Rektor a Vědecká rada Masarykovy univerzity si Vás dovolují pozvat na oslavy 100. výročí založení Masarykovy univerzity.

Odesláno 7. 12. 2018, 16:39  |  English

Pozvánka

Rektor a Vědecká rada Masarykovy univerzity si Vás dovolují pozvat na oslavy

100. výročí založení Masarykovy univerzity.

Dne 28. ledna 2019 v 10.00 hodin se v aule Masarykovy univerzity na Právnické fakultě MU (Brno, Veveří 70) uskuteční

slavnostní obřad k příležitosti dne 100. výročí založení Masarykovy univerzity.

V rámci ceremonie budou uděleny Zlaté medaile Masarykovy univerzity Václavu Račanskému, Karolu Mičietovi, Ivo Medkovi a Petru Fialovi.

Dne 29. ledna 2019 v 10.00 hodin bude v aule Masarykovy univerzity na Právnické fakultě MU (Brno, Veveří 70) udělena 

Velká zlatá medaile Masarykovy univerzity

Andreji Kiskovi,

prezidentovi Slovenské republiky.

Kapacita auly je omezená, prosíme Vás proto o včasné potvrzení účasti.

Kontaktní osoba:

Zlata Bauerová, e-mail: bauerova@rect.muni.cz, telefon: +420 549 49 3107
Masarykova univerzita, Rektorát, Odbor pro akademické záležitosti
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

© 2021
Masarykova univerzita