Bez popisku

Molekulární komplexy chromatinu

Vedoucí skupiny: prof. RNDr. Jiří Fajkus CSc.

Kontakt:
Vzděláni:
 • 2010: Profesor Molekulární biologie a genetika, PřF MU
 • 2003: Docent Molekulární biologie a genetika, PřF MU
 • 1992: Kandidát biologických věd v oboru biofyzika, BFÚ AVČR
 • 1987: RNDr. Biochemie, PřF UJEP Brno (PřF MU)
Výuka a pedagogická činnost:
 • C7490 Molekulární diagnostika vrozených poruch
 • C9041 Struktura a funkce eukaryotických chromozomů
 • C9042 Analýza struktury chromatinu - praktikum
 • CG080 Metody v genomice
Téma výzkumu:
 • Struktura, evoluce a udržování telomer, jejich úloha při zachování stability chromozomů a ve speciaci rostlin.
 • Charakterizace nukleoproteinových komplexů telomer a telomeráz, analýza interakcí mezi složkami telomer, analýza strukturně-funkčních vztahů subdomén telomerázy a výzkum alternativních (na telomeráze nezávislých) strategií udržování telomer.
 • Epigenetické mechanizmy regulace genové exprese, stability chromosomů a údržby telomer.
Členové skupiny

Vedoucí podskupin: Miloslava Fojtová, Martina Dvořáčková, Petra Procházková Schrumpfová
Vědečtí pracovníci: Martina Nešpor Dadejová, Michal Franek, Dagmar Zachová, Lucie Bozděchová
Doktorandi: Agata Magdalena Kilar, Michal Závodník
Diplomanti: 
Bakalářští studenti:
Laboranti: 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info