Rektor a Vědecká rada Masarykovy univerzity, děkanka a Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity si Vás dovolují pozvat na slavnostní udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru právo Michaelu Paulu Sengovi

Pozvánka na slavnostní udílení čestného doktorátu Masarykovy univerzity

Rektor a Vědecká rada Masarykovy univerzity, děkanka a Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity si Vás dovolují pozvat na slavnostní udělení

čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru právo

Michaelu Paulu Sengovi

dne 17. října 2018 v 10.00 hodin v aule Masarykovy univerzity na Právnické fakultě MU (Brno, Veveří 70).

 

Kontaktní osoba: Zlata Bauerová, e-mail: bauerova@rect.muni.cz
Masarykova univerzita, Rektorát, Odbor pro akademické záležitosti
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

© 2018
Masarykova univerzita