Jak se orientovat v kurzu?

Vítáme vás v Kurzu práce s informacemi 2020 Katedry informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity. 

Milí studenti,

přichystali jsme pro vás semestrální cestu osvojováním kompetencí pro práci s informacemi, rozšiřování vaší krajiny znalostí, a online setkávání s vašimi kolegy, kteří jsou neméně zdrojem učení než samotný obsah kurzu.
Aby se šlo hladce, krok za krokem, prostudujte prosím organizaci kurzu.

Začátek kurzu

Orientační týden 5. 10. - 12. 10. 2020

Prosím, projděte si všechny instrukce a podmínky na této stránce. Jakékoliv nejasnosti řešte v diskusním fóru předmětu v IS MUNI.

13. 10. 2020 začátek studia v kurzu, zpřístupnění obsahu

Nová témata budeme otevírat vždy v úterý ráno, každé dva týdny, to první v úterý 13. 10. 2020.

Úvodní dotazník

Na začátku si chceme být jistí, že rozumíte průběhu kurzu. Popovídejte si proto s naším chatbotem.

Termín: 13. -19. 10. 2020

Průběh

Kurz má šest témat. Ke každému tématu náleží:

Tematický modul,
který obsahuje 4 až 7 článků. Na studium modulu máte týden do odevzdání úkolu. Můžete se k němu však kdykoliv vrátit, nebo naopak číst dopředu. Všechny moduly a články budou na webu kurzu.

Kvíz nebo chatbot,
který vám pomáhá ověřit porozumění textu v modulech nebo doporučuje zdroje a připravuje vás i na plnění úkolu. Plňte je proto vždy před plněním úkolu a odevzdávejte ve stejném termínu.

Úkol,
který vám umožňuje vyzkoušet si osvojovanou dovednost či několik dílčích dovedností. Na splnění úkolu máte týden od uvedení tématu. Úkol odevzdávejte v IS MUNI do „Odevzdávárny“. Odevzdávejte vždy soubor jako docx.  Využijte nabídnutou šablonu u zadání.

Vzájemné hodnocení,
které vám umožní podívat se na vypracování úkolu vaším kolegou. Jemu i sobě zde můžete pomoci k učení a lepšímu výsledku kvalitní zpětnou vazbou, radou, povzbuzením.

Na poskytnutí zpětné vazby máte týden od odevzdání úkolu. Zpětnou vazbu udělujete v IS MUNI v aplikaci „Vzájemné hodnocení“.

V průběhu kurzu získáváte body za plnění úkolů. Vše si prosím sami hlídejte.

Ukončení

Test (online)

V lednu je potřeba absolvovat test, který prověřuje znalosti, ale hlavně kompetence (např. analyzovat část textu, odhalit nevhodnou citaci atp.). Není to tedy test „biflovací“.

Semestrální práce

V lednu je také potřeba odevzdat semestrální práci, která bude navazovat na dílčí úkoly. Přesné zadání bude vypsáno do konce října 2020.

Z čeho se počítá známka?
 • 6 kvízů – 6 bodů
 • 6 úkolů – 6 bodů
 • 6 zpětných vazeb – min. 5 max. 6 bodů
 • Splnit test – min. 11 bodů, max. 18 bodů
 • Napsat seminární práci – min 22 bodů, max. 36 bodů

Aktivita

Minimum bodů

Maximum  

6 kvízů

6

6

6 úkolů

6

6

6 zpětných vazeb

5  

6 

test

11

18

Seminární práce

22

36

 

Co je potřeba k získání známky?
 • Splnit 6 kvízů/konverzací s chatbotem
 • Odevzdat 6 úkolů (splnit náhradní úkoly, pokud se zpozdíte)
 • Poskytnout 6 zpětných vazeb (splnit náhradní úkol, pokud zpětnou vazbu zapomenete poskytnout)
 • Splnit test
 • Odevzdat semestrální práci
 • Vyplnit dotazník ke kurzu
Termíny

13. 10. (Úterý) Nové téma

19. 10. (Pondělí) Odevzdání úkolu

26. 10. (Pondělí) Odevzdání zpětné vazby

27.10. (Úterý) Nové téma

2. 11. (Pondělí) Odevzdání úkolu

9. 11. (Pondělí) Odevzdání zpětné vazby

10. 11. (Úterý) Nové téma

16. 11. (Pondělí) Odevzdání úkolu

23. 11. (Pondělí) Odevzdání zpětné vazby

24. 11. (Úterý) Nové téma

30. 11. (Pondělí) Odevzdání úkolu

7. 12. (Pondělí) Odevzdání zpětné vazby

8. 12. (Úterý) Nové téma

14. 12. (Pondělí) Odevzdání úkolu

21. 12. (Pondělí) Odevzdání zpětné vazby

5. 1. (Úterý) Nové téma

12. 1. (Pondělí) Odevzdání úkolu

19. 1. (Pondělí) Odevzdání zpětné vazby

 

13. 1. – 20. 1. online test

21. 1. – 30. 1. odevzdávání semestrální práce

14. 2. zpětná vazba na semestrální práci od tutorů

15. 2. – 27. 2. případné opravy semestrální práce či jejich konzultace vyžádané tutorem

Jak studovat?
Hledejte svůj styl práce s informacemi při učení

Každý týden je věnován jednomu obecnějšímu tématu. K dispozici je vždy několik článků, které se k tématu vztahují, a které jsou důležité pro splnění úkolu. Články na sebe ale nenavazují, proto je můžete studovat v libovolném pořadí podle toho, jak to právě dává smysl. V článcích se objevují odkazy. Pod těmi můžete najít zdroje, které dané téma uvádí nebo rozšiřují. Může jít také o odkaz vedoucí na jiný článek v kurzu.

Individuální cesta

Obecně se říká, že multitasking škodí. Multitasking se však nerovná nelineárnímu učení. Nelineární učení znamená to, že potřebujeme podle svého skládat informace, brouzdat, vracet se, spojovat si, měnit aktivity, dohledávat si vysvětlení nebo naopak rozšíření tématu. Jakou cestu kurzem si pro sebe nachystáte vy?

Jak to může vypadat prakticky?
 • Postupujete tématem týdne, využíváte odkazy v modulech, dohledáváte vlastní zdroje. Poté přejdete ke kvízu a nakonec k úkolu.
 • Rozdělíte si plochu počítače do více oken. V levé půlce studujete články v kurzu a zdroje, v pravé děláte kvíz a koukáte do úkolu.
 • Úplně jinak – podle vás.
Jak plnit úkoly?
Zamyslete se nad svou pokročilostí – co nyní potřebujete?

Součástí sebevzdělávání je analýza vlastních potřeb a rozhodování o krocích, které podniknete. U některých témat si můžete vybrat z několika variant úkolu dle pokročilosti. U úkolu je vždy doporučení, zda je vhodný pro studenty prvního ročníku jako nováčky, pokročilejší bakaláře, nebo matadory v magisterském či doktorském studiu. Pokud si magisterský student zvolí nejlehčí úkol, bude nás zajímat proč. Lepší strategie pro vlastní rozvoj je splnit například dva úkoly, abyste se dostali na vhodnou úroveň. (Tento postup může tutor vyžádat, pokud bude mít pochybnost.)

Sebehodnocení

Pro schopnost samostatného učení a práce s informacemi je důležité zvládnout vyhodnotit vlastní situaci – jak jsem zvládl/a nějaký problém či zadání? Co mi ještě není jasné? Co potřebuju dohledat? Stejně důležité je umět komunikovat s ostatními, na učení nikdy nemusíme být sami. O čem se s někým potřebuji poradit? Pro plnění úkolů proto slouží následující struktura, která vás k této reflexi navádí.

Úkol vždy odevzdávejte jako docx. Pro vypracování prosím vždy použijte tuto strukturu:

Kdo jsem?

Zpětná vazba je anonymní, ale můžete spolužákovi napsat to, co mu pomůže v jakémkoliv ohledu s lepším hodnocením, které je pro vás.

Jsem Radka, jsem v prváku.

Ahoj, jsem na magistru (historie).

Mé vypracování úkolu:

(dle zadání)

Jak mi to šlo?

Zkuste cca v jednom odstavci ohodnotit sami sebe vzhledem k zadání úkolu a v kontextu vás samotných. Snažte se být k sobě upřímní, nepodceňujte se, ani to nepřežeňte.

Myslím, že jsem zvládla práci s citačním manažerem – je to celkem lehký, i vytvoření seznamu. Ale to citování a parafrazování to teda nic moc ☹, asi mi to ještě úplně nedocvaklo. Možná bych se měla mrknout do víc textů.

Ahoj, jsem už v prváku na magistru, tak jsem si udělal úkol trochu náročnější :o).

Co dál?

Co byste mohli dál udělat pro své zlepšení? Co byste se chtěli příště naučit?

Příště bych chtěla zkusit od začátku abstrakt více strukturovat. ozesala jsem se, a pak jsem těžko hledala místo na důležité informace. Asi bych abstrakt poslala jedné vyučující, co se zabývá zrovna tímto tématem. Možná bych ho mohla zkusit i v angličtině - bez té se stejně neobejdu, minimálně abstrakty se skoro vždycky překládají, jak jsem si všimla i v theses.cz.

Kolik bodů si dáte?

0-5

S čím bych ideálně potřeboval poradit, ukázat, jak dál?

Můžete svého spolužáka navést na místo, se kterým byste potřebovali pomoc, nebo se zkusit na něco přímo zeptat. V nejhorším vám napíše, že neví 😊.

Prosím, kdybys náhodou věděl/a, proč mi v citace.pro někdy nefunguje načítání pomocí doi, budu fakt vděčný. Snažil jsem se na to přijít snad hodinu, ale asi to má nějaký důvod.

Pořád mi nedochází, jak se dopracovat od obecného tématu k nějaké malé zodpověditelné otázce do seminární práce. Kdybys měl/a prosím jakýkoliv tip (třeba jak na to jdeš Ty), budu vděčná.

Není divné, že v APA šestá edice nejsou knihy kurzívou? Je to správně, nebo jsem blázen? Díky moc pokud víš!

Jak dávat zpětnou vazbu?

Zpětnou vazbu vyplníte do políček v aplikaci Vzájemné hodnocení. Vypadat může například následovně.

V čem vidíte hodnotu a kvalitu úkolu?

Ahoj,
díky moc za ukázku citace.pro, já zkoušela Zotero 😊 Koukám se na Tvůj seznam citací a srovnávám ho se svým (používám taky APA 6th edition). Myslím, že jsou všechny potřebné údaje vyplněné, máš seřazeno dle abecedy. Supr!

Nad jakými otázkami by bylo dobré se zamyslet? Co je nejasné? Co by se mělo zkontrolovat?

Prosím Tě, určitě se v APA používá kurzíva při citování knihy? Já bych spíš řekla, že ne, mrkni na to :o). Jo a neměla by být ještě úplně na konci seznamu tečka?

Dokážete odpovědět na případné otázky v úkolu? Dokážete poradit? Můžete něco doporučit? Můžete odkázat na nějaký zdroj?

Zapeklitá otázka! Včera jsem nad tím přemýšlela asi hodinu. Myslím si, že je to takto, ale zkus to ještě ověřit. Požadavek maximálního počtu tří citací v seminární práci je proto, že citace vlastně nemá žádnou známku Tvého autorského zpracování. A o to jde. Naopak když uděláš parafrázi, tak vlastně interpretuješ = ukazuješ, jak autora chápeš. A to už zase je autorský přínos. Vidíš ten rozdíl? Cizí myšlenky prostě nesmí vytlačit Tvé vlastní.

No a pak je jiná situace, když děláš třeba analýzu literárního díla. Pak je logické, že v práci máš hodně přímých citací, protože je musíš ukázat čtenáři. Teď jsou pro Tebe ty citace jakoby výzkumný materiál a to je něco jiného.

Tak snad jsem pomohla a díky, že jsem se mohla taky zamyslet!

Ohodnotil se podle vás spolužák adekvátně vzhledem k cílům úkolu a jeho možnostem?

Myslím, že ses trošku podcenila. Jsi v prváku a Tvůj úkol je podobný mému, kdy já mám už napsanou bakalářku. Dopiluj pak na seminárku jen ty drobnosti a bude to super, neboj.

Kolik bodů by úkol mohl získat vzhledem k cílům úkolu?

4

Libovolný komentář (dobrovolně)

Pěkný pátek https://open.spotify.com/track/4QlzkaRHtU8gAdwqjWmO8n
K.

Co když...

…neodevzdám kvíz a úkol včas?

Raději na kvízy a úkoly nezapomínejte – dostanete se do skluzu, budete muset plnit úkoly zároveň a ještě úkol navíc. Tím, že je třeba kvízy plnit před úkoly, Předpokládáme, že když nemáte úkol, nemáte ani kvíz – postup je tedy jeden.

Pokud prošvihnete termín odevzdání, vkládáte úkol do pozdní odevzdávárny.

 • Na pozdní odevzdání máte opět týden. Nejpozději ho tedy odevzdáváte zároveň s dalším úkolem. Tím se vám také posouvá vzájemné hodnocení a hodnotíte se navzájem s jinými opozdilci.
 • Za pozdní odevzdání kvízu+úkolu je třeba vypracovat úkol navíc.
 • Pokud byste nestihli ani druhý termín, v tomto semestru nebude možné kurz dokončit a čeká vás jeho opakování za rok. Výjimkou je dlouhodobá nemoc a omluvenka v IS MUNI.
 • Pozdní odevzdání kvízu+úkolu je možné maximálně dvakrát, jinak v tomto semestru nebude možné kurz dokončit a čeká vás jeho opakování za rok. Výjimkou je dlouhodobá nemoc a omluvenka v IS MUNI.

Zadání úkolu navíc: vyberte si dílčí téma time-managementu či sebeřízení, která by vám mohla pomoci lépe plánovat, odevzdávat úkoly včas, stíhat. Najděte na internetu tři zdroje, popište alespoň na jednu normostranu v čem jsou pro vás užitečné a jak je aplikujete do svého života. Úkol vložte na konec vašeho normálního úkolu, do téhož dokumentu. Vybrané úkoly využijeme jako tipy pro vaše spolužáky. Do úkolu napište, zda máme případně uvést vaše jméno či nikoliv. Snažte se úkol udělat kvalitně a tak, aby vám byl užitečný – je pro vás!

…neposkytnu zpětnou vazbu včas?

Škaredý prohřešek. Prosím, vyhněte se mu, trpí tím vaši spolužáci.

 • Zpětnou vazbu za vás napíše tutorka, vy prosím splňte do týdne náhradní úkol.
 • Pozdní zpětnou vazbu tolerujeme maximálně jednou, jinak v tomto semestru nebude možné kurz dokončit a čeká vás jeho opakování za rok. Výjimkou je nemoc a omluvenka v IS MUNI. Pokud jste nemocní, zkuste dát vědět předem tutorce, že zpětnou vazbu nedáte.

Zadání úkolu navíc: napište krátkou úvahu na téma zpětná vazba v mém životě v rozsahu 2-3 normostrany. Úvahu odevzdejte do patřičné odevzdávárny.

…nedostanu zpětnou vazbu?

Úkol vám okomentuje tutorka, kontaktujte ji prosím.

…co když mou zpětnou vazbu někdo odflinknul a mně to zlobí?

Ozvěte se prosím tutorce, zpětnou vazbu Vám doplní.

FAQ

Tutorky průběžně doplňují odpovědi na vaše otázky.

Na koho se mohu obrátit?

Na tutorky v diskusním fóru IS MUNI (preferováno) nebo e-mailem.
Jana Krůčková (449877@mail.muni.cz)
Klára Dvořáková (438569@mail.muni.cz)

Jak se počítá známka?

A

72 až 67

B

66 až 61

C

60 až 55

D

54 až 49

E

48 až 43

F

42 a méně

X

Nesplnění podmínek kurzu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info