Newsletter 3/2021

Kurzy a semináře PrF  |  3/2021
8. 3. 2021, 8:42

Kurzy pro veřejnost

Novinky

Nová témata (nejen) pro soudní znalce

I přesto, že se s vámi nemůžeme na našich kurzech potkávat osobně, snažíme se, aby naše nabídka témat byla pestrá a zajímavá. Věříme, že i tímto můžeme přispět k tomu, aby některé věci fungovaly dál normálně.
Na jarní období jsme připravili širokou škálu kurzů pro soudní znalce. Budou to jak již osvědčené kurzy, které reagují na změnu zákona, tak i kurzy, které se v naší nabídce objeví poprvé. Takovým kurzem bude například Forenzní zkoumání ICT z technického pohledu s uznávaným odborníkem z oblasti informačních technologií, Ing. Jaroslavem Kothánkem.
Další novinkou je kurz Správné zacházení se znaleckou nejistotou ve znaleckém posudku - kurz je určen pro soudní znalce, zejména v identifikačních disciplínách (genetika, písmo, daktyloskopie, balistika, …), kteří musejí v posudcích správně pracovat s nejistotou.

Forenzní zkoumání ICT z technického pohledu Správné zacházení s nejistotou ve znaleckém posudku

V letošním roce se Přípravných kurzů k přijímačkám účastní rekordní počet studentů

Celkem 535 zájemců o studium na Masarykově univerzitě se letos přihlásilo do Přípravných kurzů. Ty probíhají online a připravují studenty na nový formát přijímacích zkoušek.  Držíme všem palce a věříme, že se s novou situací vypořádají dobře.

Připravujeme online vzdělávání pro seniory

Od roku 2018 pořádáme pro zvídavé seniory kurzy s právním problematikou. V důsledku zhoršené epidemické situace muselo být prezenční vzdělávání přerušeno. Na základě zájmu a dotazů ze strany účastníků našich kurzů jsme se rozhodli, že ve vzděláváním pro tuto skupinu budeme pokračovat online cestou.

Předpokládáme, že kurz bude složený z mini témat, která jsou aktuální a je důležité o nich vědět. Jednáme v této chvíli se zástupci Zdravotnického záchranného systému, s Policií ČR nebo ze Správou sociálního zajištění.  Věříme, že kurzy budou milým a zajímavým zpestřením pro naše starší občany.

Plánujeme, že přihlašování bude možné na přelomu dubna a května.

Aktuální opatření na Právnické fakultě

Stále platí, že budova je pro veřejnost uzavřena. Naše oddělení funguje, stále jsme pro vás k dispozici na telefonech a e-mailech. Kurzy probíhají online. Věříme, že se s vámi brzo uvidíme.

Tipy na kurzy

čt 11. 3. 2021

Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech z pohledu zadavatelů znaleckých posudků | ONLINE 

Přehled nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (zákon č. 254/2019 Sb.) a prováděcích předpisech.

čt 25. 3. 2021

Průvodce novým zákonem o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech | ONLINE 

Kurz se zabývá novou právní úpravou, která je účinná od 1. ledna 2021.

pá 26. 3. 2021

Elektronické důkazy - aktuální judikatura | ONLINE 

Specifika a principy znaleckého dokazování, znalecké otázky, aktuální judikatura.

čt 15. 4. 2021

Ochrana osobních údajů: aplikace a vybrané problémy | ONLINE 

Práva a povinnosti dotčených osob, předávání osobních údajů do zahraničí (aktuální otázky), policejní směrnice a český rámec ochrany osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.)

Aktuální informace najdete na našich webových stránkách

www. kurzy.law.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook