8. 2. 2019, 15:41  |  English

Pozvánka

Rektor a Vědecká rada Masarykovy univerzity si Vás dovolují pozvat na 

slavnostní obřad udílení Zlatých a Stříbrných medailí Masarykovy univerzity.

Obřad se uskuteční dne 6. března 2019 v 10.00 hodin v aule Masarykovy univerzity na Právnické fakultě MU (Brno, Veveří 70).

V rámci ceremonie budou uděleny Zlaté a Stříbrné medaile Masarykovy univerzity významným osobnostem jako výraz ocenění jejich mimořádných zásluh o rozvoj Masarykovy univerzity. Přehled oceněných je k dispozici na webu muni100.cz

Kapacita auly je omezená, prosíme Vás proto o včasné potvrzení účasti.

Kontaktní osoba:
Magdalena Křížová, e-mail: mkrizova@rect.muni.cz, telefon: +420 549 49 3107
Masarykova univerzita, Rektorát, Odbor pro akademické záležitosti
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Ceremonie bude tlumočena do anglického jazyka a českého znakového jazyka. V případě potřeby pro Vás můžeme zajistit bezbariérový přístup do sálu, případně další služby.

© 2024
Masarykova univerzita