Odesláno 11. 10. 2021, 14:19  |  English

Pozvánka

Rektor a Vědecká rada Masarykovy univerzity, děkan a Vědecká rada Filozofické fakulty Masarykovy univerzity si Vás dovolují srdečně pozvat na slavnostní obřad udělení

čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru historie

Martině Hartmann,

který se uskuteční dne 21. října 2021 v 10.00 hodin v Aule Masarykovy univerzity v prostorách Právnické fakulty MU (Veveří 70, Brno).

Kapacita sálu je omezená, potvrzení Vaší účasti na obřadu je proto nezbytné. 

Kontaktní osoba
Mgr. Bc. Barbora Šenkýřová, e-mail: senkyrova@rect.muni.cz​​, telefon: +420 549 49 3297​
Masarykova univerzita, Rektorát, Odbor výzkumu
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Doplňující informace
Ceremonie bude tlumočena do českého znakového jazyka a německého jazyka. V případě potřeby pro Vás můžeme zajistit další služby.

V případě zhoršení epidemiologické situace Vás budeme neodkladně informovat o změnách.

© 2021
Masarykova univerzita