MŠ MILOSRDNÝCH BRATŘÍ

web MŠ

Mgr. Tereza Procházková

Mgr. Tereza Procházková

Při práci v mateřské škole jsou pro mě inspirující především děti samotné. Prostředí školky i jednotlivé činnosti během dne se snažím přizpůsobit tak, aby se děti mohly co nejvíce rozvíjet podle svých individuálních potřeb. Děti se snažím vést k samostatnosti a ke smysluplným činnostem, což vnímám jako velmi důležité pro jejich budoucí život. V přístupu k práci vycházím zejména z principů montessori pedagogiky a speciální pedagogiky.

Bc. Petra Škrdlíková

Bc. Petra Škrdlíková

Naše mateřská škola byla zřízena katolickým Řádem milosrdných bratří. Posláním řádu je „pomáhat potřebným a to nejpotřebnějším ze všech“, a tak i koncepce mateřské školy stojí na podpoře těch, kteří to potřebují nejvíce. Našimi prioritami je inkluzivní přístup, individualizace ve vzdělávání, pomůcky a hry „na míru“ jednotlivým dětem (s využitím principů Montessori pedagogiky) a spolupráce s rodinou. Pro mě osobně je pak důležité porozumění dětské duši v kontextu rodinného systému  a vytváření jistého, bezpečného, láskyplného a připraveného prostředí pro všechny. Smysluplnost své práce vidím také v objevování toho dobrého, co v každém z dětí je a to skrze projekt „Výchova ke ctnostem“.