislosti s úpravou legislativy.

Více o obsahu kurzu

Profesní vzdělávání

Právní minimum pro překladatele a tlumočníky

Pravidelně pořádaný kurz se bude věnovat odborné právní terminologii a je ukončen závěrečným testem. Jednotlivé kurzy budou probíhat v období únor až červen 2024 pravidelně v pátek a budou online. Využijte cenové zvýhodnění, pokud jste členy Komory soudních překladatelů a tlumočníků.

Informace a přihláška

Soudní znalci

Krátké ohlédnutí za online konferencí pro soudní znalce

V pátek 1. 12. proběhla již 6. online konference pro soudní znalce, která se věnovala aktuálnímu návrhu novely znaleckého zákona, který Ministerstvo spravedlnosti představilo 15. listopadu 2023. Skvělí přednášející reagovali svými příspěvky nejen na aktuální návrh, ale pozornost se zaměřila také na pokuty, které jsou znalcům ukládány, chybám v posudcích. Byli přítomni i členové zkušebních komisí zvláštní části znalecké zkoušky, kteří se s účastníky podělili o poznatky. Svým příspěvkem se do konference zapojil také senátor Lumír Kantor.
Děkujeme všem za účast a již teď začínáme připravovat další akci pro vás, soudní znalce. Těšíme se na vás na jaře v Telči.

A ještě pohled do "zákulisí" konference...

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook