11. 11. 2019, 11:31  |  English

Pozvánka na slavnostní udílení čestného doktorátu Masarykovy univerzity

Rektor a Vědecká rada Masarykovy univerzity, děkan a Vědecká rada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity si Vás dovolují srdečně pozvat na slavnostní obřad udělení

čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru environmentálních věd

Johnu Paulu Giesy,

který se uskuteční dne 5. prosince 2019 v 10.00 hodin v Aule Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (Joštova 10, Brno).

Ceremonie bude tlumočena do anglického jazyka a českého znakového jazyka, k dispozici bude také simultánní přepis mluvené řeči. V případě potřeby pro Vás můžeme zajistit bezbariérový přístup do sálu, případně další služby.

Kapacita auly je omezená, potvrzení Vaší účasti je proto nezbytné.

Kontaktní osoba

Magdalena Vlachová, e-mail: vlachova@rect.muni.cz, telefon: +420 549 49 3107
Masarykova univerzita, Rektorát, Odbor pro akademické záležitosti
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

© 2023
Masarykova univerzita