Odesláno 24. 9. 2019, 13:22

Pozvánka

Předseda Akademického senátu Masarykovy univerzity Josef Menšík si Vás dovoluje pozvat na

SLAVNOSTNÍ INAUGURACI REKTORA MASARYKOVY UNIVERZITY,

při níž bude do úřadu uveden 

Martin Bareš. 

Inaugurace se uskuteční ve středu 16. října 2019 od 10.00 hodin v aule Masarykovy univerzity na Právnické fakultě MU (Veveří 70, Brno).

Ceremonie bude tlumočena do anglického a českého znakového jazyka. V případě potřeby pro Vás můžeme zajistit bezbariérový přístup do sálu a další služby.

Kapacita auly je omezená, potvrzení Vaší účasti je proto nezbytné.

Kontaktní osoba
Magdalena Vlachová, e-mail: vlachova@rect.muni.cz, telefon: +420 549 49 3107
Masarykova univerzita, Rektorát, Odbor pro akademické záležitosti
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

© 2019
Masarykova univerzita