Tipy a triky pro práci se systémem Umbraco

Redakční systém - Umbraco

Slovníček pojmů Umbraco

Grid – Oblast rozhraní Umbraca, kde editujeme rozložení obsahu stránky (v doslovném překladu mřížka). Nachází se zde jednotlivé elementy jako header box, články, rozklikávací blok apod. V rámci gridu lze vždy vytvořit několik sloupců.

Vnořený grid – Má podobný charakter jako grid, ale vkládáme jej do stránky dle vlastní potřeby. Plní funkci "grid uvnitř gridu" pro případ, že potřebujeme držet některé elementy pohromadě nebo nastavit elementům uvnitř vnořeného gridu společnou vlastnost (například stejné pozadí u všech elementů). Také umožňuje přesouvat všechny prvky uvnitř vnořeného gridu současně.

Kořenový uzel – Kořenová stránka webu, v níž se provádí základní nastavení stránek (např. menu v záhlaví, odkazy v zápatí apod.).

Komponenta – Nazýváno taky element nebo box. Jedná se o prvky stránky, které vkládáme do obsahu na základě potřeby. Každá komponenta má své vlastní využití (např. obrázky používáme pro vložení samostatného obrázku, fotogalerii pro sérii fotek atp.). Každá stránka se tak skládá z několika různých komponent, které dávají dohromady jeden celek.

Šablona – Základ designu webu, který byl navržen webdesignérem. Do šablony mohou zasahovat pouze kodéři ÚVT nebo webdesignér. Jedná se o základní podobu rozvržení prvků stránky jako je logo, menu, zápatí apod. V rámci uchování jednotného vizuálního stylu není možné provádět rozsáhlejší úpravy šablony.

 

1. Editační rozhraní

Bod 1 – V šedém pruhu se přepínáme mezi správou jednotlivých stránek a pad stránek a správou médií (soborů, fotografií apod.).

Bod 2 – Stromová struktura „mých“ stránek/médií. Zde přepínám, kterou stránku právě edituji.

Bod 3 – Editace záhlaví, zápatí, nastavení právě zvýrazněné stránky.

2. Nastavení horního menu

Horní menu editujeme ve chvíli, kdy jsme na nejvyšší úrovni daného webu (v případě uvedeného obrázku se jedná o kořenový uzel Filozofická fakulta MU) a v horním menu přepneme na „Záhlaví“ (bod 1).

Pokud zde nemáme nic vyplněno, automaticky se horní menu vypisuje podle vytvořených podstránek. Pokud pomocí tlačítka přidat (bod 2) vytvoříme položku v menu, bude se primárně v horním menu stránky zobrazovat tato zadaná struktura. Jednotlivé položky menu musíme se stránkami „prolinkovat“.

Toho docílíme tak, že ve zvoleném uzlu položky menu nejprve klikneme na záložku Umbraco (tím dáváme najevo, že budeme odkazovat na stránku uvnitř našeho webu) a následně na tlačítko "Vybrat...", po čemž se nám zobrazí nabídka, ve které zvolíme stránku, na níž odkazujeme.

Tip: Do záložky URL vkládáme odkazy, které se nenachází v rámci našeho webu a v záložce Media můžeme odkazovat na soubory, které jsme dříve do Umbraca vložili.

Jestliže necháváme menu generovat automaticky, na základě vytvořených podstránek, je možné některé stránky z menu vynechat.

Pro vynechání položky z menu je nutné vybrat stránku, kterou chceme skrýt, a přejít do záložky "Šablona", kde zaškrtneme "Skrýt stránku v menu". Stránka tak bude přístupná i nadále, avšak uživatel se na ní dostane pouze, když bude znát URL adresu stránky (případně na stránku bude odkazován odjinud než z menu).

3. Editace stránky

Stránky skládáme z komponent, které si je možné prohlédnout v galerii: http://muni2016.superkoderi.cz/phil/tpl/index.html

Komponenta, kterou vyberu a se kterou pracuji je zvýrazněna modře (bod 1) a do její editace se dostanu pomocí dvojkliku nebo pomocí „ozubeného kola“ napravo (bod 2).

Ekvivalentem této stránky v redakčním systému je následující stránka na webu:

4. Jak vytvořit stránku a přidat komponentu

Když označím stránku ve stromové struktuře a najedu na ni kurzorem, objeví se tři tečky napravo. Kliknu-li na ně, objeví se dialog, který mi umožní vytvořit „běžnou stránku“.

Na stránce nadefinujeme název (bod 1) A vytvoříme první sloupec (bod 2). Sloupec nám definuje, jaké rozložení bude stránka/ nebo její část mít. Rozložení sloupců graficky znázorňují náhledy (bod 3).

Stránka může být vytvořena z několika různě rozložených sloupců pod sebou nebo lze sloupec vnitřně členit pomocí komponenty „vnořený grid“.

Kliknutím na ikonu + vložíte další elementy:

Červené elementy jsou ty nejčastěji používáne a můžete začít skládat jednotlivé komponenty pod sebe.

5. Nejpoužívanější komponenty

Text

Pomocí této komponenty se do stránky vkládá prostý text. Umožňuje vkládat odkazy do textu a text členit formou nadpisů. Komponentu text lze vkládat i do jiných komponent, jako je například header.

Nadpis 1 používáme pro hlavní nadpis stránky ideálně v horním menu. Pro další podnadpisy používáme Nadpis 2 a nižší.

 

HeroBox/ HeroHeader

Umožnuje vytvořit úvodní header stránky nebo graficky výrazný prvek ve stránce s textem a fotkou. Výšku headeru určujeme ze čtyř možností dle potřeby. Šírku můžeme zvolit podle velikosti gridu, tj. zůstanou pruhy po stranách. Případně můžeme zvolit plnou šířku obrazovky. V rámci FF MU nepoužíváme „grafické prvky“ (viz volba v editoru), které jsou určeny pro web MUNI.cz

Obrázek se zobrazuje standardně do poloviny headeru napravo od textu, lze navolit jeho zobrazení nalevo od textu, případně jeho zobrazení jako pozadí přes celou šířku.

Červený rámeček na obrázku znázorňuje podobu hero boxu přes plnou šířku obrazovky.

Tip: Nastavením formátování textu v HeroBoxu na Nadpis 1 nebo Nadpis 2 se vytvoří nad a pod textem linky.

 

Obrázek

Umožňuje vložit obrázek do stránky. Obrázek upravený pro stránku pro zobrazení přes celou šířku musí mít minimálně 1920px. Menší se bude zobrazovat rozostřeně. Obrázky, které lze vkládat jsou ve formátu jpg nebo png. Pokud vkládáte obrázek do komponenty jak třeba hero box nebo hero header, můžete určit jeho střed pomocí modrého puntíku. Zobrazení resp. ořez obrázku se bude řídit rozlišením zařízení, na kterém jsou stránky spuštěny, puntík bude určovat střed tohoto zobrazení.

 

Text s obrázkem

Obdobné jako komponenta text, ale umožňuje vložit obrázek, který bude textem obtékaný.

 

Tlačítko

Umožňuje vložit tlačítko do stránky ve dvou velikostech a dvou barevných variantách. Odkazovat lze na url mimo web a uvnitř pracoviště. V jednom prvku tlačítka lze přidat tlačítek více. Ty se následně zobrazují vedle sebe:

Významná informace

Komponenta umožňuje vložit informace typu čísla nebo krátké informace graficky zajímavým způsobem. V praxi tak můžeme zobrazit například důležité informace o počtu studentů či pracovníků. Využitelný je prvek také pro informace, které potřebujeme uživatelům více zdůraznit.

6. Výstřižky

Výstřižky jsou „předdefinované komponenty“ které můžete vkládat na různá místa webu. Pokud upravíte výstřižek jednou, aktualizuje se sám na všech místech, kam jste jej vložili. Agendu výstřižků najdete v levém sloupci. Do samotné stránky se výstřižek vkládá jako další komponenta.

Jestliže nastane situace, kdy je nutné generovat obsah výstřižku automaticky z více výstřižků stejného druhu (například aby se na jedné stránce zobrazil při každém navštívení citát od jiného studenta),

vytvořte novou složku pro výstřižky, ve které budete shromažďovat všechny výstřižky, z nichž budete chtít obsah náhodně generovat:

V této složce je následně možné vytvářet běžné výstřižky. Poté, co jsou ve složce připraveny všechny výstřižky, z nichž chceme náhodně generovat obsah, vložíme jej na požadovanou stránku pomocí elementu výstřižek. V něm nevybereme pouze jeden výstřižek, ale celou složku, ze které bude Umbraco čerpat obsah:

V praxi je výstřižek vhodný například pro kontaktní informace s použitým prvkem "Vizitky", který budeme chtít použít na více stránkách.

7. Automatické prvky

Webové řešení umožňuje vypisovat celou řadu prvků automaticky (personální údaje, organizační strukturu apod.). Některé prvky můžete sami vložit pomocí komponenty Databázová data MU, ale povětšinou je dobré tyto prvky konzultovat s technickou podporou.

Jedná se kupříkladu o výpis zaměstnanců pracoviště na stránce "Lidé" nebo seznam publikací, které dané pracoviště vydalo. Tyto data jsou získávaná automaticky ze systému jako IS, Magion atp.

8. Základní pravidla pro tvorbu webu

Header

Horní header je v šabloně pracovišť nastavený na šíři gridu. Pokud jej chcete mít přes celou šíří, nastavte v jeho editaci: „Plná šířka přes celou obrazovku prohlížeče“. V takovém případě je ideální velikost fotografie do header 1920x500px. Klíčová je dostatečná šířka a fotografie pro header by neměly mít méně.

Stránku vždy zahajujeme hero boxem.1 V hero boxu používáme většinou fotografii přes celou šířku headeru (přes polovinu headeru spíše ve formě obsahu stránky).

Text do hero boxu vkládáme:

Do editace hero boxu (bod 1) je možné vložit text (bod 2) nebo jakoukoliv jinou komponentu (bod 3). Pokud vytváříme hero box jako úvod stránky, použijeme pro titulek vždy formát „Nadpis 1“.

Tento princip vkládání komponenty do další komponenty lze využít i jinde.

9. Vícejazyčnost

Jestliže potřebujete na svém webu nastavit stránky vícejazyčně, musíte na každé stránce vytvořit obsah pro anglickou verzi zvlášť. Toho docílíte kliknutím na záložku "English" v obsahu stránky:

Jestliže nechcete mít v současné době aktivní cizojazyčnou verzi stránky, musíte zrušit zaškrtnutí angličtiny v sekci "Publikované jazykové verze stránky":

 • Možnost zapnutí angličtiny není aktivovaná defaultně. Nejprve je ji třeba aktivovat v kořenovém adresáři webu.
 • Nezapomeňte při nastavování vícejazyčných stránek upravit i anglickou verzi pro "Název stránky" a "URL stránky", jinak se zobrazí tyto údaje v českém jazyce a nepůsobí to dobře na uživatele.
 • Jestliže pro své stránky potřebujete i jiné jazyky než češtinu a angličtinu, bude nutné kontaktovat Technickou podporu. Ostatní jazykové verze ovšem nemají předpřipravenou šablonu, a je nutné u nich vytvořit celý obsah stránky ručně.
 • Stejný postup platí pro jiné jazykové verze štítků na webech.

10. Přidávání článků/aktualit

V případě, že potřebujete na svých stránkách přidávat články a aktuality, přejděte do modulu nazvaného "Aktuality":

Jestliže z nějakého modul ve vaší šabloně není nebo jich potřebujete více, kontaktujte technickou podporu.

Pro vytvoření nového článku klikněte na tlačítko "Vytvořit článek". Zde bude možné potom v jednotlivých záložkách upravovat detaily jako je nadpis, perex, text, a další:

11. Přidání odkazů na sociální sítě

Každé pracoviště si může do šablony přidat odkazy na libovolné sociální sítě. V nabídce nastavení se nachází nejpoužívanější z nich.

Nastavení sociálních sítí se nachází v kořenovém uzlu webu v záložce "Zápatí", kde se následně zobrazí nastavení veškerých odkazů zápatí, a mezi nimi i nastavení sociálních sítí:

Po výběru sociální sítě je nutné níže nastavit odkaz, na nějž bude tlačítko směrovat.

12. Odkazy v zápatí

Kromě sociálních sítí je v sekci zápatí možné upravit i odkazy. Jejich správa se nachází v části odkazy a editují se vždy v kořenovém uzlu.

Tyto odkazy se potom zobrazí na spodní části webu nad odkazy k sociálním sítím:

Mezi tyto odkazy je vhodné zařadit například odkaz na fakultní web, technickou podporu, webmail apod. Přesněji řečeno odkazy na to, co by mělo být po ruce pořád, ale zároveň ne příliš na očích.

Dále je možné upravit i odkazy v rozcestníku webu, které se zobrazují nad výše zmíněnými odkazy:

Odkazy v této sekce bývají obvykle shodné s odkazy v navigačním menu stránky, avšak není je možné vygenerovat automaticky. Je proto nutné je přidávat a editovat ručně. Editaci je možné provádět opět v sekci zápatí zde:

Rozcestník webu lze vytvářet hierarchický. Pokud vytvoříte potomky (tlačítko „Přidat“ pod políčkem „Potomci“), tito potomci se budou zobrazovat pod aktuálně vytvářeným odkazem.

13. Nahrání souboru

Do systému UMBRACO můžete nahrávat typicky používané soubory: obrázky (.jpg, .jpeg, .png), dokumenty (.pdf, .docx, .xlsx) a videa (.mp4, .mpeg, .avi). Postup:

 • Nejprve klikněte na tlačítko Média (1.) v levém menu a vyberte svůj web (dle názvu složky).
 • Následně vyberte místo (2.), kde chcete soubor uchovat, primárně jde o vaši vlastní orientaci, zvolte takové řazení souborů a složek, ve kterém se vám dobře pracuje.
 • Nakonec můžete soubor nahrát a) přetažením myší do šrafovaného obdélníku v pravé části nebo b) kliknutím na link "- nebo klikněte pro výběr souborů" a vybráním souboru ve standardním prohlížeči souborů. Po výběru souboru, který chcete nahrát, budete ještě vyzvání k volbě typu tohoto souboru (obrázek/zip/dokument).
 • Zpět k prohlížení a editaci stránek se dostanete pomocí tlačítka Obsah v levém menu (nejvýše).
 • Do konkrétních stránek pak daný soubor, např. obrázek vložíte pomocí příslušných komponent.

Poznámka: Do systému lze nahrávat i videa, ale tato varianta není doporučena. Systém není přizpůsobený pro uchovávání objemných souborů (limit 1 souboru je 100 MB) a zároveň nemá podporu přehrávače v prohlížeči (video nahrané přímo do Umbraca lze pouze stahovat, nikoli přehrávat).

14. Změna názvu stránky + URL

 • Vyberte stránku v levém menu (Obsah > konkrétní stránka)
 • Při editaci naleznete sekci "Název stránky" hned nahoře (viz obrázek), ve které název stránky změňte.
 • U podstránek (tedy cokoli za lomítkem => phil.muni.cz/cokoli_za_lomitkem ) lze změnit i konkrétní URL, a to v sekci "URL stránky".
 • POZOR: Zkontrolujte si názvy stránek při jazykových variacích Vašeho webu.

15. Kopírování obsahu v rámci gridu

Umbraco umožňuje zjednodušení práce pomocí kopírování obsahu v rámci gridu.

Toho docílíte kliknutím na tlačítko kopírovat v gridu, jehož obsah chcete kopírovat:

Pro vložení na jinou stránku stačí na jiné stránce vytvořit grid, do kterého následně nakopírovaný obsah vložíte:

Po kliknutí na tlačítko vložit se vám zobrazí okno, ve kterém je nutné stisknout klávesovou zkratku CTRL+V, která vám vloží nakopírovaný kód do gridu. Akci potvrdíte pomocí tlačítka "Potvrdit":

Kopírovat je možné samostatné boxy, a v případě, že se nachází boxy v prvku vnořený grid, je možné jich kopírovat i více současně. V případě potřeby lze kopírovat podobným způsobem i obsah celé stránky, přičemž je však nutné zachovat kompatibilitu. Například není možné vložit obsah celé stránky do vnořeného gridu.

16. Přesouvání uzlů

Jednotlivé uzly je možné v rámci gridu stránky přesouvat. Toho docílíme kliknutím na tlačítko "Přetřídit":

V režimu třídění prvků lze mezi sebou přesouvat jak samostatné boxy, tak i jednotlivé sloupce:

17. Nastavení oprávnění dalším uživatelům

Každý editor může přidělit oprávnění i dalším uživatelům. Doporučujeme ale vždy pečlivě zvážit, komu oprávnění udělit, protože v tuto chvíli je možné novým uživatelům zpřístupnit pouze celý web, nikoli samostatné stránky.

Oprávnění lze nastavit, když se nacházíme v kořenovém uzlu webu, přes tlačítko akce v pravém horním rohu obrazovky:

V otevřeném okně klikneme na název webu a následně se nám zobrazí výpis uživatelů, kteří k úpravám webu již oprávnění mají:

Do seznamu uživatelů s oprávněním můžeme přidat nové správce buď výběrem jména v seznamu nalevo nebo kliknutím na tlačítko "+ Nový uživatel". Je nutné mít na paměti, že přidat uživatele přes toto tlačítko lze jen u nových uživatelů, kteří doposud neměli přístup do Umbraca na žádném webu spadajícím pod správu MU. Uživatele, kteří již někdy v minulosti do Umbraca přidáni byli, je nutné vyhledat v levém sloupci s vypsanými jmény.

 

Skupiny uživatelů

Jestliže budete potřebovat některým uživatelům nastavit specifická oprávnění, je možné vytvořit skupinu uživatelů, která bude mít například jen oprávnění pro přidávání článku, nikoli však pro jejich publikování. Toho docílíte opět přes nastavení oprávnění nacházejících se v nabídce tlačítka akce:

Ve zobrazeném okně je možné přidávat nové skupiny uživatelů pomocí tlačítka "+ Přidat". Nyní je možné vybrat buď z existujících skupin (v případě, že jste skupinu již vytvořili dříve) nebo vytvořit novou použitím tlačítka "+ Nová skupina". Do těchto skupin následně přidáváte uživatele stejně, jako jsme popisovali výše.

Jakmile máme skupinu vytvořenou i s přidanými uživateli, stačí už jen nastavit skupině příslušná oprávnění. To je možné pomocí zaškrtávacích políček vedle názvu skupiny.

V tuto chvíli jsou k dispozici čtyři úrovně oprávnění:

1. Prohlížení stránek

2. Editace stránek

3. Publikování stránek

4. Nastavování oprávnění dalším uživatelům.

Oprávnění která skupině nastavíte se vždy vztahují ke stránce, na které momentálně oprávnění nastavujete. Jestliže necháte zaškrtnuté pole "Nahradit přístupová oprávnění potomků", bude mít nastavení nových oprávnění vliv i na všechny podstránky.

V případě, že chcete uživatelům dát přístup například pouze k editaci článků, klikněte si na komponentu s články ve struktuře webu a zde nastavte skupinu uživatelů s oprávněním k editaci. Uživatelé tak budou moci vytvářet články, ačkoli nebudou mít přístup do jiných částí webu. Články vytvořené uživatelem, který nemá oprávnění k publikování, publikuje následně správce webu, který si článek uživatele ještě před publikací může překontrolovat.

18. Přidání google kalendáře na web

Pro vložení kalendáře použijte element Google kalendář, který se nachází ve složce Sociální sítě, externí zdroje. V nově otevřeném okně vložte do pole "Kód kalendáře" e-mail nebo iframe kód kalendáře. Funkční jsou pouze kalendáře, vztahující se k univerzitním e-mailovým adresám nebo veškeré kalendáře, nastavené jako veřejné:

19. Odstranění článků a zneveřejnění

Odstranění článku – klikněte na článek, který chcete odstranit (tj. přejít do režimu úprav článku, nikoli zakliknout pomocí zaškrtávátka), poté kliknete na tlačítko Akce vpravo nahoře a ze zobrazené nabídky vyberete smazat (v tomto se prosím ujistěte, že jste v režimu úprav článku – viz přiložený obrázek; ve výpise všech článků se totiž stejným tlačítkem maže celá komponenta články, což by nebylo žádoucí).

Zneviditelnění článku – když přejdete do režimu úprav článku, je dole vedle tlačítka "Uložit a publikovat" malá šipka. Po kliknutí na tuto šipku se Vám zobrazí nabídka, v níž bude i možnost "Zrušit zveřejnění". Po kliknutí na toto tlačítko přestane být článek viditelný na webu, ale v Umbracu bude možné jej nadále upravovat nebo v budoucnu i znova zveřejnit.

20. Přesouvání prvků v gridu

Když potřebujete přesunout již vložené elementy, klikněte na element, jež chcete přesunout a kurzorem najeďte na modré záhlaví elementu. V tu chvíli se zobrazí šipky znázorňující možnost přesunu. Element poté přesunete kliknutím a přetáhnutím na místo, kam potřebujete.

V případě, že máte na stránce mnoho elementů, mohou být jejich přesuny tímto způsobem zbytečně obtížné. Zjednodušit přesun proto můžete pomocí tlačítka Přetřídit v horní části gridu:

Elementy se v tuto chvíli minimalizují, aby byly zobrazeny pouze nadpisy, čímž je jejich přetřídění jednodušší. Jakmile budete mít prvky roztříděné, akci potvrdíte tlačítkem "Přetřízení hotovo".

21. Odkazování z tlačítka na rozklikávací blok pomocí kotvy

V Umbracu je možné v rámci jedné stránky odkazovat z tlačítka na rozklikávací blok, přičemž se po kliknutí na tlačítko stránka automaticky přescrolluje na požadovaný rozklikávací blok (který se zároveň otevře).

Nejprve vložte na stránku element Tlačítka. Přidejte tlačítko a ze tří možností vyberte možnost Umbraco:

Zde vyberte stránku, na kterou chcete odkazovat (v tomto případě to musí být stejná stránka, kterou právě editujete):

Po vybrání požadované stránky se vám pod nabídkou zobrazí možnost "Odkazovat na kotvu". Když na tento odkaz kliknete, zobrazí se vám formulář, do nějž vyplníte název kotvy. Ten musí začínat hashtagem (znak #; pravý ALT+X):

Poté co máte nastavené tlačítko, stačí už jen nastavit stejnou kotvu u rozklikávacího bloku. Toho docílíte tím, že vytvoříte element rozklikávací blok, přidáte do něj položku a vyplníte v jejím nastavení okénko Kotva:

V tomto případě u kotvy již nezadáváte hashtag #, ale jen samotný název kotvy, kterou jste použili u tlačítka.

Pokud jste tedy například u tlačítka použili kotvu #Estetika, nyní napíšete pouze Estetika.

Upozornění: Rozklikávací blok a tlačítko se musejí nacházet na stejné stránce. V případě, že umístíte rozklikávací blok na jinou stránku, než tlačítko, nebude kotva fungovat.

22. Propojení aktualit s webem FF (Crossposting)

Aktuality a události nabízí možnost sdílení na web FF. Ve chvíli, kdy správce webu například u aktuality nastaví, že ji chce zobrazit na webu FF, dostanou správci FF webu zprávu a po schválení se zobrazí na jejich stránkách. Podobně může správce FF webu odeslat aktualitu ke schválení na web pracoviště, pokud je aktualita pro toto pracoviště relevantní.

Sdílení na jiný web

Nejprve musí správce FF webu přidat web vašeho pracoviště mezi povolené weby.

Ve chvíli, kdy je u něj web povolený, můžete jakoukoli aktualitu nebo událost na web FF nasdílet. To provedete tím, že vyberete požadovanou položku v seznamu:

Nyní vyberte z menu akcí "Crossposting", kde si následně můžete vybrat, na jaký web chcete aktualitu nebo událost nasdílet (v tomto případě je možné pouze na web fakulty):

23. Používání štítků v aktualitách a kalendáři

Při tvorbě webu můžete narazit na chvíle, kdy budete potřebovat třídit aktuality nebo události z kalendáře akcí, dle jejich charakteru. Toho docílíte tím, že do aktuality nebo události nastavíte štítky.

Pro přidání štítků nejprve vyberte modul článků nebo událostí, do nějž chcete štítky vložit a přejděte do záložky Nastavení:

Poté napište do kolonky Štítky text, který chcete používat jako štítek. Na obrázku kupříkladu použijeme štítek Filozofická fakulta:

Ve chvíli, kdy potom přidáte nový článek (viz bod 10 v tomto návodu), se vám v nabídce zobrazí štítky, které jsou vytvořené. Zde vyberete ten, který chcete použít. Jestliže nemá být článek přiřazen ke štítku, nevybírejte žádný. Po uložení článku bude automaticky označen štítkem Filozofická fakulta (pouze interně, na webu štítky zobrazeny nejsou; štítky slouží pouze k možnosti filtrování aktualit a událostí).

Potom zbývá už jen nastavit filtrování v daném výpisu článků na webu. To najdete na stránce, kde se v záložce Obsah nachází požadovaný element (pro události Výpis aktualit a událostí / pro aktuality element Články). Nyní vyberte zdroj článků z nabídky (na obrázku červená šipka) a níže potom nastavíte štítek v sekci Filtrovat podle štítků:

24. Nastavení patra na stránce kontakt

Nastavit patro na mapce lze momentálně pouze pro odkaz na fakultním webu v organizační struktuře (např. ZDE).

Toto nastavení provádí kolegové na Webcentru po nahlášení přesných údajů. Ty nahlašujte prosím na adrese webcentrum@ics.muni.cz.

Do e-mailu je třeba uvést název pracoviště, název budovy, kód budovy a kód místnosti sekretariátu (sekretariát tu slouží jako orientační bod mapy, podle kterého mapka rozpozná, které patro má zobrazit).

Kódy místností lze zjistit prostřednictvím INETu podle následujícího postupu:

Nejprve navštivte odkaz https://inet.muni.cz/app/fm/prehled_mistnosti, kde uvidíte tabulku jako na přiloženém screenshotu.

Vyberte název budovy a klikněte na "Vybrat podle názvu". Zobrazí se vám informace o budově, kde mimo jiné naleznete Polohový kód budovy (viz první označený rámeček na následujícím obrázku) a pod touto tabulkou se zobrazí další, která umožňuje vybrat podlaží.

Jakmile vyberete podlaží, kde se nachází vaše pracoviště, uvidíte kódy všech místností, které se v tomto patře nachází. Ideální je pro tento účel použít sekretariát, protože se obvykle nachází ve stejném patře jako pracoviště. Opět nás v tomto případě zajímá sloupec "Polohový kód", z nějž je nutné kód poslat na Webcentrum.

Jestliže má pracoviště sídla ve více budovách, je nutné uvést, podle které místnosti se má mapa u každého z nich orientovat (tzn. pokud je sekretariát v jedné budově, je nutné v druhé budově vybrat jinou orientační místnost).

25. Obecná doporučení na závěr
 • Fotky – je vhodné mít už dopředu připravený dostatek fotografií souvisejících s pracovištěm (předměty, místa, lidé, symboly, lokace…). Grafické řešení webu je založeno na fotografiích v dostatečném rozlišení (min. šířka 1920px).

  Z toho důvodu doporučujeme zajistit si sadu fotografií jako první krok před plněním webu. Raději nafoťte co nejvíce, ať máte z čeho vybírat.

 

 • Textová příprava vs realizace – není dobré vytvářet obsah webu výhradně textově a až poté jej všechen „nasypat“ do šablony; každá komponenta má určité hranice, kdy už nevypadá dobře (např. příliš mnoho slov v názvu webu, příliš krátká citace… apod.)

  Doporučujeme vyzkoušet co nejdříve konkrétní texty a obsah přímo v UMBRACU, nebojte se experimentovat a rychle prototypovat.
 • Zároveň doporučujeme obsah webu nezakládat pouze na textu, ale kombinovat jej s doprovodnými obrázky.
 • Před zveřejněním webu pamatujte na korekturu – doporučujeme zainvestovat čas do odborné kontroly všech textů, ale pouze v momentě, kdy jste s obsahem webu zcela spokojeni a nechcete nic dalšího přidávat.

 

 • Testování výsledné podoby stránky – Využijte funkce "Náhled" ve spodním pravém rohu (viz obrázek), díky kterému můžete vyzkoušet, jak bude web vypadat na různých zařízení. Mimo to doporučujeme testovat minimálně 3x – využijte proto zařízení, která máte v blízkosti: vlastní PC/NTB, tablet, telefon.
 • Archivace a zálohování webů (rozpracovaných i zveřejněných)
  • UMBRACO při každém uložení vytváří novou verzi stránky, historie je tedy kompletně zachována u všech stránek (bez ohledu na stav zveřejnění stránky/webu). POZOR: Médií (fotky, dokumenty, prezentace) a struktury webů se to ale netýká.
  • Webcentrum MU drží kompletní zálohy své databáze (tedy všech webů), typicky po dobu 10ti dní. Proces je to avšak lidsky velmi náročný a technicky problematický. Používá se jen ve velmi kritických případech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info