Odesláno 24. 4. 2019, 13:10

Pozvánka

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek si Vás dovoluje srdečně pozvat na slavnostní akademický obřad u příležitosti

Dies academicus 2019,

který se uskuteční dne 16. května 2019 od 10.00 hodin v Aule Masarykovy univerzity na Právnické fakultě MU, Veveří 70, Brno.

Součástí obřadu je udílení Cen rektora Masarykovy univerzityPřehled oceněných naleznete zde.

Přijměte také pozvání na přátelské setkání po skončení obřadu.

Udílení čestného doktorátu Masarykovy univerzity

Rektor a Vědecká rada Masarykovy univerzity si Vás dovolují srdečně pozvat na slavnostní obřad udělení

čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru biologických věd

Josefu Jiřičnému,

který se uskuteční dne 17. května 2019 v 10.00 hodin v Mendelově refektáři Augustiniánského opatství v Brně (Mendlovo náměstí 1, Brno).

Kapacita sálů je omezená, potvrzení Vaší účasti na obřadu je proto nezbytné

Kontaktní osoba 
Magdalena Křížová, e-mail: mkrizova@rect.muni.cz, telefon: +420 549 49 3107
Masarykova univerzita, Rektorát, Odbor pro akademické záležitosti
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Doplňující informace

Záznam ceremonií bude živě přenášen prostřednictvím facebookových stránek Masarykovy univerzity.

Ceremonie budou tlumočeny do anglického jazyka a českého znakového jazyka. V případě potřeby pro Vás můžeme zajistit bezbariérový přístup do sálu, případně další služby.

Současně přijměte pozvání na

vernisáž výstavy MUNI 100.

Vernisáž se uskuteční 16. května 2019 od 18.00 hod. v Moravské galerii (Místodržitelský palác, Moravské nám. 680/1A, Brno).

© 2019
Masarykova univerzita