Odesláno 27. 9. 2019, 13:12

Pozvánka na slavnostní udílení čestného doktorátu Masarykovy univerzity

Rektor a Vědecká rada Masarykovy univerzity, děkan a Vědecká rada Filozofické fakulty Masarykovy univerzity si Vás dovolují srdečně pozvat na slavnostní obřad udělení

čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru dějin umění

Hansi Beltingovi,

který se uskuteční dne 24. října 2019 v 10.00 hodin v aule Masarykovy univerzity na Právnické fakultě MU (Veveří 70, Brno). 

Ceremonie bude tlumočena do anglického jazyka a českého znakového jazyka. V případě potřeby pro Vás můžeme zajistit bezbariérový přístup do sálu, případně další služby.

Kapacita auly je omezená, potvrzení Vaší účasti je proto nezbytné.

Kontaktní osoba
Magdalena Vlachová, email: vlachova@rect.muni.cz, telefon: +420 549 49 3107
Masarykova univerzita, Rektorát, Odbor pro akademické záležitosti
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

© 2019
Masarykova univerzita